Hồi Quy Tuyến Tính Bội: Giải Mã Bí Mật Mô Hình Trong Phân Tích Dữ Liệu

Nguyễn Tuyết Anh 17/04/2023 Tài liệu phân tích định lượng
Hồi Quy Tuyến Tính Bội: Giải Mã Bí Mật Mô Hình Trong Phân Tích Dữ Liệu
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Việc tìm hiểu và phân tích quan hệ giữa cá biến là công việc cần thiết khi thực hiện nghiên cứu. Trong đó, phân tích hồi quy tuyến tính bội là một trong những phương pháp được sử dụng để tìm hiểu và dự đoán mối quan hệ giữa các biến. Điều gì làm cho hồi quy tuyến tính bội trở thành công cụ phổ biến trong phân tích dữ liệu? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết và hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS.

1. Tìm hiểu về phân tích hồi quy bội

Hồi quy tuyến tính bội
Hồi quy tuyến tính bội

1.1. Định nghĩa

Phân tích hồi quy bội (Multiple Regression Analysis) là một phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và hai hoặc nhiều biến độc lập.

1.2. Lợi ích của phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS

4 lợi ích chính của hồi quy tuyến tính bội trong SPSS bao gồm:

 • Xác định mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc: bằng cách này, bạn có thể xác định biến nào có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và tác động của chúng như thế nào.
 • Cho phép đánh giá mức độ giải thích của mô hình: tức là khả năng mô hình giải thích biến đổi của biến phụ thuộc, nhờ thế bạn có thể biết được độ chính xác của mô hình và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên kết quả phân tích.
 • Dự đoán giá trị của biến phụ thuộc: điều này sẽ hữu ích cho bạn trong việc dự đoán kết quả trong các điều kiện khác nhau hoặc trong tương lai.
 • Đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm: sử dụng các biến định tính như biến độc lập để xác định sự khác biệt giữa các nhóm và đưa ra được quyết định dựa trên kết quả phân tích đó.

1.3. Ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính bội

Hồi quy tuyến tính bội được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: kinh tế học & tài chính, kinh doanh, y tế, xã hội học hoặc khoa học kỹ thuật. Cụ thể:

 • Kinh tế học và tài chính: sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính và kinh tế như giá cổ phiếu, tăng trưởng GDP, lợi suất, tỷ lệ thất nghiệp…
 • Kinh doanh: sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các biến trong các lĩnh vực như sản xuất & quản lý, tiếp thị, bán hàng. Bên cạnh đó, phân tích hồi quy bội còn được sử dụng để dự đoán doanh thu, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Y tế: sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố về sức khỏe và y tế của con người, chẳng hạn như tuổi, giới tính, các bệnh lý, thói quen ăn uống hoặc mức độ hoạt động.
 • Xã hội học: sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố và vấn đề về xã hội như giáo dục, tôn giáo, chủng tộc, thu nhập…
 • Khoa học kỹ thuật: sử dụng hồi quy tuyến tính bội để đánh giá mối quan hệ giữa yếu tố kỹ năng và kỹ thuật như độ chính xác, kích thước, thời gian và chi phí sản xuất.

Stata - phần mềm phân tích dữ liệu được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học và kinh doanh. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong sử dụng chúng, Luận Văn 1080 sẽ nhận chạy Stata, giúp bạn xử lý và phân tích một cách chuyên nghiệp, hiệu quả

2. Hướng dẫn thực hiện phân tích hồi quy bội trong SPSS

2.1. Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS, bạn cần phải chuẩn bị dữ liệu cho phù hợp. Các bước cần thực hiện bao gồm:

 • Kiểm tra dữ liệu và xử lý dữ liệu thiếu: Kiểm tra dữ liệu đầu vào để đảm bảo rằng chúng không bị sai sót hoặc thiếu sót. Nếu có dữ liệu thiếu, bạn cần xác định nguyên nhân và tiến hành xử lý dữ liệu thiếu bằng cách thay thế giá trị trung bình hoặc giá trị phổ biến của biến.
 • Kiểm tra tính đối xứng và phân bố của dữ liệu: Phân tích tính đối xứng và phân bố của các biến để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các giả định phân phối chuẩn trong phân tích hồi quy. Nếu các biến không đáp ứng được giả định này, bạn có thể sử dụng phương pháp biến đổi dữ liệu hoặc biểu đồ (tần số, hộp hoặc phân phối) để kiểm tra tính đối xứng và phân bố của dữ liệu.

2.2. Các bước phân tích hồi quy trong SPSS

 • Đặt vấn đề: 
   • Một nhân viên bán hàng cho thương hiệu xe ô tô A muốn xác định liệu có mối quan hệ giữa thu nhập của một cá nhân và giá họ phải trả cho một chiếc xe ô tô hay không. Như vậy:
    • Biến độc lập: thu nhập của cá nhân
    • Biến phụ thuộc: giá mà họ phải trả
 • Thiết lập thống kê: 
  • Tiến hành tạo hai biến trong SPSS để có thể nhập dữ liệu của: Thu nhập (biến độc lập) và Giá (biến phụ thuộc).
  • Sau khi chuẩn bị dữ liệu, ta thực hiện các bước sau để thực hiện phân tích hồi quy bội trong SPSS:

Bước 1: Tiến hành mở hộp thoại Linear Regression.

Tại thanh công cụ, nhấp chọn: (1) Analyze > (2) Regression > (3) Linear.

Bước 1 - mở hộp thoại Linear Regression
Bước 1 - mở hộp thoại Linear Regression

Bước 2: Thực hiện chọn biến phụ thuộc và biến độc lập.

