Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z

Nguyễn Tuyết Anh 15/04/2023 Cẩm nang tiểu luận
Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học là yêu cầu thường gặp khi kết thúc môn học về phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Qua đó, giúp sinh viên nắm rõ và hệ thống được các phương pháp nghiên cứu nhằm bổ trợ cho việc nghiên cứu khoa học trong tiểu luận của các môn học khác và viết luận văn tốt nghiệp.

Trong phạm vi bài viết này, Tổng đài Luận Văn 1080 sẽ giải thích về phương pháp nghiên cứu khoa học là gì và giúp bạn nắm được cách viết một tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Cấu trúc bài tiểu luận như thế nào được gọi là hoàn chỉnh?

Hướng dẫn cách trình bày trang bìa tiểu luận đẹp và ấn tượng

Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z
Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z

1. Thế nào là phương pháp nghiên cứu trong bài tiểu luận?

Phương pháp nghiên cứu khoa học là những cách thức giúp bạn thu thập dữ liệu, số liệu, kiến thức, thông tin trong quá trình nghiên cứu khoa học, nhằm tìm ra một hệ thống tri thức từ thực tiễn.

Bản chất của nghiên cứu khoa học tìm ra quy luật của các sự vật hiện tượng, nhằm xây dựng một lý thuyết mới, hoặc sàng lọc loại bỏ giả thuyết của một đề tài khoa học nào đó.

Bản chất của nghiên cứu khoa họ

Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong bài tiểu luận được phân thành 2 nhóm như sau:

1.1. Nhóm phương pháp lý thuyết

Là các phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa vào sự tổng hợp và sàng lọc các lý thuyết, nhằm chứng minh cho những luận điểm mà bạn đưa ra là có cơ sở và đáng tin cậy. Nhóm này bao gồm các phương pháp như sau:

- Nghiên cứu dựa trên việc phân tích và tổng hợp lý thuyết

- Nghiên cứu dựa trên việc phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

- Nghiên cứu dựa trên mô hình hóa

- Nghiên cứu dựa trên giả thuyết

- Nghiên cứu dựa trên lịch sử

1.2. Nhóm phương pháp thực tiễn

Là các phương pháp nghiên cứu dựa trên việc quan sát, điều tra, thực nghiệm… đối với những đối tượng trong thực tiễn, để tìm xem các luận điểm bạn đưa ra có thực sự tác động đến vấn đề nghiên cứu hay không, nếu có thì tác động và mức độ tác động như thế nào. Nhóm này bao gồm các phương pháp như sau:

- Nghiên cứu dựa trên quan sát khoa học

- Nghiên cứu dựa trên những dữ liệu điều tra được

- Nghiên cứu dựa trên thực nghiệm khoa học

- Nghiên cứu dựa trên việc phân tích tổng kết các kinh nghiệm

- Nghiên cứu dựa trên tham khảo ý kiến các chuyên gia

2. Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học là một bài luận đưa ra các lý luận về một hoặc nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học, để xem phương pháp đó có phù hợp để sử dụng nghiên cứu một vấn đề khoa học nào đó hay không.

Ta gọi quá trình viết tiểu luận này là phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Phương pháp luận bao gồm 2 dạng:

- Phương pháp luận chung: Là lý luận về phương pháp được sử dụng cho nhiều bộ môn khoa học. Phổ biến nhất là triết học.

- Phương pháp bộ môn: Lý luận về phương pháp sử dụng cho một lĩnh vực khoa học nhất định

3. Cấu trúc của tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học đầy đủ thường bao gồm 5 phần là: Mở đầu, nội dung chính, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, và phụ lục (nếu có). Những phần này được thể hiện với cấu trúc như sau:

Bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

I. Mở bài

- Nêu lý do vì sao chọn đề tài

- Nêu mục đích nghiên cứu của tiểu luận

- Đưa ra những đóng góp của tiểu luận cho thực tiễn

- Xác định đối tượng (nghiên cứu cái gì?), khách thể (nghiên cứu qua ai/ chọn mẫu?) và phạm vi (giới hạn về thời gian. không gian, lĩnh vực) nghiên cứu

- Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sử dụng trong tiểu luận

II. Nội dung

- Nêu các cơ sở lý luận - đây là phần nghiên cứu từ tài liệu tham khảo (có trích dẫn tài liệu tham khảo)

- Mô tả quá trình tiến hành áp dụng phương pháp nghiên cứu

- Đưa ra các kết quả mà bài tiểu luận của bạn đã nghiên cứu được

III. Kết luận

- Tóm tắt nội dung chính

- Đưa ra các giải pháp dựa trên kết quả đã tìm được.

- Đưa ra các kiến nghị nhằm thực hiện tốt các giải pháp đã nêu ra.

IV. Danh mục tài liệu tham khảo

Lần lượt liệt kê các tài liệu đã tham khảo theo Alphabet hoặc theo thứ tự xuất hiện trong phần nội dung của tiểu luận.

V. Phụ lục (Nếu có)

- Phụ lục về bảng khảo sát

- Phụ lục về dữ liệu thô (các bảng số liệu, dữ liệu)

- Phụ lục về hình ảnh, sơ đồ, đồ thị

Qua những hướng dẫn chi tiết về cách làm tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học trong bài viết, mọi người sẽ hiểu được quy trình tìm kiếm, phân tích và tổng hợp những kiến thức hữu ích cho từng lĩnh vực. Đặc biệt với các bước làm này, bạn đều có thể áp dụng được ở nhiều đề tài tiểu luận khác nhau, điển hình là tiểu luận kế toán đã có nhiều bạn sinh viên áp dụng và đạt được kết quả như mong đợi.

4. Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Để viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học, bạn nên thực hiện theo một quy trình bao gồm các bước cụ thể. Việc này giúp bạn có được một lộ trình rõ ràng, giúp tránh những sai sót trong quá trình viết tiểu luận. Cụ thể như sau:

Bước 1: Lựa chọn và phân tích đề tài

Một bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học hay luôn bắt nguồn từ một đề tài hay và vừa sức với bạn. Do đó, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn đề tài, giúp tạo nên sự hấp dẫn cho tiểu luận ngay từ chính tên gọi của tiểu luận.

Trong trường hợp đề tài được giáo viên cho sẵn, bạn cần phân tích để nắm chính xác yêu cầu của đề bài. Qua đó, xác định được đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, các khách thể sẽ lựa chọn, và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Bước 2: Lập đề cương

Bước lập đề cương chính là lập dàn ý cho tiểu luận. Bạn cần liệt kê các ý tưởng/ các luận điểm vào trong từng phần của tiểu luận theo những mục lớn nhỏ theo cấu trúc của bài tiểu luận (đã được đề cập ở phần trên).

Việc này nhằm giúp bạn hệ thống trước nội dung sẽ viết và biết được bạn cần tham khảo những tài liệu nào để thực hiện phần cơ sở lý luận dựa trên các luận điểm mà bạn liệt kê.

Tuy nhiên, trong quá trình tham khảo tài liệu, bạn có thể điều chỉnh lại các luận điểm để nội dung bài tiểu luận trở nên hoàn chỉnh, hợp lý, và logic nhất.

Bước 3: Tiến hành viết nội dung tiểu luận

Dựa vào các ý mà bạn xây dựng trong đề cương, bạn hãy tuần tự hoàn thành từng phần của tiểu luận. Lưu ý là bạn nên dò lại nội dung của mỗi phần sau khi viết xong, xem có sót ý nào trong đề cương hay không nhé.

Bước 4: Lập danh mục tài liệu tham khảo

Bạn cần nắm rõ các quy luật viết tài liệu tham khảo trong tiểu luận để thực hiện đúng những cấu trúc và định dạng của các trích lục tài liệu tham khảo. 

Thông thường, danh sách tài liệu tham khảo sẽ được liệt kê theo Alphabet hoặc theo thứ tự đã xuất hiện trong nội dung chính của bài, và có cấu trúc như sau:

“Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản”

Tùy theo tài liệu tham khảo là sách, bài báo, bài nghiên cứu… mà cách viết tài liệu tham khảo sẽ khác nhau. Bạn cần tham khảo kỹ phần này ở những bài viết về cách viết nội dung tham khảo trong tiểu luận nhé.

Bước 5: Thực hiện phần phụ lục 

Nếu nội dung tiểu luận của bạn có những vấn đề cần được mô tả và chứng minh rõ hơn bằng bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ, đồ thị… bạn cần đưa những nội dung này vào phần phụ lục (Lưu ý không đưa bất kỳ hình ảnh hay bảng biểu nào vào nội dung chính của tiểu luận nhé).

Đối với tiểu luận được nghiên cứu bằng phương pháp khảo sát hoặc phỏng vấn, bạn cũng cần đưa nội dung bảng khảo sát và kết quả phỏng vấn được vào phần phục lục.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết tiểu luận. Bạn cần đến dịch vụ Viết Thuê Tiểu Luận tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, ... Hãy liện hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài tư vấn Luận văn 1080 uy tín, tin cậy nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

5. Đề tài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z
Cách viết tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học từ A - Z
 1. Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 2. Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong kinh doanh
 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hệ thống nhận dạng mặt người
 4. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong xây dựng các phiên bản của hệ điều hành Windows
 5. Tiểu luận nghiên cứu khoa học: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học ứng dụng vào xây dựng nền tảng trí tuệ kinh doanh trên đám mây mã nguồn mở
 6. Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành
 7. Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong chế tạo vũ khí
 8. Phương pháp sáng tạo khoa học ứng dụng trong phát triển điện thoại di động
 9. Nghiên cứu công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ khu vực
 10. Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Đề tài - Sấm sét
 11. Phương pháp sáng tạo và ứng dụng trong một số lĩnh vực công nghệ thông tin
 12. Dịch vụ giá trị cá nhân và lòng trung thành của khách hàng ”Một nghiên cứu về các dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế chuyển đổi
 13. Tiểu luận nghiên cứu khoa học: Phương pháp Nghiên cứu khoa học trong Quan hệ quốc tế
 14. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho dịch vụ MyTV tại VNPT Đồng Nai đến năm 2025
 15. Tiểu luận môn Nghiên Cứu Khoa Học " Thiên văn vô tuyến "
 16. Phương pháp nghiên cứu khoa học về ngân hàng
 17. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Chính sách & Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
 18. Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học - Năng lượng xanh
 19. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng gỗ ván dăm ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 20. Tiểu luận môn Nghiên Cứu Khoa Học: Nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học

Luận văn 1080 đã tổng hợp một số mẫu bài tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học để các bạn dễ dàng tham khảo. Các bạn có thể download MIỄN PHÍ tại link dưới đây:

Download tài liệu luận văn miễn phí

 

Qua những hướng dẫn ở phần trên, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về cách viết một tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học và áp dụng tốt vào bài tiểu luận bộ môn của mình. 

Nếu có thắc mắc nào hoăc cần hỗ trợ gì về tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học, bạn vui lòng liên hệ ngay với Luận Văn 1080 qua số Hotline: 096.999.1080 hoặc địa chỉ email: luanvan1080@gmail.com để nhận sự tư vấn sớm nhất bạn nhé!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080