IELTS Writing Task 2: Cách viết essay agree or disagree chỉ với 4 bước

Nguyễn Tuyết Anh 13/05/2023 Hỏi đáp essay
IELTS Writing Task 2: Cách viết essay agree or disagree chỉ với 4 bước
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Essay agree or disagree là dạng bài cho phép bạn đồng ý hoặc không đồng ý với nhận định hay ý kiến trái chiều nào đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể thảo luận chúng một cách vô tư, trái lại, bạn cần đưa ra quan điểm rõ ràng mới có để đạt điểm cao. Trong bài viết dưới đây, Luận văn 1080 sẽ giới thiệu đến bạn cách viết essay agree or disagree mà những người giỏi luôn “nằm lòng”. Đừng bỏ lỡ cơ hội "nâng trình" cách viết essay agree or disagree ngay sau đây nhé!

Cách viết essay agree or disagree: 4 bước quan trọng
Cách viết essay agree or disagree: 4 bước quan trọng

1. Bước 1: Phân tích đề bài và xác định câu trả lời

1.1. Phân tích đề bài essay agree or disagree

 • Phân tích đề bài essay agree or disagree rất quan trọng giúp bạn xác định vấn đề đang được bàn luận, hiểu bản chất chính xác của tuyên bố.
 • Từ đó xác định ý kiến chủ quan của mình về vấn đề đó như thế nào và xây dựng cách viết essay agree or disagree phù hợp.
 • Tiến hành phân tích chúng đúng trọng tâm để đưa ra được câu trả lời phù hợp.
  • Ví dụ 1: In some countries, many people suffer from health problems (các vấn đề sức khỏe) due to eating too much fast food. It is, therefore, necessary for governments to impose (áp đặt) a higher tax on this kind of food (loại thức ăn). Do you agree or disagree?
  • Ví dụ 2: Governments should spend money on railways (đường sắt) rather than roads (đường bộ). To what extent do you agree or disagree?

1.2. Xác định câu trả lời

 • Đối với dạng bài essay agree or disagree bạn sẽ có 2 cách để trả lời:
  • One-sided answer: Đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn với ý kiến đưa ra.
  • Balanced answer: Không đồng ý hoàn toàn hoặc chỉ đồng ý một phần với quan điểm ban đầu.
 • Cách viết essay agree or disagree giúp bạn dễ “ăn điểm” chính là phải trả lời trực tiếp câu hỏi. Nói cách khác, chính là bạn phải nêu rõ cho người đọc thấy được bạn đồng ý, không đồng ý, hay đồng ý một phần
 • Bên cạnh đó, bạn cần chú ý đến từ ngữ chính xác của câu hỏi: 
  • Nếu câu hỏi ban đầu có đề cập đến “to what extent…?” (“mức độ nào…?”) thì bạn cần trình bày rõ mức độ bạn đồng ý/không đồng ý.
  • Đừng quên lưu lại những từ vựng chỉ mức độ dưới đây và áp dụng trong cách viết essay agree or disagree của mình nhé!
   • Completely agree: Hoàn toàn đồng ý
   • Partially agree: Đồng ý một phần
   • Neither agree nor disagree: Không đồng ý cũng chẳng phản bác
   • Partially disagree: Không đồng ý một phần
   • Completely disagree: Hoàn toàn không đồng ý
  • Nếu đề bài chỉ đề cập đến “Do you agree or disagree?” (“Bạn đồng/không đồng ý?") thì bạn không nhất thiết phải đưa ra mức độ và bạn chỉ cần nói “I agree” (“Tôi đồng ý”) hoặc “I disagree” (“Tôi không đồng ý").
  • Tuy nhiên, tốt hơn là bạn nên cung cấp thêm lời giải thích chi tiết và ví dụ hỗ trợ cho câu trả lời của mình.

