Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước

Nguyễn Tuyết AnhLuật

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội rất đa dạng và phức tạp, ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định. Hai hiện tượng này có mối liên hệ mật thiết với nhau, Nhà nước không thể tồn tại thiếu pháp luật;

Cơ sở lý luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

Nguyễn Tuyết AnhLuật

Tranh chấp đất đai là một hiện tượng xã hội xảy ra ở bất kỳ một hình thái kinh tế - xã hội nào. Tranh chấp đất đai sẽ để lại những hậu quả xấu về mặt chính trị, kinh tế - xã hội, nếu không được giải quyết kịp thời, nhanh chóng và dứt điểm

Cơ sở lý luận về xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự

Nguyễn Tuyết AnhLuật

cơ sở lý luận về xây dựng và áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp dân sự nhằm làm rõ các nguyên tắc xây dựng, áp dụng án lệ kế thừa từ các học thuyết trên thế giới và việc áp dụng vào Việt Nam, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động giải quyết TCDS ở Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định

Nguyễn Tuyết AnhLuật

Chế định về quyền thừa kế là một chế định lớn trong Bộ luật dân sự. Chế định này nhằm để điều chỉnh những nguyên tắc chung về quyền thừa kế, về hình thức thừa kế theo di chúc và theo pháp luật, về thời hiệu khởi kiện.

Lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm

Nguyễn Tuyết AnhLuật

Pháp luật dân sự là công cụ pháp lý quan trọng thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển nhưng cũng là công cụ pháp lý để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi xâm phạm sức khoẻ, tính mạng.

Cơ sở lý luận Giáo dục quyền con người, quyền công dân

Nguyễn Tuyết AnhLuật

Giáo dục quyền con người, quyền công dân là sự tác động của nhân tố chủ quan được định hướng trong toàn bộ hoạt động của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể quần chúng

Zalo: 096.999.1080