Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 03/06/2021 Tài liệu quản trị
Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Tìm đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh là điều không quá phức tạp nhưng cũng không dễ dàng gì. 

Tuy nhiên đây lại là khâu cực kỳ quan trọng, mang tính định hướng đối với toàn bộ quá trình làm luận văn của bạn.

Do đó, nếu bạn khéo léo chọn được một đề tài “vừa sức” với mình thì khối lượng công việc bạn phải làm cũng sẽ giảm tải đáng kể.

Một đề tài được coi là “vừa sức” với bạn khi nó phù hợp với năng lực của bạn, các nguồn thông tin phục vụ cho đề tài đa dạng và đặc biệt là bạn phải thích nó nữa.

Sau đây Tổng đài luận văn 1080 xin chia sẻ đến bạn danh sách những đề tài luận văn cao học quản trị kinh doanh độc đáo và mới nhất để bạn tham khảo.

Xem thêm:

Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Các bước tiến hành hoạch định nguồn nhân lực

Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nguồn Nhân Lực

danh sách những đề tài luận văn cao học quản trị kinh doanh

 

1. Danh sách đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh

 1. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại Công ty A
 2. Các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty A đến năm ….
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh A
 4. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của giảng viên tại Trường A
 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó của giáo viên, giảng viên Trường A
 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường A
 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên trong công việc tại Tổng Công ty A
 8. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học A
 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại Tổng Công ty A
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm tài sản của khách hàng cá nhân tại Công ty A
 11. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận công nghệ kê khai, nộp thuế điện tử của cá nhân cho thuê tài sản trên địa bàn thành phố A
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng A
 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư FDI từ Nhật Bản vào các khu công nghiệp A
 14. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp sinh viên tại Trường A
 15. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại Bảo hiểm xã hội thành phố A
 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty A
 17. Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động tại các trang trại tôm giống thuộc Công ty A
 18. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ngân hàng A chi nhánh B
 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện tại A
 20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty A
 21. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn tỉnh A
 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng về sản phẩm thức ăn gia súc Farmsco thuộc công ty A
 23. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại Công ty A
 24. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính của Ban quản lý các khu công nghiệp A
 25. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ tại Công ty A trên địa bàn tỉnh B
 26. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng A chi nhánh B
 27. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện A
 28. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường A
 29. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ thẻ SUCCESS của Ngân hàng A
 30. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ MegaVNN, nghiên cứu tại A
 31. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên ngân hàng A
 32. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) của khách hàng tại tỉnh A
 33. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố A
 34. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn thương hiệu sữa bột dinh dưỡng tại A
 35. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc tuân thủ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố A
 36. Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các nhà hàng trên địa bàn thành phố A
 37. Các yếu tố chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Công ty A
 38. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố tác động đến mức độ gắn kết của người lao động với tổ chức. Nghiên cứu trường hợp công ty A
 39. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ hành chính công cấp phường ở thành phố A
 40. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của viên chức Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố A
 41. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố về tính cách ảnh hưởng đến kết quả công việc của người lao động tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 42. Cải thiện việc áp dụng công cụ phân tích tác động và hình thức sai hỏng nhằm nâng cao chất lượng sợi vải mành tại nhà máy Tire Cord của Công ty A
 43. Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh A
 44. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh của Công ty A đến năm ...
 45. Chiến lược phát triển của Công ty A đến năm ….
 46. Chiến lược phát triển của Tổng công ty A đến năm ...
 47. Đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường A
 48. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố A
 49. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty A
 50. Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan A
 51. Đánh giá sự hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ô tô tại Trung tâm A
 52. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Tư vấn quản lý dự án tại Công ty A
 53. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan A
 54. Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Công ty A
 55. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên trong Công ty A
 56. Đo lường các yếu tố tác động đến động lực phục vụ công của công chức ngành Thanh tra tỉnh A
 57. Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng là hộ gia đình đối với chất lượng dịch vụ cấp nước tại Công ty A
 58. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên tại Công ty A
 59. Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty A
 60. Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty A
 61. Đo lường sự hài lòng của các điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Vinaphone tại thành phố A
 62. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với chất lượng dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 63. Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 64. Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm tai nạn xe máy tại Công ty A
 65. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cảng biển tại Công ty A
 66. Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán vé máy bay VietNam Airlines trên địa bàn tỉnh A thông qua hệ thống đại lý tại thành phố B
 67. Đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện của Trường Đại học A
 68. Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại Công ty A
 69. Giải pháp cải thiện công tác quản trị hoạt động thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế thành phố A
 70. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng A - Chi nhánh B đến năm ….
 71. Giải pháp duy trì nguồn nhân lực của Công ty A đến năm ...
 72. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện cơ chế trả lương tại Viễn thông A
 73. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty A đến năm ….
 74. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội thành phố A
 75. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan A
 76. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty A đến năm ….
 77. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty An tới năm ...
 78. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty A đến năm Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại A đến năm ...
 79. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 tại nhà máy Tire Cord công ty A đến năm ….
 80. Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng tại Công ty A
 81. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo-phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học Phòng giáo dục huyện A, tỉnh B đến năm ….
 82. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho Công ty A đến năm ….
 83. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 84. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A đến năm ...
 85. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Điện cao thế A đến năm ...
 86. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty A
 87. Giải pháp hoàn thiện marketing tại Công ty A đến năm ….
 88. Giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh A đến năm ...
 89. Giải pháp hoàn thiện quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty A
 90. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty A đến năm ...
 91. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng A đến năm ...
 92. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng  tại Ngân hàng A
 93. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty A
 94. Giải pháp marketing du lịch cho các khu du lịch sinh thái tại A đến năm ...
 95. Giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng A
 96. Giải pháp marketing tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng A đến năm ...
 97. Giải pháp marketing trực tuyến trong cho Công ty A
 98. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường A đến năm ...
 99. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tại bộ phận một cửa UBND thành phố A
 100. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường A
 101. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý chợ A
 102. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng A
 103. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại Trung tâm kinh doanh A đến năm ...
 104. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng A
 105. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng A
 106. Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại Công ty A
 107. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng A
 108. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty A đến năm ...
 109. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty A
 110. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty A đến năm ...
 111. Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho công ty A đến năm ...
 112. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty A đến năm ...
 113. Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 114. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty A đến năm ...
 115. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính A đến năm ...
 116. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo nghề tại Trường A đến năm ...
 117. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty A đến năm ...
 118. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng A đến năm ...
 119. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng A
 120. Giải pháp phát triển thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng A đến năm ...
 121. Giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty A đến năm ...
 122. Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty A
 123. Giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng A
 124. Giải pháp tăng thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng A
 125. Giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng A đến năm ...
 126. Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học A đến năm ...
 127. Hạn chế gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh A
 128. Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty A đến năm ...
 129. Hoạch định chiến lược marketing cho Công ty A đến năm ...
 130. Hoạch định chiến lược phát triển Trường A đến năm ...
 131. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng A chi nhánh tỉnh A
 132. Hoàn thiện chính sách marketing cho Trung tâm dịch vụ quảng cáo Đài PT-TH A
 133. Hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Công ty A
 134. Hoàn thiện chuỗi giá trị bưởi tại huyện A
 135. Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố A
 136. Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án huyện A
 137. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học A
 138. Hoàn thiện hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh A
 139. Hoàn thiện hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Khu công nghiệp A đến năm ...
 140. Hoàn thiện hoạt động marketing dịch vụ đào tạo của Trường A đến năm ...
 141. Hoàn thiện hoạt động marketing đối với Công ty A đến năm ...
 142. Hoàn thiện hoạt động marketing mix tại Công ty A đến năm ...
 143. Hoàn thiện hoạt động marketing quan hệ trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng A đến năm ...
 144. Hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng A đến năm ...
 145. Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Trường A
 146. Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty A
 147. Hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động tại Chi cục Hải quan A đến năm ...
 148. Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty A đến năm ...
 149. Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng A đến năm 2020
 150. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn thạc sĩ về quản trị kinh doanh, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 096.999.1080 hoặc Email: luanvan1080@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời.

