Bật Mí 10 Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Vĩ Mô Điểm Cao kèm 40 Đề Tài Hot Nhất!

Nguyễn Tuyết Anh 31/05/2023 Cẩm nang tiểu luận
Bật Mí 10 Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Vĩ Mô Điểm Cao kèm 40 Đề Tài Hot Nhất!
5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Bài tiểu luận hoàn chỉnh sẽ đánh giá rõ được chất lượng học tập, kiến thức đã tích lũy được trong một thời gian học tập vì vậy bạn cần đầu tư, cẩn thận từ hình thức đến nội dung để có kết quả tốt. Luận văn 1080 xin bật mí 10 mẫu tiểu luận kinh tế vĩ mô hay, điểm cao nhất và 40 đề tài cực hot ngay bên dưới.

1. 10 Mẫu tiểu luận kinh tế vĩ mô hot nhất

1.1. Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở Việt Nam

 • Nội dung chính: Tiểu luận cho ta thấy được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển nền kinh tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó nêu ra thực trạng của nguồn nhân lực hiện nay.
Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng kinh tế
Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng kinh tế

1.2. Tiểu luận về chính sách tài khóa và tình hình thực hiện ở nước ta hiện nay

 • Nội dung chính: Bài tiểu luận cho ta thấy tầm quan trọng của chính sách tài khóasự ảnh hưởng của chính sách đến nền kinh tế nước ta. Những nhiệm vụ cần thực hiện để áp dụng chính sách tài khóa hợp lý nhất.

1.3. Chính sách tiền tệ đối với mục tiêu ổn định kinh tế nước ta

Chính sách tiền tệ đối với mục tiêu ổn định kinh tế nước ta
Chính sách tiền tệ đối với mục tiêu ổn định kinh tế nước ta

1.4. Tiểu luận khái quát về kinh tế học

 • Nội dung chính: Tiểu luận bàn về tổng quan các vấn đề kinh tế học. Bên cạnh đó, bài viết còn phân tích về kinh tế học thực chứngkinh tế học chuẩn tắc.
 • Link tải: Tiểu luận khái quát về kinh tế học.

1.5. Tiểu luận về khủng hoảng nợ công

Khủng hoảng nợ công

Khủng hoảng nợ công

 • Nội dung chính: Tiểu luận bàn về nợ công là gì. Thực trạng của vấn đề nợ công và giải pháp giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ công.
 • Link tải: Tiểu luận về khủng hoảng nợ công.

Trong bố cục một bài tiểu luận, bạn cần đảm bảo đầy đủ các phần và bắt đầu là lời mở đầu tiểu luận kinh tế vĩ mô. Đây là một trong những quy định và tuân thủ điều này sẽ giúp bài làm của bạn đầy đủ, chuyên nghiệp và thể hiện tính tôn trọng hơn.

1.6. Mô hình độc quyền nhóm

Mô hình độc quyền nhóm
Mô hình độc quyền nhóm
 • Nội dung chính: Tiểu luận bàn về mô hình độc quyền nhóm. Thực trạnggiải pháp vấn đề vấn đề độc quyền nhóm.
 • Link tải: Mô hình độc quyền nhóm.

1.7. Phân tích thị trường mặt hàng sữa tại Việt Nam

Phân tích thị trường mặt hàng sữa tại Việt Nam
Phân tích thị trường mặt hàng sữa tại Việt Nam

1.8. Thị trường vàng ở nước ta trong tương lai

 • Nội dung chính: Phân tích thị trường vàng. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến vàng và các xu hướng vận động của nó trong tương lai góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
 • Link tải: Thị trường vàng ở nước ta trong tương lai.

1.9. Sử dụng vốn FDI trong công nghiệp

Sử dụng vốn FDI trong công nghiệp
Sử dụng vốn FDI trong công nghiệp
 • Nội dung chính: Khái quát về những tác động tích cực cũng như tiêu cực của đầu tư nước ngoài đến ngành công nghiệp – xây dựng ở nước ta. Tìm hiểu nguyên nhân, từ đó đề ra những biện pháp khắc phục.
 • Link tải: Sử dụng vốn FDI trong công nghiệp.

1.10. Vấn đề lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam

Vấn đề lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam
Vấn đề lạm phát trong nền kinh tế Việt Nam

Nếu đã có lời mở đầu thì kết luận tiểu luận kinh tế vĩ mô là một phần không thể thiếu và quan trọng trong một bài làm hoàn chỉnh. Vì vậy, bạn cần trình bày đầy đủ, tổng kết lại vấn đề và đưa những thông tin cần thiết của đề tài mình chọn.

2. 40 Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô được yêu thích nhất

2.1. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát
Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát
 1. Thực trạng việc ứng dụng các chính sách kinh tế để kiểm soát lạm phát tại thị trường thế giới hiện nay.
 2. Vấn đề lạm phát ở lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam cho đến nay.
 3. Tình trạng lạm phát hiện nay và các vấn đề lý luận có liên quan.
 4. Chính sách của nhà nước Việt Nam về việc ngăn ngừa vấn đề lạm phát.
 5. Lý luận về lạm phát và những mối quan hệ giữa lạm phát với việc tăng trưởng kinh tế.
 6. Tình hình lạm phát - Thực trạng và giải pháp chính sách của Việt Nam hiện nay.
 7. Phân tích tình hình lạm phát của nước Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2022.
 8. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về lạm phát: Tình huống thực tiễn của lạm phát tại Việt Nam năm 2020.

