Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Khái quát chung về vốn cố định và phân cấp vốn cố định

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Giới thiệu về khái niệm tổng quát nhất của vốn cố định, đặc điểm của vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp được đầy đủ và chi tiết nhất.

Những lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Tài sản cố định (tài sản cố định) của DN là những tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất.

Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên TSLĐ nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục

Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Kế toán vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Giới thiệu chung về các lý thuyết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cách phân loại và đánh giá nguyên vật liệu trong kế toán nguyên vật liệu.

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKế toán

Hàng tồn kho là toàn bộ giá trị hàng hóa, thành phẩm nguyên vật liệu và các công cụ dụng cụ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Zalo: 096.999.1080