Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, lập kế hoạch phân bổ đất đai có cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm;

Quản lý là gì? Quản lý nhà nước có những đặc điểm gì?

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Quản lý hành chính nhà nước là gì? Các hình thức quản lý hành chính nhà nước

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước hay còn gọi là quản lý hành chính nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu và quan trọng của con người.

Những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Theo cách hiểu chung nhất, cải cách là những thay đổi có tính hệ thống và có mục đích nhằm làm cho một hệ thống hoạt động tốt hơn. Điều đó làm phân biệt cải cách với những hoạt động khác cũng chỉ sự biến đổi như sáng kiến, thay đổi,...

Lý luận chung về quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Bài viết sẽ lần lượt làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý Nhà nước và khái niệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Một số vấn đề Lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tôn giáo. Bài viết xin chia sẻ với bạn đọc về Quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Zalo: 096.999.1080