2. Bước 2: Lên outline bài essay agree or disagree

 Cách viết essay agree or disagree - Lập dàn ý chi tiết
 Cách viết essay agree or disagree - Lập dàn ý chi tiết
 • Sau khi đã xác định được câu trả lời cho vấn đề được đưa ra cùng các ví dụ và quan điểm hỗ trợ, thì đã đến lúc bạn cần xây dựng một dàn ý cực chi tiết cho bài luận của mình. Sau đây là các lỗi bạn cần tránh 
  • Các ý tưởng dễ bị trùng lặp vì không được sắp xếp có hệ thống.
  • Nội dung không được thống nhất, dễ bị lan mang.
  • Từ đó có thể dẫn đến lạc đề và không được điểm cao.
 • Trong biết này, Luận văn 1080 sẽ giới thiệu đến bạn cấu trúc dàn ý được nhiều giám khảo chấm IELTS đồng ý cho điểm cao ngay sau đây.
  • Giới thiệu (Introduction)
   • Giới thiệu chủ đề đang được bàn luận.
   • Sau đó nêu lập trường của bạn.
  • Thân bài (Body)
   • Đoạn 1 - Lý do đầu tiên bạn đồng ý/không đồng ý cùng lập luận giải thích và ví dụ.
   • Đoạn 2 - Lý do thứ 2 bạn đồng ý/không đồng ý cùng lập luận giải thích và ví dụ.
  • Phần kết luận (Conclusion):
   • Tóm tắt bài luận.
   • Khẳng định ngắn gọn lại câu trả lời của bạn.

3. Bước 3: Viết bài agree or disagree essay

Trong nội dung sau đây, bạn sẽ được hướng dẫn cách viết essay agree or disagree phần mở bài, thân bài và kết luận cụ thể nhất.

3.1. Mở bài (Introduction)

Cách viết mở bài essay agree or disagree
Cách viết mở bài essay agree or disagree

Cách viết essay agree or disagree - Introduction tốt sẽ mang đến nhiều hiệu quả bất ngờ như:

 • Giúp giám khảo biết rằng bạn hiểu câu hỏi.
 • Hướng dẫn cho giám khảo về nội dung bài luận của bạn ở phần tiếp theo.
 • Giúp bạn tập trung và đi đúng hướng khi thực hiện cách viết essay agree or disagree.

Mở bài làm phần đầu tiên giúp gây ấn tượng với người đọc, tại đây, bạn có thể tóm gọn chúng trong 2, 3 câu với tổng độ dài từ 40 đến 60 từ là ổn.

Bạn có thể sử dụng những từ vựng/cấu trúc câu dưới đây để bắt đầu.

It is argument

Nó là một lập luận

It is thought that…

Người ta cho rằng…

It is considered

Nó được xem là

It is a common belief that S + V

Người ta tin rằng…

Many people hold the view that S + V

Nhiều người có quan điểm rằng…

Đưa ra câu trả lời của bạn: Đây là lúc bạn nên đưa ra quan điểm cá nhân của mình về vấn đề được bàn luận. Trong cách viết essay agree or disagree phần mở bài, bạn hãy viết một cách xúc tích, ngắn gọn và đúng trọng tâm nhất có thể. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình theo những cấu trúc dưới đây.

Đối với One-sided answer:

From my perspective…

Từ quan điểm của tôi…

In my opinion

Theo tôi

I completely agree (disagree) with this view for several reasons

Tôi hoàn toàn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này bởi một vài lý do

Đối với Balance answer: While I think S + V, I agree/disagree with the view that + S + V: Trong khi tôi suy nghĩ… tôi đồng ý/không đồng ý với quan điểm…

Ví dụ phần mở bài: There is a growing wave (làn sóng) of support for punishing fast-food companies that sell unhealthy food (thực phẩm không lành mạnh) to citizens. I partly agree (tôi đồng ý một phần) with this statement.

Bên cạnh đó, Luận văn 1080 giới thiệu đến bạn một số cấu trúc câu đặc biệt, và khi áp dụng chúng trong cách viết essay agree or disagree chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất tốt với giám khảo như:

 • Nowadays + present continuous: Được dùng đối với một sự thay đổi vẫn đang xảy ra.
 • Nowadays + present simple: Được dùng khi nói về sự thật.
 • Recently + present perfect: Được sử dụng đối với một sự thay đổi đã xảy ra.
 • X is one of the most important Y: X là một trong những Y quan trọng nhất.
 • Ví dụ: Being able to speak a foreign language (nói một ngoại ngữ) is one of the most important skills (kỹ năng quan quan trọng nhất) that a person can have in the modern world.

