Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu Nghiên Cứu|Update Liên Tục

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu Nghiên Cứu với thời gian, số liệu mới nhất, tổng hợp tất cả các ngành. Chuyên gia tư vấn cách sử dụng tài liệu. Click để xem chi tiết

Phân tích định tính là gì? Các phương pháp phân tích định tính

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Phân tích định tính là 1 phương pháp tiếp cận, nhằm tìm cách mô tả & phân tích các đặc điểm văn hóa & hành vi con người & của nhóm người, từ quan điểm của các nhà nghiên cứu.

Tổng quan về phân tích nhân tố khám phá EFA

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp phân tích định lượng dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến đo lường phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn(gọi là các nhân tố) để chúng có ý nghĩa hơn

Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu từ excel vào spss

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cách nhập xuất dữ liệu nhanh chóng từ excel sang spss chỉ với vài thao tác đơn giản trên máy tính. Bài viêt dưới đây chúng tôi hướng dẫn cho bạn cách nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS và xuất dữ liệu từ spss sang excel.

Hướng dẫn chạy hồi quy tuyến tính (regression analysis) trong SPSS

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Phân tích hồi quy tuyến tính (regression analysis) trong SPSS không chỉ là việc mô tả các dữ liệu quan sát được trong mẫu nghiên cứu mà cần phải suy rộng cho mối liên hệ trong dân số.

SPSS là gì? Các thuật ngữ trong SPSS và ý nghĩa của các thuật ngữ

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong các phân tích thống kê từ những thông kê mô tả (liệt kê dữ liệu, lập đồ thị) đến thống kê suy luận (tương quan, hồi quy…)Zalo: 096.999.1080