Hướng dẫn chi tiết cách trình bày tiểu luận chuẩn form

Tran Ha

Bạn vẫn chưa được phổ biến cách trình bày tiểu luận theo chuẩn form? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhất cách trình bày một bài tiểu luận theo đúng quy định của Giáo dục và Đào tạo.

http://optimizilla.com/

http://optimizilla.com/

1. Cách trình bày tiểu luận trên khổ giấy, kiểu chữ

Luận văn trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng (portrait).

Định dạng lề: bottom, top: 2.0->2,5 cm, right: 2,0 cm, left: 3.0->3,5 cm.

Fon chữ: Times new Roman.

Bảng mã: Unicode.

Cỡ chữ (phần nội dung): 13.

Cách dòng: 1.2-1.3 lines.

Độ dài luận văn: tối đa 50 trang (không tính phụ lục).

Độ dài của một bài tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục).

2. Format tiểu luận

– Bố cục:

Trang bìa (trình bày theo mẫu của trường – Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, SV thực hiện,

GVHD, ngày tháng năm thực hiện …).

Trang phụ bìa (theo mẫu của trường).

-Trang nhận xét của GVHD (nếu có).

Trang nhận xét của GVPB (nếu có).

Lời cảm ơn (nếu có).

Mục lục: bao gồm các phần trong luận văn, đồ án. Mục lục có thể gồm bốn cấp tiêu đề. Ít nhất phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp.

Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ.

Danh sách bảng, hình vẽ …

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu (phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của đề tài)

Chương 2: Cơ sở lý thuyết (nêu được các lý thuyết chính liên quan chủ yếu đến đề tài. Nếu nội dung quá dài có thể đưa vào phần Phụ lục)

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu (cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu trình bày code, chương trình demo thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ lục).

Chương 4: Kết quả, nhận xét, kết luận.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

– Phương pháp trình bày:

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo trong đề tài phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, ví dụ [8]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [1], [5], [11]-[15].

– Đánh số trang:

Những trang đầu (lời cảm ơn, mục lục, nhận xét GVHD, nhận xét GVPB, trang danh sách bảng, hình…) đánh số La Mã (i, ii, iii, iv), phần nội dung (kể cả mục lục) đánh số Ả Rập (1,2,3…), phụ lục không đánh số trang.

– Các quy định viết “Tài liệu tham khảo”:

 

Quy tắc: Gồm 6 chi tiết tối thiểu sau:

Tên tác giả: Họ, tiếp là dấu phẩy (,) tiếp là các tên khác viết tắt đối với tiếng nước ngoài. Tên tác giả tiếng việt nên viết đầy đủ cả họ và tên

Năm xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)

Tựa sách in nghiêng (,)

Ấn bản (edition), nếu là ấn bản thứ 1 thì bỏ chi tiết này (,) ví dụ: 2nd edn (viết bằng tiếng Anh)

Nhà xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)

Tên thành phố xuất bản sách này, tiếp theo là dấu chấm (.)

Lưu ý từng dấu chấm, dấu phẩy. Có thể biến đổi chút về quy cách trên, nhưng phải đủ 6 mục.

 

Về tên tác giả:

Tên nước ngoài: “họ” đầy đủ, còn các tên khác viết tắt. Ví dụ: Gorelik V.A.

Tên Việt Nam có thể giữ nguyên hoặc viết theo cách nước ngoài : Ví dụ: Lê Văn Oang, Lê V.O.

Khi viết tham khảo, không dùng học hàm, học vị

Viết tham khảo cho Website:

Nếu tham khảo chung 1 website: http://moet.vn

Nếu tham khảo 1 bài viết trong website: Gorelik V.A., 2012, Mathematical programming, MPSU, http:// vied.vn/vanbanphapquy.aspx.

Đây là hướng dẫn cách trình bày bài tiểu luận trên word chi tiêt nhất và nó được áp dụng cho tất cả đơn vị giảng dạy. Vì vậy để đạt được kết quả cao và không phải mất công sửa lại, bạn nên làm theo cách trình bày tiểu luận này ngay từ đầu.

Chúc bạn đạt được kết quả như mong đợi!

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm tiểu luận hãy tới với dịch vụ làm tiểu luận thuê của chúng tôi để được hỗ trợ bạn tốt nhất.