Quản trị

Thuyết nhu cầu của Maslow với việc động viên người lao động

Nắm được các thứ bậc trong thuyết nhu cầu của Maslow sẽ giúp cho nhà quản trị hiểu về tâm lý của người lao động trong tổ chức của mình, từ đó đưa ra quyết định trong chính sách nhân sự cho phù hợp Người lao động làm việc trong tổ chức đều có những […]

Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng sản phẩm

Quản lý chất lượng hiện đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình tổ chức, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Quản trị chất lượng đảm […]

Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là khi Việt Nam là thành viên của WTO thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Vậy năng lực cạnh tranh là gì? Các cấp độ của nó và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh […]

Cơ sở lý luận về dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư

Quản trị dự án là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định một dự án thành công hay thất bại. Vậy quản trị dự án là gì? Mục đích của quản trị dự án là gì? Hãy đọc bài viết này mà chúng tôi chia sẻ. 1. Tổng quan về dự […]

Cơ sở lý luận về quản trị chiến lược trong kinh doanh

Quản trị chiến lược là sự tác động của các chủ thể quản trị lên đối đối tượng quản trị và khách thể quản trị một cách thường xuyên, liên tục nhằm xác định mục tiêu, con đường mà doanh nghiệp cần hướng đến trong tương lai trên cơ sở phát huy những tiềm năng, […]

Cơ sở lý luận về công tác quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là một công cụ quan trọng, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản xuất của mình và trong đó việc lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào thành công của doanh nghiệp 1. Khái niệm về sản xuất […]

Cơ sở lý thuyết về tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Tổng quan những căn cứ lý luận và thực tiễn về tuyển dụng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Tài liệu này giúp Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực. 1. Tổng quan về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp 1.1. Khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm […]

Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Quản Lý Tài Chính Trong Doanh Nghiệp

Quản lý tài chính là một bộ phận quan trọng của quản lý kinh doanh doanh nghiệp và cũng là kiểu quản lý mang tính tổng hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng ở các doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về lĩnh vực này trong bài viết này của Tổng […]

Khái Niệm Và Vai Trò Của Lập Kế hoạch Kinh Doanh Đối Với Doanh nghiệp

Lập kế hoạch kinh doanh là một khâu quan trọng và không thể thiếu đối với một doanh nghiệp, dù nhỏ hay lớn. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng giống như bản đồ cho bạn đi du lịch một nước nào đó vậy. Nếu như không có một kế hoạch kinh doanh tốt, […]

Khái Niệm, Vai Trò Của Chiến Lược Kinh Doanh Đối Với Doanh Nghiệp

Đại đa số các doanh nghiệp đều coi việc xây dựng chiến lược kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn hàng năm dùng đến 40% thời gian để nghiên cứu nhằm đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp mình. 1. Khái niệm […]