Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch phân bổ đất đai có cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm;

Các công cụ của chính sách tiền tệ do Ngân hàng trung ương đề ra

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Các loại chính sách tiền tệ: Các chính sách tiền tệ của một quốc gia có thể tóm gọn lại thành 2 loại chính sách định lượng như sau:Chính sách mở rộng tiền tệ và chính sách thắt chặt tiền tệ.

Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại hiện nay

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính

Những biến đổi trong chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Có thể nhận thấy, tỷ giá hối đoái và các vấn đề liên quan trong vài năm gần đây và năm 2015 đã được NHNN kiểm soát tốt trên góc độ chủ động và phạm vi đủ rộng ở tầm vĩ mô.

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cac-Mac cho rằng cạnh tranh là hình thức đấu tranh gay gắt giữa những người sản xuất hàng hóa dựa theo chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nhằm giành giật những điều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm).Zalo: 096.999.1080