3.2. Thân bài (Body)

 • Đây là phần phải triển khai các ý tưởng để bảo vệ quan điểm mà mình đưa ra ở phần mở bài.
 • Phần thân bài sẽ bao gồm 2 đoạn chính, và chúng sẽ chứa luận điểm và luận cứ để hỗ trợ cho câu trả lời mà bạn đang hướng đến.
 • Đoạn 1: Nguyên nhân đầu tiên bạn đồng ý/không đồng ý.
  • Nêu ý chính của đoạn 1 (1 câu).
  • Đưa ra lập luận hỗ trợ (khoảng 2, 3 câu) với một vài cấu trúc câu triển khai luận điểm dễ nhớ như:

Firstly,…; Secondly,…; Thirdly,…

Thứ nhất,…; Thứ hai,…; Thứ ba,...

In the first place,… ; In the second place,… - In the third place,…

Ở nơi thứ nhất,…; Ở nơi thứ hai,… ; Ở nơi thứ ba,…

To begin with…; Next…; Finally,…

Bắt đầu với…; Tiếp theo là…; Cuối cùng là…

 • Đưa ra ví dụ với một số từ mở đầu “đắt giá” trong cách viết essay agree or disagree như:

As an example/For example…

Ví dụ như,...

For instance,…

Ví dụ như,…

Specifically,…

Cụ thể, đặc biệt,…

To illustrate…

Để minh họa,…

 • Tóm tắt lại ý chính của cả đoạn (1 câu).
 • Đoạn 2: Cũng được triển khai tương tự như đoạn 1, lúc này bạn nên dùng cấu trúc câu khác để tạo sự khác biệt và đa dạng trong cách hành văn, có thể là:

On the one hand,…; On the other hand,…

Một mặt thì,…; Mặt khác thì,...

In contrast,…; On the contrary,…

Đối lập với,...

However,…; Nevertheless,…

Tuy nhiên,...

Meanwhile,…

Trong khi đó,...

 • Ví dụ cách viết essay agree or disagree phần thân bài: The definition of unhealthy food is highly subjective (mang tính chủ quan cao), i.e., the exact percentage of unhealthy oils, absence of nutrients (không có chất dinh dưỡng), harmful elements (các yếu tố có hại), and more. There is no uniform definition of these parameters that street food vendors (người bán thức ăn đường phố) should conform to. When the government and authorities (chính phủ và chính quyền) do not have uniform classification standards or uniformity in exceptions (trường hợp ngoại lệ), then arbitrarily punishing (xử phạt tùy tiện) food vendors and fast-food companies who sell to citizens will not set the right example in my opinion. Fast food companies are driven by market sentiments (tâm lý thị trường) and consumers (người tiêu dùng) desire particular types of food which these companies manufacture (sản xuất). Coming to this point, there are licensing and regulatory procedures (thủ tục cấp phép và quy định) that all these companies follow before packaging and selling their products. The gap in inspection and quality assessment (Lỗ hổng trong kiểm tra, đánh giá chất lượng) is to blame for unhealthy food items still being a concern. While I do agree that there should be some form of action taken against (hình thức hành động chống lại) fast food companies who do not adhere to regulations (không tuân thủ quy định) or knowingly sell (cố ý bán) unhealthy food items which have drastic public consequences, I believe it is the authorities who must set the precedent first (cơ quan chức năng phải đặt tiền lệ trước).

3.3. Kết luận (Conclusion)Trong cách viết essay agree or disagree phần kết luận, bạn nên làm những việc sau đây trong phần kết luận:

Tóm tắt những điểm chính.

 • Nêu ý kiến ​​của bạn.
 • Một điều "tối kị" trong cách viết essay agree or disagree phần kết luận là bạn không được lặp lại phần mở bài hay đưa ra các ý tưởng mới.

Một kết luận tốt sẽ:

 • Kết thúc bài văn gọn gàng, mạch lạc.
 • Liên kết tất cả các ý tưởng của đoạn văn lại với nhau.
 • Giúp tổng hợp lập luận hoặc ý kiến ​​​​của bạn.
 • Trả lời câu hỏi được đưa ra.
 • Đừng bỏ qua cấu trúc cơ bản nhất trong cách viết essay agree or disagree cho phần Conclusion sau đây: In conclusion, while I support the view that S+ V, I disagree that S+ V
 • Thêm vào đó, hãy luôn ghi nhớ một số cụm từ phổ biến trong cách viết essay agree or disagree  - Conclusion dưới đây giúp bài luận của bạn tránh bị rập khuôn quá mức.
  • In conclusion: Kết luận lại thì
  • To summarize/ In sum /In closing: Tóm lại là
  • To conclude: Để kết luận
  • At last/ Finally: Cuối cùng
  • In brief /On the whole/Overall: Nói chung
  • After all: Sau tất cả
  • Ví dụ: To conclude, I will state that simply punishing the fast-food companies will put a lid on the gaping holes (che đậy những lỗ hổng) created due to administrative apathy or negligence (sự thờ ơ hoặc sơ suất bộ máy hành chính). Fixing (sửa chữa) this part of the process will automatically clean up (tự động dọn sạch) the entire sector.

4. Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa và hoàn thiện

Kiểm tra và chỉnh sửa bài essay agree or disagree
Kiểm tra và chỉnh sửa bài essay agree or disagree
 • Để tránh được những sai sót không đáng có khiến bạn mất điểm “oan” thì bước kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện cần được chú trọng nhiều hơn.
 • Một bài viết được đầu tư chỉnh chu và kỹ càng sẽ gây thiện cảm rất lớn đến người chấm điểm.
 • Do đó, ở bước làm này, bạn cần đọc cẩn thận bài viết của mình và kiểm tra xem bài viết đã đạt yêu cầu về tính mạch lạc, logic, đi đúng hướng cũng như tránh được các lỗi về chính tả, câu, từ hay chưa.
 • Cụ thể hơn bạn tự trả lời các câu hỏi sau trong cách viết essay agree or disagree:
  • Xác định quan điểm rõ ràng chưa?
  • Phát triển luận điểm đã thuyết phục chưa?
  • Có mắc lỗi chính tả, cách dùng từ, khi nào viết chữ, khi nào viết số không?
  • Cấu trúc ngữ pháp đã chính xác chưa?
  • Đã tránh được các lỗi về sử dụng từ địa phương, ngôn ngữ nói, từ viết tắt không?

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment. Bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của dịch vụ nhận viết essay thuê. Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080 sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn này.

5. 3 Mẫu essay agree or disagree hay nhất

 • Bên cạnh những nội dung lý thuyết về cách viết essay agree or disagree, để nâng cao khả năng viết thì bạn cần tìm hiểu thêm về bài viết đạt điểm cao khác nhằm rút kết được kinh nghiệm trong cách hành văn, cách lập luận, triển khai vấn đề, hay những từ vựng "đắt giá" của họ.
 • Luận văn 1080 sẽ giới thiệu đến bạn những bài luận được nhiều giám khảo đánh giá cao ngay sau đây.

5.1. Mẫu essay agree or disagree 1

 • Big salary (Lương cao) is much more important than job satisfaction (hài lòng trong công việc).
 • Do you agree or disagree?
 • Provide relevant examples (ví dụ có liên quan) if necessary.

It is often argued that it is more advantageous (có lợi) to choose a job with high wage (mức lương cao), even if it doesn't appeal (hấp dẫn, thú vị) to you at all. I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction is much more important than salary (sự hài lòng trong công việc quan trọng hơn mức lương).

First of all, I believe that job satisfaction (sự hài lòng trong công việc) gives people a sense of fulfillment (cảm giác thỏa mãn) that no money can guarantee (đảm bảo). Even if someone is earning a high salary, but feels tensed (căng thẳng) and compromises (thỏa hiệp) with his conscience (lương tâm), this person won’t enjoy his life. While pursuing (theo đuổi) one’s interests will always bring pleasure and feeling of satisfaction (niềm vui và cảm giác hài lòng). For example, a lot of famous researchers made their career choices (lựa chọn nghề nghiệp) not because of appealing wages (mức lương hấp dẫn), but because they were passionate (đam mê) about science. That’s why it’s more important to choose the kind of work (loại công việc) that makes you happy than to look only at a high salary.

Secondly, doing what you like keeps you motivated (có động lực) and therefore leads to a career growth (sự phát triển nghề nghiệp). In other words, there is a strong relation (mối quan hệ chặt chẽ) between job satisfaction and productivity (năng suất). People who love their jobs can easily excel in their fields of work (lĩnh vực công việc) and achieve (đạt được) better results than those, who put salary on the first place. For instance (chẳng hạn như), Henry Miller decided to leave his everyday job despite a good wage (mức lương tốt) and ventured (mạo hiểm) to become a writer. And after enduring years of ups and downs (trải qua bao năng tháng thăm trầm) he became one of the most famous and well-paid (được trả lương cao) authors of the twentieth century. Thus, advantages (lợi thế) of jobs that keep you satisfied outweigh the drawback of a low salary in a long-term perspective (viễn cảnh/tầm nhìn dài hạn).

