Luật

Lý luận về thực trạng giáo dục quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam

Giáo dục quyền con người, quyền công dân là sự tác động của nhân tố chủ quan được định hướng trong toàn bộ hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể quần chúng; các tổ chức của Liên Hợp Quốc, tổ chức chính phủ, […]

Cơ sở lý luận về tội không tố giác tội phạm

Tội không tố giác tội phạm – một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học người biết tội phạm mà không tố giác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. >>> Tham khảo thêm các tài liệu luận luật khác: Lý luận về thực trạng giáo dục quyền con người, quyền […]

Lý luận kiểm soát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố

Hoạt động tư pháp điều tra tội phạm là hoạt động đặc biệt của cơ quan nhà nước trực tiếp tác động đến các quyền tự do thân thể, danh dự và tính mạng của công dân, để xảy ra việc khởi tố, điều tra, bắt giữ, giam và xử lý oan sai đối với […]

Cơ sở lý luận Giáo dục quyền con người, quyền công dân

Giáo dục quyền con người, quyền công dân là sự tác động của nhân tố chủ quan được định hướng trong toàn bộ hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể quần chúng; các tổ chức của Liên Hợp Quốc, tổ chức chính phủ. […]

Lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm

Pháp luật dân sự là công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển nhưng cũng là công cụ pháp lý để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi xâm phạm sức khoẻ, tính mạng. 1. Khái quát chung về trách nhiệm bồi […]

Cơ sở lý luận điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định

Chế định về quyền thừa kế là một chế định lớn trong Bộ luật dân sự. Chế định này nhằm để điều chỉnh những nguyên tắc chung về quyền thừa kế, về hình thức thừa kế theo di chúc và theo pháp luật, về thời hiệu khởi kiện 1. Khái quát chung về di chúc 1.1. […]

Cơ sở lý luận về xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự

Cơ sở lý luận về xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự nhằm làm rõ các nguyên tắc xây dựng, áp dụng án lệ kế thừa từ các học thuyết trên thế giới và việc áp dụng vào Việt Nam, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động giải […]

Cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền

Kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền trên cơ sở đó nhận thức được nhu cầu, thực tiễn, những quan điểm để tiếp thu vận dụng nó trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. >>>Xem thêm bài viết liên quan : Cơ sở lý luận […]

Cơ sở lý luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là một hiện tượng xã hội xảy ra ở bất kỳ một hình thái kinh tế – xã hội nào. Tranh chấp đất đai sẽ để lại những hậu quả xấu về mặt chính trị, kinh tế – xã hội, nếu không được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và dứt […]

Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Và Các Đề Tài Nổi Bật

Chọn đề tài và làm đề cương là hai bước sơ khởi trong quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ luật kinh tế nhưng lại đóng vai trò tiền đề. Nó mang tính định hướng cho cả quá trình làm luận văn sau này của bạn. Dưới đây, Tổng đài luận văn 1080 sẽ […]