Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của Ngân Hàng

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Quy trình cho vay tiêu dùng gồm 14 bước như sau. Hãy click xem ngay nhé!

Cơ sở lí luận về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Nguyên tắc cho vay của ngân hàng thương mại bao gồm 3 nguyên tắc chính là sử dụng vốn có mục đích, phải được hoàn trả đầy đủ, đảm bảo tiền vay được thực hiện theo quy định.

Khái niệm và vai trò của hoạt động huy động vốn

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Hoạt động huy động có một vai trò rất quan trong trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và xã hội. Do vậy, hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng

Nguồn vốn là gì, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản cho đơn vị. Nguồn vốn bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Khái niệm về cấu trúc vốn và nhân tô ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Khái niệm vốn là gì, cấu trúc vốn là gì? được chúng tôi tổng hợp từ các nguồn tài liệu uy tín và tin cậy cho bạn. Ngoài ra còn bổ sung thêm các thông tin về chi phí sử dụng vốn và các nhân tố hình thành cấu trúc vốn

Hướng dẫn xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong spss

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Một dạng câu hỏi khá phổ biến hay được sử dụng đó là câu hỏi nhiều trả lời (còn gọi là câu hỏi nhiều lựa chọn). Mã hóa câu hỏi này hơi phức tạp hơn so với các câu hỏi 1 trả lời bạn có thể theo dõi bài viết sau.Zalo: 096.999.1080