Kế toán

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt Từ thực tế khách quan đó, thanh toán không dùng tiền mặt ra đời, đáp ứng sự phát triển vượt bậc của nền kinh […]

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản, quan điểm về cạnh tranh rất rộng ,nhưng hiện nay chưa có quan điểm thống nhất. Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, Cac-Mac cho rằng cạnh tranh […]

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 1. Xuất khẩu là gì? Xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với mỗi quốc gia hay đối với cả […]

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi 1. Khoản phải thu là gì? Khoản phải thu là bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị hoặc cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Khoản phải thu khó đòi […]

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái hiện nay

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái 1. Lạm phát Tương quan lạm phát giữa hai đồng tiền có nghĩa là mức giá chung của đồng nội tệ sẽ thay đổi tương đối so với mức giá chung của các đồng ngoại tệ khác. Nó tác động tới tỷ giá trong dài […]

Những biến đổi trong chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay

Mấy năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thường có cam kết đảm bảo Việt Nam Đồng (VND) không mất giá quá 2 – 3% so với năm trước. Việc tuyên bố này tạo ra “neo danh nghĩa” cho VND. Theo “neo” này, thị trường đã có kỳ vọng về tỷ giá và mức […]

Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại hiện nay

Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại hiện nay 1. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là gì? Trên thực tế, “dịch vụ” và “sản phẩm” không phải là hai khái niệm đồng nhất. Tuy nhiên, đối với NHTM, sản phẩm mà các ngân hàng kinh doanh thực chất là các dịch […]

Rủi ro tín dụng là gì? Cách phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là gì? Cách phân loại rủi ro tín dụng 1. Rủi ro tín dụng là gì? – Rủi ro tín dụng là các tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay hoặc khách hàng thanh toán nợ gốc và […]

Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?

Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào? Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế – chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu về vốn cho […]

Khái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệp

1. Khái niệm marketing mix Marketing mix (marketing hỗn hợp) là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của marketing  sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp nhằm củng cố vững chắc vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. Nếu sự phối hợp hoạt […]