To conclude, I strongly believe that (Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng) job satisfaction is more beneficial (lợi ích) than high salary because it makes people happy and motivated.

 

5.2. Mẫu essay agree or disagree 2

 • Rich countries (Nước giàu) often give money to poorer countries (nước nghèo hơn), but it does not solve poverty (giải quyết nghèo đói). Therefore, developed countries should give other types of help (hình thứ giúp đỡ khác) to the poor countries rather than financial aid (viện trợ tài chính).
 • To what extent do you agree or disagree?

The topic of international aid (viện trợ quốc tế) is incredibly controversial (gây tranh cãi) and there are no simple solutions (giải pháp đơn giản). However, this essay will argue that giving money is not simply enough and that more nuanced, long-term solutions (giải pháp dài hạn) are necessary.

To begin with, it is important to acknowledge (thừa nhận) that poor countries need some form of aid and that money is better than nothing. Wealthy countries give vast sums of money (khoản tiền khổng lồ), but there are numerous problems (nhiều vấn đề) that emerge. Firstly, this money usually has strings attached (ràng buộc kèm theo), meaning that the poor countries often end up owing favours or debts, which exacerbates (làm trầm trọng thêm) their problems. Secondly, poor countries are typically poor because of endemic corruption (tham nhũng), and money donated is usually embezzled (biển thủ) immediately after receipt. As such, giving money is understandable (dễ hiểu) but problematic, and other forms of aid are thus preferable (phù hợp, thích hợp hơn).

Nowadays, many people realise that it is better to provide poor countries with the means (phương pháp, phương tiện) to help themselves (tự giúp bản thân họ). This can be done in various ways (nhiều cách khác nhau), including education. As such, perhaps the best way to help these nations is to provide them with teachers and educational facilities (cơ sở giáo dục). This can allow them to raise a generation of intelligent, motivated people (thế hệ những người thông minh, năng động) who will shape the future. It can clearly be seen that the education of women is of particular importance (tầm quan trọng đặc biệt), as this lowers the fertility rate (tỷ lệ sinh sản), further stopping other problems that contribute to poverty. Therefore, the education of young women should be made a top priority (ưu tiên hàng đầu).

In conclusion, whilst it may seem reasonable (có vẻ hợp lý) to donate money to poor countries, it would be far better to help them through education.

 

5.3. Mẫu essay agree or disagree 3

 • Some people think that a person improves their intellectual skills (kỹ năng trí tuệ) more when doing group activities (hoạt động theo nhóm). To what extent do you agree? Use specific details and examples (thông tin cụ thể và ví dụ) to explain your view.

In recent decades (thập kỷ gần đây), many researchers have studied the importance of group-level cognition (tầm quan trọng của nhận thức đội nhóm). Indeed, to my mind, there is now convincing evidence (bằng chứng thuyết phục) that group activities improve (cải thiện) the intelligence of individuals (trí thông minh của cá nhân). In this essay, I shall examine (xem xét) how research in team-games (trò chơi đồng đội) and study-groups (học nhóm) supports this view.

To begin with, team-games clearly require individuals to perform a diverse range of (một loạt) rapid mental calculations (tính nhẩm nhanh). This is because, in a sporting context (bối cảnh thể thao), players must predict (dự đoán) and anticipate (đoán trước) possible actions within tight time constraints (trong thời gian bị hạn chế).

For example, a recent Cambridge study showed that soccer players (cầu thủ bóng đá) can – within the span of seconds (vài giây) – calculate over a dozen different permutations (hàng chục phép hoán vị khác nhau) that could result from a single soccer related action (hành động liên quan đến bóng đá). Such predictive powers (khả năng dự đoán) clearly improve players' mental abilities and result from activities performed (hoạt động thực hiện) in a group context.

Secondly, study-groups enable individuals to obtain information (có được thông tin) that they could not acquire in isolation (cô lập, tách biệt). This is because peer feedback (phản hồi ngang hàng, phản hồi của bạn bè) allows individuals to refine (tinh chỉnh, cải thiện) their understanding of concepts and to also learn new information (thông tin mới) from other members (những thành viên) in the study-group.