Tham khảo thêm các kiến thức về ngành tuyển dụng nguồn nhân lực

2. Những lưu ý khi chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất
Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Mới Nhất

2.1 Không nên chọn đề tài quá khó hoặc phạm vi nghiên cứu quá rộng

Một đề tài mới lạ hẳn nhiên dễ thu hút được sự quan tâm từ hội đồng chấm thi. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn trọng. Vì sao ư?

Hãy thử tưởng tượng bạn chọn một đề tài mà bạn lại không thực sự hiểu sâu hoặc một đề tài không nằm trong chủ đề mà bạn hứng thú, làm sao bạn có thể làm tốt nó đây?

Một đề tài mà phạm vi quá rộng, liệu bạn khả năng đi phân tích chi tiết từng vấn đề hay lại làm lan man, không có trọng tâm?

Một đề tài mà có quá ít nguồn tài liệu tham khảo thì sao? Chắc chắn là sẽ rất mệt mỏi đấy. Vì bạn sẽ phải vùng vẫy tìm kiếm và chọn lọc thông tin một cách khó khăn, thậm chí bạn sẽ còn cảm thấy bế tắc nữa.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng!

2.2 Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt

Một tình trạng phổ biến đối với cả sinh viên đại học và học viên cao học là “nước đến chân mới nhảy”. Bạn nghĩ rằng mình có 2 tuần, 3 tuần hoặc thậm chí là một tháng để chọn đề tài, và bạn chủ quan, nghĩ rằng có lẽ mình chỉ cần vài giờ là tìm được đề tài. Và khi deadline sát nút, bạn mới tá hỏa lên và chọn đại một đề tài.

Hãy suy nghĩ lại!

Rất có thể bạn sẽ phải trải qua quãng thời gian làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh vô cùng nhàm chán. Còn kết quả cuối cùng hẳn có lẽ bạn cũng mường tượng ra được.

2.3 Tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn

Giảng viên hướng dẫn là những người có nhiều kinh nghiệm và họ sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn. Do đó đừng ngại ngần mà hãy chủ động xin ý kiến, nhận xét của họ trong từng giai đoạn. 

Qua đó bạn sẽ dễ dàng điều chỉnh bài luận văn của mình một cách kịp thời nếu có sai sót gì.

Với danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh bên trên và những lưu ý khi chọn đề tài mà Tổng đài luận văn 1080 chia sẻ trên đây, hy vọng rằng bạn sẽ tìm được đề tài ưng ý cho mình. Chúc bạn thành công!

Nếu gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 096.999.1080 hoặc Email: luanvan1080@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080