Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DN

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Giới thiệu nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí liên quan tới những hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn,

Lý luận chung về Kế toán bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng chính là công cụ đắc lực, hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý của các hoạt động kinh doanh.

Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải trả và các khoản nợ phải thu

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Nợ phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác trong và ngoài doanh nghiệp về vật tư, hàng hóa,sản phẩm đã cung cấp trong một khoảng thời gian xác định.

Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Giới thiệu chung về các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn lưu động được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Đánh giá về chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn người ta thường dùng một số chỉ tiêu tổng quát như: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản, doanh lợi vốn, doanh lợi vốn chủ sở hữu.

Hàng hóa công cộng là gì? Phân loại hàng hóa công cộng

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức ngành kế toán

Hàng hóa công cộng là loại hàng hóa mà tất cả mọi thành viên trong xã hội có thể sử dụng chung với nhau. Việc sử dụng của người này không  ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng của người khác.

Zalo: 096.999.1080