2.2. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp

Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp
Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp
 1. Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua và hướng giải pháp trong tương lai.
 2. Những vấn đề thất nghiệp và việc làm tại Việt Nam cùng những biện pháp phù hợp.
 3. Thực trạng thất nghiệp tại Việt Nam - Nguyên nhân và giải pháp hợp lý.
 4. Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô: Các vấn đề cơ bản về vấn đề thất nghiệp và việc làm tại Việt Nam năm 2022.
 5. Tỷ lệ thất nghiệp do sự ảnh hưởng của COVID - 19 giai đoạn 2020 - 2021.
 6. Tiểu luận kinh tế vĩ mô về thất nghiệp và việc làm tại Việt Nam hiện nay.
 7. Lý luận về lạm phát và những mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn và ngắn hạn.
 8. Tình hình thất nghiệp tại các nước phát triển hiện nay.

2.3. Tiểu luận kinh tế vĩ mô quy luật cung cầu

Tiểu luận kinh tế vĩ mô quy luật cung cầu
Tiểu luận kinh tế vĩ mô quy luật cung cầu
 1. Phân tích cung, cầu và giá cả của thị trường xăng dầu Việt Nam năm 2022.
 2. Thực trạng cung, cầu lúa gạo và chính sách của Chính Phủ Việt Nam hiện nay.
 3. Phân tích cung, cầu và giá cả thị trường của mặt hàng sữa tại Việt Nam.
 4. Kích cầu năm 2023 - Nội dung và một số bài học kinh nghiệm.
 5. Tiểu luận kinh tế vĩ mô quy luật cung cầu: Tình hình cung cầu hàng dệt may của nước ta.
 6. Phân tích tình hình cung cầu cà phê Việt Nam giai đoạn 2010-2020
 7. Phân tích chính sách kích cầu của Việt Nam năm 2022.
 8. Những giải pháp kích cầu tiêu dùng trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Sau khi đã hoàn thành bước tìm đề tài thì bạn sẽ triển khai quá trình làm tiểu luận kinh tế vĩ mô. Tại đây, bạn cần chú ý đảm bảo đầy đủ bố cục, nội dung và hình thức trình bày theo như quy định đặt ra để đảm bảo tính chuyên nghiệp, chất lượng bài tiểu của mình được điểm khả quan nhất. 

2.4. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa
Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa
 1. Phân tích chính sách tài khóa tại Việt Nam năm 2023.
 2. Chính sách tài khóa và tăng trưởng: Bằng chứng thiết thực từ những nước OECD.
 3. Chính sách tài khóa của Việt Nam đến năm 2020 - Thực tiễn điều hành chính sách thuế để ngăn chặn vấn đề  suy giảm kinh tế tại Việt Nam.
 4. Chính sách tài khóa hiện nay và tình hình thực hiện những chính sách tài khóa tại nước Việt Nam.
 5. Đề tài tiểu luận kinh tế vĩ mô: Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ, thực tiễn của nước Việt Nam ở giai đoạn khủng hoảng và sau khủng hoảng.
 6. Phân tích những tác động trong chính sách tài khóa của Chính phủ Việt Nam đề ra và sử dụng để giúp đỡ các doanh nghiệp ứng phó với Covid-19.
 7. Phân tích việc thực thi chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong giai đoạn 2020-2022 của Việt Nam. 
 8. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa: Chính sách tài khóa - giải pháp và thực trạng.

2.5. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ

Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ
Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ
 1. Những tác động của thị trường tài chính đến nền kinh tế của Việt Nam.
 2. Khủng hoảng tài chính và các vấn đề lý luận có liên quan.
 3. Phân tích và rút ra các bài học từ những cuộc khủng hoảng tài chính nổi tiếng có trong lịch sử thế giới.
 4. Vai trò quan trọng của việc điều tiết vĩ mô trong một nền kinh tế.
 5. Những yếu tố tác động trực tiếp đến nền kinh tế thị trường của Việt Nam trong bối cảnh thế giới hiện nay.
 6. Sự ảnh hưởng của thị trường tài chính nước ngoài đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
 7. Tiểu luận kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ: Sự lệch hướng tại thị trường tài chính và hậu quả đáng ngại.
 8. Những hạn chế của việc áp dụng chính sách tiền tệ và phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Tiểu luận là một bài khoa học có nhiều yêu cầu từ hình thức đến nội dung vì vậy việc có một bài làm không phải đơn giản. Nếu bạn đang khó khăn trong việc tìm chủ đề hay xây dựng bài hoàn chỉnh thì bạn có thể tham khảo dịch vụ nhận làm tiểu luận thuê của Luận Văn 1080 để được hỗ trợ nhanh chóng từ những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

Trên đây là tổng hợp 10 mẫu bài tiểu luận kinh tế vĩ mô cùng 40 đề tài đa dạng, khoa học được tuyển chọn và chắt lọc kỹ càng từ Luận Văn 1080. Cảm ơn độc giả đã xem và mong rằng những kiến thức tại đây hữu ích đến với bạn!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080