Nhập các biến vào ô tương ứng tại hộp thoại Linear Regression:

 • (1) Kéo thả biến phụ thuộc vào ô Independent.
 • (2) Chuyển biến độc lập vào ô Dependent.
Bước 2 - thực hiện chọn biến Linear Regression
Bước 2 - thực hiện chọn biến Linear Regression

 

Bước 3: Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến tại Linear Regression: Statistics.

Sau khi thực hiện chọn biến phụ thuộc và biến độc lập, bạn click vào (1) Statistics.

Lúc này, cửa sổ “Linear Regression: Statistics” được mở ra. Tiến hành chọn: 

 • (2) Collinearity: để tính hệ số phóng đại phương sai (VIF).
 • (3) Continue: để trở lại hộp thoại Linear Regression.
Bước 3 - Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến
Bước 3 - Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến

Hồi quy logistic - phương pháp phân tích thống kê dựa trên các biến độc lập với mục đích dự đoán xác suất của một sự kiện xảy ra hoặc không xảy ra. Thường được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tài chính, marketing, kinh doanh, y tế… Việc sử dụng phân tích hồi quy logistic đồi hỏi sự chuyên sâu về thống kê và toán học. Đọc ngay bài viết về hồi quy logistic để biết cách phân tích.

2.3. Đọc và giải thích kết quả hồi quy trong SPSS

Kết quả phân tích hồi quy trong SPSS sẽ bao gồm các giá trị như R², F, P và các hệ số hồi quy. Cụ thể như sau:

 • R²: Đây là chỉ số đánh giá mức độ giải thích của mô hình hồi quy., nó cho biết tổng số biến phụ thuộc được giải giải thích bởi các biến độc lập. Giá trị R² càng gần 1 thì mô hình hồi quy càng được nhiều phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc.
 • Giá trị F: là giá trị thống kê kiểm định giả thuyết về sự liên hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu F-statistic lớn hơn giá trị F-critical thì mô hình hồi quy chính xác và có ý nghĩa thống kê.
 • Giá trị P: là giá trị xác suất liên quan đến giá trị F. Nếu giá trị p nhỏ hơn 0.05 (tức nhỏ hơn mức ý nghĩa của mô hình) thì mô hình hồi quy được kết luận là có ý nghĩa thống kê.
 • Các hệ số hồi quy: là các giá trị hệ số liên quan tới mối quan hệ của các biến độc lập và biến phụ thuộc. Bao gồm các hệ số: hệ số góc (slope) và hệ số chặn (intercept). Nếu giá trị hệ số âm, thì mức độ ảnh hưởng của biến độc lập giảm khi biến phụ thuộc tăng. Nếu giá trị hệ số dương, thì mức độ ảnh hưởng của biến độc lập tăng khi biến phụ thuộc tăng. 

Để kiểm định t - test, ta cần phải sử dụng kết quả của phân tích hồi quy bội, việc này giúp xác định sự khác biệt có ý nghĩa giữa trung bình dự báo của biến phụ thuộc và trung bình thực tế của biến phụ thuộc, từ đó đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của mô hình hồi quy bội. Để hiểu rõ hơn về mối liên hệ này, hãy tham khảo ngay tại bài viết Kiểm định t - test - Kiểm định sự khác biệt trong SPSS tại Luận văn 1080 ngay nhé!

3. Lưu ý khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS

Lưu ý khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS
Lưu ý khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội trong SPSS

Khi thực hiện phân tích hồi quy bội trong SPSS, bạn cần lưu ý 4 điều sau để tránh sai sót:

 • Chọn biến độc lập: cần chọn ít nhất từ hai biến độc lập trở lên khi thực hiện phân tích hồi quy bội. Bạn cũng chú ý việc gây ra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình. Vì vậy, bạn cần tránh sự tương quan mạnh giữa các biến độc lập với nhau.
 • Kiểm tra giá trị bị khuyết (Missing Values): bạn cần thực hiện kiểm tra các giá trị bị khuyết của các biến trước khi thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bội. Cần xử lý giá trị bị khuyết trước khi chạy phân tích nếu có giá trị bị khuyết.
 • Kiểm tra sự phân phối của dữ liệu: mục đích của việc làm này để đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích hồi quy bội. Nếu trường hợp các biến có phân tích không đối xứng hoặc có outliers, bạn nên sử dụng các phương pháp như loại bỏ outliers hoặc chuyển đổi dữ liệu (Data Transformation).
 • Kiểm tra điều kiện chính quy (Normality): kiểm tra normality để đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích tuyến tính hồi quy bội. Sử dụng phương pháp hồi quy phi tuyến (non-linear regression) nếu các điều kiện chính quy không được đáp ứng.

Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa kiểm định kiểm định Kruskal-wallis và hồi quy bội. Nếu như kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa các nhóm độc lập trên một biến định lượng, thì hồi quy bội được sử dụng để tìm mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và các biến độc lập. Vì vậy để hiểu rõ hơn và tránh sử dụng nhầm, xem ngay bài viết kiểm định kruskal-wallis hoặc liên hệ ngay với Luận văn 1080 để được hỗ trợ nhanh nhất..

Phân tích hồi quy tuyến tính bội - thước đo mạnh mẽ trong thống kê & khoa học dữ liệu giúp hiểu được mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác khi phân tích, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị dữ liệu thật cẩn trọng.

Hy vọng bài viết mà Luận Văn 1080 vừa cung cấp ở phía trên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080