Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Khái quát chung về vốn cố định và phân cấp vốn cố định

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Giới thiệu về khái niệm tổng quát nhất của vốn cố định, đặc điểm của vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp được đầy đủ và chi tiết nhất.

Những lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Tài sản cố định (tài sản cố định) của DN là những tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất.

Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên TSLĐ nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Hàng tồn kho là toàn bộ giá trị hàng hóa, thành phẩm nguyên vật liệu và các công cụ dụng cụ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn (có giá trị 10.000.000 đồng trở lên), thời gian sử dụng dài, ít nhất một năm. Tài sản cố định được tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng

Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sản xuất lao động, đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế, trong đó có quy luật cung - cầu

Zalo: 096.999.1080