Cách viết essay advantages and disadvantages đúng cấu trúc

Nguyễn Tuyết Anh 19/08/2021 Hỏi đáp essay
Cách viết essay advantages and disadvantages đúng cấu trúc
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Một số bạn sinh viên đã gửi nhiều câu hỏi về cách viết essay advantages and disadvantages khi lần đầu viết essay. 

Dạng essay này cũng có cấu trúc riêng và cách nhận biết như những dạng essay khác mà bạn cần ghi nhớ để đảm bảo không viết sai yêu cầu đề bài.

Trong phần nội dung dưới đây, Tổng đài Luận Văn 1080 sẽ giúp các bạn hiểu cách viết một bài advantages and disadvantages essay hoàn chỉnh với đúng cấu trúc theo từng bước cụ thể.

Trước tiên bạn cần phải  hiểu advantages and disadvantages essay là gì?

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

Hướng dẫn cách viết outline cho essay chi tiết

Những bài essay mẫu xin học bổng hay xuất sắc

1. Thế nào là advantages and disadvantages essay?

Phần dưới đây sẽ giúp bạn những kiến thức tổng quát về advantages and disadvantages essay trước khi đi vào các bước cách viết essay advantages and disadvantages.

Thế nào là advantages and disadvantages essay?

1.1. Định nghĩa advantages and disadvantages essay

Advantages and disadvantages essay là dạng bài luận ngắn yêu cầu người viết nêu ra những ưu điểm và nhược điểm của vấn đề mà đề bài đưa ra.

Bài advantages and disadvantages essay có 2 dạng. Dạng 1 là chỉ yêu cầu bạn viết về ưu điểm và nhược điểm mà không nêu quan điểm cá nhân, Dạng 2 thì vừa yêu cầu bạn viết về ưu điểm và nhược điểm và vừa nêu lên quan điểm cá nhân

1.2. Cách nhận biết đề bài Advantages and disadvantages essay

Để nhận biết bài essay advantages and disadvantages, chúng ta sẽ dựa vào các câu hỏi sau:

Dạng 1: Nêu advantages and disadvantages, không nêu ý kiến cá nhân

- Discuss the advantages and disadvantages of the statement.

- Discuss both advantages and disadvantages of this issue.

Dạng 2: Nêu advantages and disadvantages, và nêu ý kiến cá nhân

- Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. 

- Do the advantages outweigh the disadvantages?

- Do the benefits outweigh the drawbacks?

- Is this a positive or negative development?

Đọc ngay hướng dẫn cách viết essay xin học bổng mới nhất

2. Cách viết essay advantages and disadvantages

Nắm được cấu trúc là điểm quan trọng bạn cần nhớ khi tìm hiểu cách viết essay advantages and disadvantages. Hai dạng của kiểu bài essay này sẽ có cấu trúc như sau:

Cách viết essay advantages and disadvantages đúng cấu trúc
Cách viết essay advantages and disadvantages đúng cấu trúc

2.1 Dạng 1: Nêu advantages and disadvantages, không nêu ý kiến cá nhân

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài và trả lời câu hỏi đề bài (thesis statement)

II. Body paragraph (Thân bài)

- Body 1: Nêu ưu điểm của vấn đề (advantages) -> Lập luận giải thích -> Ví dụ chứng minh

- Body 2: Nếu nhược điểm của vấn đề (disadvantage) -> Lập luận giải thích -> Ví dụ chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- Nhắc lại ý chính của bài (paraphrase thesis statement)

- Tóm tắt ngắn gọn các ý ưu điểm và nhược điểm đã viết trong thân bài

- Nêu kiến nghị của tác giả (nếu có)

2.2 Dạng 2: Nêu advantages and disadvantages và ý kiến cá nhân

Dạng này lại bao gồm 2 kiểu liên quan tới các câu hỏi sau:

Kiểu câu hỏi 1:

- Do the advantages outweigh the disadvantages?

- Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

- Do the benefits outweigh the drawbacks?

Với kiểu câu hỏi này thì cấu trúc bài advantages and disadvantages essay sẽ như sau:

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài (thesis statement) và trả lời câu hỏi đề bài là bạn thấy vấn đề này có ưu điểm nhiều hơn hay nhược điểm nhiều hơn.

II. Body paragraph (Thân bài)

Ở phần này, bạn sẽ viết về ý kiến mà bạn ít đồng tình hơn ở đoạn body 1, và viết ý kiến bạn đồng tình nhiều hơn ở body 2. Ví dụ, bạn nghĩ vấn đề được đề cập trong đề bài là nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm, thì cấu trúc của phần thân bài sẽ như sau: 

- Body 1: Nêu ưu điểm của vấn đề (advantages) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

- Body 2: Nếu nhược điểm của vấn đề (disadvantage) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- Nhắc lại ý chính của bài (paraphrase thesis statement)

- Tóm tắt ngắn gọn các ý ưu điểm và nhược điểm đã viết trong thân bài

- Nêu kiến nghị của tác giả (nếu có)

Kiểu câu hỏi 2:

- Is this a positive or negative development?

