Bài viết nổi bật

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Trong nghiên cứu về thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử, có nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về rủi ro và lợi ích luôn là yếu tố hàng đầu được người tiêu dùng quan tâm.

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong marketing

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Mục đích quan trọng của hành vi người tiêu dùng là hiểu rõ quá trình và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua của khách hàng. Đó là các yếu tố sau:

Khái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Marketing mix (marketing hỗn hợp) là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của marketing  sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp nhằm củng cố vững chắc vị trí của doanh nghiệp trên thương trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Những yếu tố về trình độ văn hoá có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc nhất đến hành vi của người tiêu dùng. Bao gồm: nền văn hoá, nhánh văn hoá và địa vị xã hội của người tiêu dùng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Theo định nghĩa của W. A. Shemart: “chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh công nghiệp là một tập hợp những đặc tính của sản phẩm phản ánh giá trị sử dụng của nó”.

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Trong nghiên cứu về thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử, có nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về rủi ro và lợi ích luôn là yếu tố hàng đầu được người tiêu dùng quan tâm.

Định nghĩa, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing dược

Nguyễn Tuyết AnhKiến thức marketing

Marketing dược thực chất là tổng hợp các chính sách chiến lược marketing của thuốc và nhằm thỏa mãn nhu cầu của bệnh nhân, nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bản chất: thực hiện chăm sóc thuốc đáp ứng thỏa mãn cho nhu cầu điều trị hợp lý chứ

Zalo: 096.999.1080