For example, a study by The British Institute for Learning found that, if individuals participated (tham gia) in study-groups, they had a far more objective and sophisticated (khách quan và sâu sắc) understanding of a topic than learners who were not part of (người không tham gia) study-groups. Therefore, it is certainly the case that learning in a group improves (cải thiện) an individual’s mental abilities (khả năng tinh thần).

In conclusion, I strongly agree (hoàn toàn đồng ý) with the notion (quan điểm) that group activities improve intellectual abilities. In the future, we will certainly (chắc chắn) see schools take greater measures to ensure (biện pháp đảm bảo) that more group-level cognition (nhận thức) occurs in the classroom.

6. Mẹo viết essay agree or disagree hữu ích

Mẹo viết essay agree or disagree hữu ích
Mẹo viết essay agree or disagree hữu ích

6.1. Dấu hiệu nhận biết dạng đề

 • Thông qua đề bài, bạn có thể xác định được đây có phải là dạng Agree or Disagree (Opinion essay) hay không từ những dấu hiệu nhận biết như:
  • To what extent do you agree or disagree with…?: Bạn đồng ý/không đồng ý ở mức độ nào với…?
  • Do you agree or disagree?: Bạn đồng ý hay không đồng ý?
  • What are your opinions?: Ý kiến của bạn là gì?

6.2. Sử dụng từ mở đầu độc đáo

 • Song song với nội dung được giới thiệu trong cách viết essay agree or disagree - Introduction ở trên, bạn cũng có thể học hỏi thêm một số từ vựng dưới đây để phần mở bài không bị nhàm chán quá mức như:

I strongly agree/disagree with the idea that…

Tôi hoàn toàn đồng ý/không đồng ý với ý kiến cho rằng…

My opinion is that…

Quan điểm của tôi là…

In my view,...

Theo quan điểm của tôi,…

From my point of view,...

Dựa vào quan điểm của tôi,...

From my perspective,...

Theo cách nghĩ cá nhân tôi,...

As far as I am concerned

Theo như tôi được biết,...

It seems to me that…

Dường như với tôi, theo tôi thì,...

I am of the opinion that…

Tôi cho rằng,...

6.3. Cách lấy ví dụ ghi điểm

 • Các ví dụ được nêu lên trong bài luận chính là “chìa khóa” giúp bài viết của bạn thuyết phục, sinh động hơn. Từ đó giúp bạn nâng cao năng lực cách viết essay agree or disagree.
 • Một ví dụ giúp bạn ghi điểm dễ dàng phải đảm bảo các yếu tố sau:
  • Nội dung và ngôn ngữ cụ thể giúp làm rõ quan điểm của bạn, bạn nên đưa ra thông tin chi tiết về ý tưởng, con người, sự vật càng thụ thể càng tốt, thay vì những khái quát chung chung.
  • Ví dụ cầu để lại ấn tượng với người đọc thông qua liên hệ thực tiễn, các vấn đề đang được nhiều người chú ý liên quan đến chủ đề bài luận.
  • Thêm trích dẫn hoặc dấu ngoặc kép nếu cần thiết: để cho người đọc biết được nơi bạn tìm thấy các ví dụ của mình. Bên cạnh đó, giám khảo cũng sẽ đánh giá cao về độ tin cậy của thông tin mà bạn giới thiệu.
  • Một điều quan trọng khi thực hành cách viết essay agree or disagree chính là thêm các từ liên kết cho phần ví dụ.
  • Có thể kể đến là: For example,…; Nothing is more obvious than the example of…; The most prime/ principal example of this matter may be that…; For instance; Namely; In other words; In particular; Such as…

Cách viết essay agree or disagree của bạn có cải thiện hay không phụ thuộc vào quá trình bạn tìm hiểu và áp dụng lý thuyết một cách sáng tạo và có hiệu quả. Chính vì thế, hãy thường xuyên thực hành viết càng nhiều càng tốt để mang lại kết quả tốt nhất. Bài viết đã giới thiệu đến bạn những nội dung quan trọng về cách viết essay agree or disagree, mong rằng bạn sẽ có những kiến thức hữu ích cho mình. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi Luận văn 1080 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080