Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Hàng hóa là gì? Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính

Nguyễn Tuyết AnhTài liệu chính trị

Hàng hóa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa ở đây có thể là hữu hình như gạo, củi, sắt thép, quyển sách, cái bút hay ở dạng vô hình hàng hóa như sức lao động.

Hàng hóa sức lao động là gì? Lý luận chung về hàng hóa sức lao động

Nguyễn Tuyết AnhTài liệu chính trị

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. Theo Wikipedia, sức lao động là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít.

Trả lời “Vấn đề cơ bản của triết học là gì?” qua lý luận của các trường phái Triết học

Nguyễn Tuyết AnhTài liệu chính trị

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học,

Trả lời “Vấn đề cơ bản của triết học là gì?” qua lý luận của các trường phái Triết học

Nguyễn Tuyết Anh

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học,

Zalo: 096.999.1080