Với kiểu câu hỏi này, đề bài yêu cầu bạn nêu ý kiến xem vấn đề được đưa ra trong đề bài là “Tốt” hay “Xấu”. Vì vậy, bạn cần bám sát và trả lời ý kiến của bạn theo câu hỏi này trong phần mở bài.

Theo đó, ý kiến của bạn có thể là “hoàn toàn tốt” (Completely positive), “hoàn toàn xấu” (Completely negative), hoặc “Vừa có xấu vừa có tốt” (Partial positive and negative). Tùy theo ý kiến bạn đưa ra, cấu trúc của bài sẽ như sau:

1) Ý kiến “hoàn toàn tốt” (Completely positive) hoặc “hoàn toàn xấu” (Completely negative)

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài (thesis statement) và nêu ý kiến của bạn là “Completely positive/ negative”

II. Body paragraph (Thân bài)

- Body 1: Nêu ưu điểm 1/ khuyết điểm 1 của vấn đề (advantage 1/ disadvantage 1) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

- Body 2: Nêu ưu điểm 2/ khuyết điểm 2 của vấn đề (advantage 1/ disadvantage 1) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- Nhắc lại ý chính của bài (paraphrase thesis statement)

- Tóm tắt ngắn gọn các ý ưu điểm và nhược điểm đã viết trong thân bài

- Nêu kiến nghị của tác giả (nếu có)

2) Ý kiến “Vừa có xấu vừa có tốt” (Partial positive and negative)

I. Introduction (Mở bài)

- 1 câu paraphrase để dẫn dắt vào vấn đề

- 1 câu nêu ý chính của bài (thesis statement) và nêu ý kiến của bạn là “Partial positive and negative”

II. Body paragraph (Thân bài)

Trong phần này, bạn sẽ viết về ý kiến mà bạn ít đồng tình hơn ở đoạn body 1, và viết ý kiến bạn đồng tình nhiều hơn ở body 2. Ví dụ, bạn cảm thấy vấn đề của đề bài là positive nhiều hơn negative, thì cấu trúc của phần thân bài sẽ như sau: 

- Body 1: Nêu khuyết điểm của vấn đề (disadvantage) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

- Body 2: Nêu ưu điểm của vấn đề (advantage) -> lập luận giải thích -> ví dụ chứng minh

III. Conclusion paragraph (Kết bài)

- Nhắc lại ý chính của bài (paraphrase thesis statement)

- Tóm tắt ngắn gọn các ý ưu điểm và nhược điểm đã viết trong thân bài

- Nêu kiến nghị của tác giả (nếu có)

*Lưu ý: Trong dạng bài có yêu cầu nêu ý kiến cá nhân của người viết, bạn cần đề cập đến ý kiến của mình trong cả phần mở bài lẫn kết bài.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment. Bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của viết luận văn tiếng anh của Luận văn 1080.

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn.

3. Bài advantages and disadvantages essay mẫu

Bài advantages and disadvantages essay mẫu

Dưới đây là một bài advantages and disadvantages essay mẫu giúp bạn tiếp cận cách viết essay advantages and disadvantages thực tế đã đạt được điểm cao.

Topic: International tourism has brought enormous benefit to many places. At the same time, there is concern about its impact on local inhabitants and the environment.

- Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages?

- Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

(Write at least 250 words)

Travel industry experienced a major boom in the later part of the 20th century and has been a boon in disguise, which has helped some weaker nations to uplift their failing economies. While questions have been raised regarding the negative impacts that accompany the growth in the travel sector, these definitely do not outweigh the associated benefits.

The economic boost that accompanies a successful travel industry is quite well recognised and Thailand is the best example. The entire Thai economy revolves around tourism and the country has been able to uplift its socio economic status through its flourishing hospitality sector.  Egypt is another nation that is heavily dependent on its hospitality sector. The growth in the number of incoming tourists leads to innumerable prospects in terms of local entrepreneurship & employment generation. This is also associated with international investments and infrastructure development. The national authorities, in order to ensure safety of the international visitors provide better law and order enforcement, improved transportation and healthcare facilities, which in turn benefit the local population.

On the other hand, the rising influx of holidaymakers is associated with increased incidences of crimes, prostitution and antisocial activities like drugs, human trafficking and gambling, which affect the values of the indigenous society. The local population is also affected by the growth in property value indices. Environmentalists are also concerned regarding environmental remodelling, that is associated with increased tourist activities in natural reserves. In this context, it is worth mentioning that, by enforcing stern law and order and implementing strict legislations, governments can control most of these negative impacts of tourism.

Henceforth, it can be confidently conveyed that, even though the growth in the travel industry has accompanying negative social impacts, these do not outweigh the contributions made by this sector towards social development.

(Total Words: 296, Band 9) 

Nguồn essay: ielts-fighter

Nếu bạn có những thắc mắc thêm về cách viết essay advantages and disadvantages, vui lòng liên hệ với Tổng đài Luận Văn 1080 qua Hotline: 096.999.1080 hoặc Email: luanvan1080@gmail.com, để được hỗ trợ ngay nhé!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080