Hệ Số Chặn Là Gì? Ý Nghĩa Của Hệ Số Chặn Trong Mô Hình Hồi Quy

Nguyễn Tuyết Anh 24/03/2023 Tài liệu phân tích định lượng
Hệ Số Chặn Là Gì? Ý Nghĩa Của Hệ Số Chặn Trong Mô Hình Hồi Quy
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Trong mô hình hồi quy spss bao gồm rất nhiều biến, mỗi biến lại đóng một vai trò và ý nghĩa khác nhau. Hiểu được giá trị và tầm quan trọng của mỗi biến sẽ giúp định hình mô hình cấu trúc chuẩn xác nhất. Hãy cùng tìm hiểu xem hệ số chặn là gì? Hệ số chặn trong mô hình hồi quy có ý nghĩa gì? 

1. Khái quát hệ số chặn

1.1. Định nghĩa 

Hệ số chặn trong mô hình hồi quy

Hệ số chặn là gì? Trong mô hình hồi quy, hệ số chặn được xác định là giá trị b0 của biến phụ thuộc (trong điều kiện biến độc lập có giá trị bằng 0). 

 • Trong phương trình hồi quy spss, nếu biến độc lập X có giá trị bằng 0 thì biến phụ thuộc Y được đại diện bởi hệ số chặn. 
 • Hệ số chặn b0 không quyết định kết quả cuối cùng của hàm quản trị và giá trị các biến, nhưng nó vẫn đóng vai trò hỗ trợ cho việc dự đoán kết quả mô hình cũng như giá trị. 

1.2. Công thức

 • Công thức đơn giản: b0 = ȳ - b1x̄
  • b0 là hệ số chặn của mô hình hồi quy
  • ȳ là giá trị trung bình của biến phụ thuộc
  • b1 là hệ số góc của mô hình hồi quy
  • x̄ là giá trị trung bình của biến độc lập
  • Trong đó:
 • Công thức đầy đủ : b0 = (Σy - b1Σx) / n
  • Σy là tổng giá trị của biến phụ thuộc
  • Σx là tổng giá trị của biến độc lập
  • n là số lượng quan sát trong mẫu
  • Trong đó:

=> Để tính được hệ số chặn, ta cần có dữ liệu về giá trị của biến phụ thuộc và biến độc lập trong một mẫu. Sau đó, ta sử dụng công thức tính toán hệ số chặn để tìm ra giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0.

Hệ số tải Factor Loading thể hiện mối quan hệ giữa biến nhân tố và biến quan sát trong hệ phương trình mô hình hồi quy. Bên cạnh việc kiểm tra mức độ ảnh hưởng của hệ số chặn thì hệ số tải cũng đóng vai trò quan trọng, có thể tác động trực tiếp đến kết quả đầu ra cuối cùng. 

1.3. Vai trò 

 • Xác định giá trị trung bình của biến phụ thuộc: Hệ số chặn thể hiện giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0.
 • Mô tả xu hướng tăng giảm của biến phụ thuộc: Hệ số chặn cho biết xu hướng tăng giảm của biến phụ thuộc khi các biến độc lập thay đổi.
 • Đưa ra dự báo giá trị của biến phụ thuộc: Hệ số chặn cho phép dự báo giá trị của biến phụ thuộc khi các biến độc lập có giá trị cụ thể.
 • Kiểm tra giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa các biến: Hệ số chặn cũng được sử dụng để kiểm tra giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và biến độc lập trong mô hình hồi quy.

=> Tóm lại, hệ số chặn là một thành phần quan trọng của mô hình hồi quy và có vai trò quan trọng trong việc giải thích mối quan hệ giữa các biến và đưa ra dự báo giá trị của biến phụ thuộc.

2. Tính chất và ý nghĩa của hệ số chặn trong mô hình hồi quy

Tính chất và ý nghĩa của hệ số chặn
Tính chất và ý nghĩa của hệ số chặn

2.1. Tính chất 

Tính chất của hệ số chặn trong mô hình hồi quy bao gồm:

 • Tính độc lập: Tính độc lập hệ số chặn có khả năng tác động, làm thay đổi các biến số khác. Do vậy, nhờ tính độc lập có thể quyết định đến kết quả cuối cùng của biến phụ thuộc. Trong một mô hình biểu thị các biến, trục tung sẽ đại diện cho biến độc lập. 
 • Tính phụ thuộc: Tính phụ thuộc của hệ số chặn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tính độc lập của nó, thường được quy định bởi biến độc lập. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành phương trình, cần kiểm soát tính phụ thuộc để tránh ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. 

2.2. Ý nghĩa

 • Xác định giá trị của nhân tố phụ thuộc và nhân tố độc lập dựa trên thang đo likert 5, giá trị thường dao động trong khoảng 1-5 
 • Xác định biến độc lập dựa trên giá trị thực tế
 • Hệ số chặn có thể là âm hoặc dương. Dù là âm hay dương thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của phương trình. 

