Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Kinh tế
Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

1. Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai

Đất đai là nhu cầu vật chất thiết yếu của loài người, là những yếu tố quan trọng bậc nhất cấu thành bất động sản. Trong những năm qua, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, những yếu tố thị trường, trong đó có thị trường bất động sản đang trong quá trình hình thành. 

 Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

 Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Cải cách hành chính nhà nước là gì

Quản lý hành chính nhà nước là gì

+ Lịch sử hình thành nước việt nam 

 Hiện nay, thị trường hàng hoá, dịch vụ đang phát triển nhanh chóng nhưng còn mang nhiều yếu tố tự phát, thiếu định hướng, thị trường bất động sản, thị trường sức lao động chưa thể chế rõ ràng, phát triển còn chậm chạp, tự phát.

Thị trường vốn, công nghệ còn yếu kém. Do vậy, việc hình thành đồng bộ các loại thị trường tạo sự vận động nền kinh tế thị trường đa dạng. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đất đai bắt nguồn từ nhu cầu khách quan của việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân và do tính định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta quy định.

2. Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai thể hiện như sau:

- Thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch phân bổ đất đai có cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm; giúp cho Nhà nước quản chặt chẽ đất đai, giúp người sử dụng đất có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và sử dụng đất đai có hiệu quả cao.

- Thông qua công tác đánh giá, phân hạng đất, Nhà nước nắm chắc toàn bộ quỹ đất đai về số lượng, chất lượng để làm căn cữ cho các biện pháp kinh tế - xã hội có hệ thống, có căn cữ khoa học nhằm sử dụng đất đai có hiệu quả.

- Thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật đất đai, tạo ra cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân trong những quan hệ về đất đai.

- Thông qua việc ban hành và thực hiện hệ thống chính sách giá cả, chính sách thuế, chính sách đầu tư...Nhà nước khuyến khích kích thích các tổ chức, các chủ thể kinh tế, các cá nhân sử dụng đầy đủ, hợp lý đất đai, tiết kiệm đất đai nhằm nâng cao góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng đất đai, Nhà nước nắm chắc tình hình diễn biến về sử dụng đất đai và phát hiện những vi phạm, giải quyết những vi phạm pháp luật đất đai.

3. Quy hoạch sử dụng đất đai - nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc Nhà nước bố trí sắp xếp các loại đất đai cho các đối tượng sử dụng đất đai theo các phạm vi không gian và trong từng khoảng thời gian nhất định, với mục đích phục vụ tốt nhất cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cho phép sử dụng hợp lý, có hiệu quả các yếu tố đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất đai là công cụ quản lý quan trọng, là nội dung không thể thiếu được trong công tác quan lý Nhà nước về đất đai. Điều này thể hiện ở các vấn đề sau:

- Quy hoạch sử dụng đất đai đảm bảo cho sự lãnh đạo quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước. Thông qua quy hoạch, thông qua việc sắp xếp, bố trí sử dụng các loại đất đã được phê duyệt và được thể hiện tên các bản quy hoạch, Nhà nước kiểm soát mọi diễn biến về tình hình sử dụng đất đai. Từ đó, ngăn chặn được tình trạng sử dụng đất đai bừa bãi, lãng phí, sử dụng đất đai không đúng mục đích. Mặt khác thông qua quy hoạch, bắt buộc các đối tượng sử dụng đất đai chỉ được phép sử dụng trong phạm vi ranh giới của mình. Điều đó cho phép Nhà nước có cơ sở để quản lý đất đai chắc chăn và trật tự hơn, các vứng mắc, tranh chấp đất đai có cở sở để giải quyết tốt hơn.

- Quy hoạch sử dụng đất đai là căn cữ quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai. Trong tất cả các loại quy hoạch, các mục tiêu, quan điểm  và các chỉ tiêu tổng quát của nó đều phải được củ thể hoá để đưa vào thực tiến và việc cụ thể hoá đó thông qua kế hoạch. Như vậy việc xây dựng kế hoạch phải dựa vào quy hoạch, phải coi quy hoạch là một trong các căn cữ không thể thiếu được của kế hoạch. Quy hoạch cúng có cơ sở khoa học, càng chính xác bao nhiêu thì kế hoạch càng có điều kiện để thực hiện bấy nhiêu.

- Quy hoạch sử dụng đất đai tạo điều kiện sử dụng đất đai hợp lý. Trên cơ sở phân hạng đất đai, phân loại, đánh giá đất đai, Nhà nước bố trí sắp xếp các loại đất đai cho các đối tượng sử dụng đất đai hiểu rõ được phạm vi ranh giới và chủ quyền, về loại đất đai trên vùng lãnh thổ để họ yên tâm đầu tư khai thác phần đất đai, do vậy hiệu quả sử dụng đất đai sẽ cao hơn.

- Quy hoạch sử dụng đất đai tạo điều kiện cho việc tính thuế, xác định giá cả các loại đất đai hợp lý. Việc tính thuế, xác định giá cả các loại đất đai phải dựa vào đánh giá, phân hạng các loại và quy mô đất đai. Mà những vãn đề cơ bản trên đã được thể hiện trong quy hoạch. Như vậy quy hoạch sử dụng đất đai càng có cơ sở khoa học thì việc tính thuế, giá cả đất đai càng hợp lý và chính xác hơn. Quản lý nhà nước về đất đai có vai trò vô cùng quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Quản lý chặt chẽ không chỉ giảm thiểu những tranh chấp mà còn thuận tiện cho việc quy hoạch cơ sở hạ tầng. 

Bài viết nổi bật
Bình luận đánh giá
Đánh giá