Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Mẫu Lời mở đầu Báo cáo thực tập hay nhất

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Tham khảo ngay mẫu Lời mở đầu Báo cáo thực tập hay nhất để giúp bài báo cáo của bạn thêm phần hoàn chỉnh và gây ấn tượng ngay từ đầu với Giảng viên chấm nhé!

Các loại rủi ro trong Ngân hàng thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Rủi ro tín dụng: là rủi ro thất thoát tài sản có thể phát sinh khi khách hàng không thực hiện thanh toán nợ cho dù là nợ gốc hay nợ lãi khi khoản nợ đến hạn.

Quản trị học là gì? Top 7 kỹ năng quan trọng cho nhà quản trị đa tài

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản trị học là gì? Nói một cách tổng quát, quản trị là hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm thành đạt những mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong tổ chức, nhà quản trị có vai trò gì? Yếu tố quyết định bạn là một nhà quản trị giỏi? Cùng Luận văn 1080 giải đáp thắc mắc trong nội dung sau.

Rủi ro tín dụng là gì? Cách phân loại rủi ro tín dụng

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Rủi ro tín dụng là các tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay hoặc khách hàng thanh toán nợ gốc và lãi không đúng hạn sau khi được cấp các khoản tín dụng (cả trong và ngoại bảng).

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch phân bổ đất đai có cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm;

Các công cụ của chính sách tiền tệ do Ngân hàng trung ương đề ra

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Các loại chính sách tiền tệ: Các chính sách tiền tệ của một quốc gia có thể tóm gọn lại thành 2 loại chính sách định lượng như sau:Chính sách mở rộng tiền tệ và chính sách thắt chặt tiền tệ.Zalo: 096.999.1080