Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Khái niệm về cấu trúc vốn và nhân tô ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Khái niệm vốn là gì, cấu trúc vốn là gì? được chúng tôi tổng hợp từ các nguồn tài liệu uy tín và tin cậy cho bạn. Ngoài ra còn bổ sung thêm các thông tin về chi phí sử dụng vốn và các nhân tố hình thành cấu trúc vốn

Hướng dẫn xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong spss

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Một dạng câu hỏi khá phổ biến hay được sử dụng đó là câu hỏi nhiều trả lời (còn gọi là câu hỏi nhiều lựa chọn). Mã hóa câu hỏi này hơi phức tạp hơn so với các câu hỏi 1 trả lời bạn có thể theo dõi bài viết sau.

Cơ sở lý luận chung về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Bài viết này của chúng tôi mang tới cho quý độc giả những lý thuyết chuyên sâu nhất về Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp - một lĩnh vực đặc biệt quan trọng.

Quản lí là gì? Quản lí nhà nước có những đặc điểm gì?

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Các bước để ra quyết định quản trị đúng đắn

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Nhìn nhận vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định hiệu quả. Bước đầu tiên thực hiện thiếu chính xác thì các bước tiếp theo sẽ trở nên vô nghĩa.

Khái quát chung về vốn cố định và phân cấp vốn cố định

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Giới thiệu về khái niệm tổng quát nhất của vốn cố định, đặc điểm của vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp được đầy đủ và chi tiết nhất.Zalo: 096.999.1080