Quản trị

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt Từ thực tế khách quan đó, thanh toán không dùng tiền mặt ra đời, đáp ứng sự phát triển vượt bậc của nền kinh […]

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản, quan điểm về cạnh tranh rất rộng ,nhưng hiện nay chưa có quan điểm thống nhất. Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, Cac-Mac cho rằng cạnh tranh […]

Khái niệm, mục đích, vai trò của chiến lược kinh doanh

Khái niệm, mục đích, vai trò ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 1. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát: xác định các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đường lối họat động và các chính sách điều […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động và những rủi ro, hạn chế và lợi ích của hoạt động xuất khẩu lao động 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động a, Nhóm nhân tố khách quan – Điều kiện kinh tế chính trị, tình hình dân số_nguồn lao […]

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 1. Xuất khẩu là gì? Xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với mỗi quốc gia hay đối với cả […]

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi 1. Khoản phải thu là gì? Khoản phải thu là bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị hoặc cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Khoản phải thu khó đòi […]

Các bước để ra quyết định quản trị đúng đắn

Các bước để ra quyết định quản trị đúng đắn Để ra quyết định quản trị, nhà quản trị thường sẽ trải qua 7 bước sau: 1. Nhận dạng và xác định vấn đề Nhìn nhận vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định […]

Quản lí là gì? Quản lí nhà nước có những đặc điểm gì?

Quản lí là gì? Quản lí nhà nước có những đặc điểm gì? 1. Quản lí là gì? Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ […]

Các công cụ của chính sách tiền tệ do Ngân hàng trung ương đề ra

Các công cụ của chính sách tiền tệ do Ngân hàng trung ương đề ra 1. Các loại chính sách tiền tệ Các chính sách tiền tệ của một quốc gia có thể tóm gọn lại thành 2 loại chính sách định lượng như sau: – Chính sách mở rộng tiền tệ: Chính sách mở […]

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai 1. Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai Đất đai là nhu cầu vật chất thiết yếu của loài người, là những yếu tố quan trọng bậc nhất cấu thành bất động sản. Trong những năm qua, […]