Mối quan hệ giữa các biến trong phương trình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích kết quả đầu ra. Hệ số tương quan r cho thấy mối quan hệ giữa hai biến đối lập và mối tương quan cần thiết giữa các biến và kết quả. 

 

3. Ví dụ của hệ số chặn trong mô hình hồi quy

Ví dụ cụ thể của hệ số chặn trong mô hình hồi quy trong lĩnh vực sản xuất
Ví dụ cụ thể của hệ số chặn trong mô hình hồi quy trong lĩnh vực sản xuất

Đánh giá khả năng sản xuất của 10 xưởng đồ may mặc truyền thống so với giá trị lãi suất vay vốn của ngân hàng và quy mô lợi nhuận trên thị trường, ta có các yếu tố biểu thị kết quả như sau:

I = 10,5 + 15,6Q - 1,75R

Với giá trị quy đổi:

 • I là giá trị biểu thị cho nhu cầu vay vốn của xưởng gia công sản xuất (tỷ đồng)
 • Q là giá trị biểu thị cho lượng sản phẩm xưởng sản xuất được trong một năm (số bộ)
 • R là giá trị biểu thị cho lãi suất vay hàng tháng của ngân hàng (% lãi suất) 

Khi đó:

 • B0 biểu thị cho hệ số chặn ở đây có giá trị = 10,5
 • Chất lượng sản xuất của xưởng sản xuất là 0% và lãi suất cho vay của ngân hàng là 0% thì tổng giá trị vay vốn ban đầu cần sẽ là 10,5 %.
 • Giá trị này trong phương trình mô hình hồi quy không có quá nhiều ý nghĩa nên người làm nghiên cứu không nên quá bận tâm đến số liệu này. 

Trong phương trình mô hình hồi quy, dù đã được hướng dẫn chi tiết các bước nhưng đôi khi vẫn gặp phải không ít những sai lầm phát sinh khiến kết quả không được như mong muốn. Tham khảo ngay hướng dẫn chạy tương quan spss chi tiết cùng những lưu ý tránh gặp phải để biết cách vận hành phương trình đúng chuẩn nhé

4. Lưu ý khi sử dụng hệ số chặn

Lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ số chặn trong mô hình hồi quy
Lưu ý quan trọng khi sử dụng hệ số chặn trong mô hình hồi quy

Trong quá trình kiểm tra hệ số chặn, cần lưu ý 3 điều quan trọng dưới đây để tránh tốn nhiều thời gian, công sức của người làm. 

 • Kiểm tra giả định: 
  • Hệ số chặn được coi là phù hợp và chuẩn xác khi giá trị dự đoán của các biến phụ thuộc sát với giá trị thực tế. Giá trị biến phụ thuộc và độc lập chênh lệch quá nhiều thì hệ số chặn sẽ phải điều chỉnh để tránh gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. 
 • Xử lý dữ liệu nhiễu
  • Xử lý dữ liệu nhiễu trong mô hình hồi quy tránh làm ảnh hưởng đến kết quả đầu ra cuối cùng. 
  • Loại bỏ các dữ liệu gây nhiễu biến, tránh làm hụt hoặc sai sót thông tin
  • Bổ sung thêm giá trị bù vào chỗ trống cho những dữ liệu nhiễu
  • Thay đổi hệ thống dữ liệu bằng việc định dạng lại dữ liệu. 
 • Tối ưu hóa mô hình hồi quy
  • Tối ưu hóa mô hình hồi quy bằng việc đánh giá lại tính chuẩn xác của các biến cùng quy trình thực hiện mô hình. 
  • Đánh giá tính chuẩn xác của kết quả để có những phương pháp xử lý phù hợp.
  • So sánh hệ số chặn của mô hình này với các mô hình khác trong spss cũng là cách để đánh giá tính hiệu quả, tối ưu mô hình hồi quy. 
  • Nếu mô hình này chưa khả quan, sẽ đề xuất cách cải thiện hệ số biến. Nếu mô hình này hiệu quả hơn các mô hình khác, ứng dụng mô hình để giải thích hoặc dự đoán kết quả trong những trường hợp sau. 

Dịch vụ nhận chạy stata của Luận văn 1080 hỗ trợ người dùng xử lý mọi số liệu từ đơn giản đến phức tạp chỉ trong thời gian ngắn với kết quả đầu ra đảm bảo chuẩn xác, đáp ứng mọi yêu cầu. 
Trên đây là toàn bộ thông tin về hệ số chặn là gì, hệ số chặn trong mô hình hồi quy có ý nghĩa gì giúp bạn đọc có thêm nguồn thông tin cũng như dẫn chứng tham khảo cụ thể, thuận lợi cho việc triển khai phương trình hồi quy được nhanh gọn, chính xác.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080