Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

GDP (Gross Domestic product): là giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ của một nước tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Để xây dựng được một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp với 6 bước sau đây.

Điều kiện và nguyên tắc cho vay của Ngân hàng thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Có những điều kiện và nguyên tắc cho vay của Ngân hàng thương mại nào? Có điều luật nào quy định về điều này không? Hãy cùng Luận văn 1080 tìm hiểu ngay nhé!

Dịch vụ viễn thông là gì? Cách phân loại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Dịch vụ viễn thông là dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiện, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh hoặc các dạng khác của thông tin giữa các điểm kết cuối thông qua mạng viễn thông.

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong marketing

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Mục đích quan trọng của hành vi người tiêu dùng là hiểu rõ quá trình và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua của khách hàng. Đó là các yếu tố sau:

Khái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Marketing mix (marketing hỗn hợp) là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của marketing  sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp nhằm củng cố vững chắc vị trí của doanh nghiệp trên thương trườngZalo: 096.999.1080