Giải đáp các vấn đề quản lý nhà nước về môi trường là gì?

Nguyễn Tuyết Anh 22/05/2023 Cẩm nang quản lý nhà nước
Giải đáp các vấn đề quản lý nhà nước về môi trường là gì?
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước về môi trường là gì? Đây là một trong những chủ đề thuộc các tình huống quản lý nhà nước dành cho các ngạch chuyên viên. Nếu bạn đang tham dự khóa đào tạo tình huống nhà nước ngạch chuyên viên và hướng đến các vấn đề về môi trường thì bài viết này chính là là dành cho bạn.

Trong nội dung dưới đây, Luận Văn 1080 sẽ giúp bạn hiểu rõ quản lý nhà nước về môi trường là gì, cũng như các vai trò, nguyên tắc và nội dung của quản lý nhà nước về môi trường.

1. Quản lý nhà nước về môi trường là gì?

Giải đáp các vấn đề quản lý nhà nước về môi trường là gì?
Giải đáp các vấn đề quản lý nhà nước về môi trường là gì?

Quản lý nhà nước về môi trường là sử dụng những biện pháp, luật pháp, chính sách về kinh tế -  xã hội - kỹ thuật phù hợp để bảo vệ môi trường sống một cách cân bằng và hài hòa với sự phát triển kinh tế xã hội, nhằm vừa đáp ứng các nhu cầu xã hội, vừa bảo vệ được môi trường sống.

Quản lý nhà nước về môi trường là một nội dung cụ thể của quản lý Nhà nước. Người thực hiện nhiệm vụ này chính là nhà nước, bằng cách sử dụng những quyền hạn và công cụ quản lý nhà nước để đưa ra các chính sách bảo vệ môi trường phù hợp, nhằm đảm bảo giữ cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Vai trò của quản lý nhà nước về môi trường

Vai trò của quản lý nhà nước về môi trường là gì?

- Quản lý nhà nước về môi trường giúp phòng tránh và chống lại sự suy thoái, ô nhiễm môi trường gây nên từ những hoạt động sống của loài người.

- Quản lý nhà nước về môi trường có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, làm cơ sở giúp hoàn chỉnh các chính sách giúp vừa phát triển kinh tế xã hội vừa bảo vệ môi trường.

- Quản lý nhà nước về môi trường giúp đảm bảo việc thi hành các luật về môi trường một cách nghiêm chỉnh

- Giúp quốc gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế xã hội qua 9 nguyên tắc của Rio-92 về một xã hội bền vững.

- Giúp hình thành nên các công cụ quản lý môi trường cấp quốc gia và vùng lãnh thổ một cách hiệu quả.

3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về môi trường

Nguyên tắc quản lý nhà nước về môi trường là gì?

- Nguyên tắc 1: Quản lý nhà nước về môi trường phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội.

- Nguyên tắc 2: Kết hợp những mục tiêu bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cho cả quốc gia, quốc tế và toàn vùng lãnh thổ. Vì môi trường trên trái đất có sự ảnh hưởng trực tiếp qua lại giữa các quốc gia.

- Nguyên tắc 3: Cần dùng nhiều phương pháp và công cụ thích hợp để quản lý môi trường vì mỗi công cụ có những công dụng và hiệu quả khác nhau trên những trường hợp và vùng lãnh thổ khác nhau.

- Nguyên tắc 4: Cần ưu tiên việc phòng chống ô nhiễm môi trường hơn là xử lý phục hồi môi trường. Vì phòng chống dễ làm và ít tốn kém hơn xử lý hậu quả rất nhiều.

- Nguyên tắc 5: Xử phạt hành chính đối với những trường hợp gây tổn hại và ô nhiễm môi trường. Theo đó, nếu ai sử dụng và gây tổn thất tiêu cực đến môi trường thì người đó phải chi trả các chi phí cho việc sử dụng và phục hồi môi trường. Đây cũng là nguyên tắc chung về quản lý môi trường của các nước OECD.

>> Tham khảo ngay: Luận văn quản lý nhà nước về môi trường

4. Nội dung quản lý nước về môi trường

Nội dung quản lý nhà nước về môi trường là gì?

 1. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường. 
 3. Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. 
 4. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. 
 5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường. 
 6. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường. 
 7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 8. Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 10. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách nhà nước cho các hoạt động bảo vệ môi trường. 
 11. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Nguồn: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 – Điều 139.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn  tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, ... để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

5. Luận văn quản lý nhà nước về môi trường

Viết luận văn quản lý nhà nước về môi trường là thực hiện một bài nghiên cứu về những cách thức giúp nhà nước quản lý môi trường hiệu quả hơn.

Hình thức của bài luận văn quản lý nhà nước về môi trường bao gồm 3 phần là mở đầu, nội dung và kết luận với những cấu trúc theo chuẩn của một luận văn tốt nghiệp. Cụ thể cấu trúc bài luận văn như sau:

5.1 Cấu trúc luận văn

 1. Phần mở đầu:

 • Giới thiệu đề tài
 • Nêu mục đích nghiên cứu
 • Nêu các đóng góp cho thực tiễn
 • Nêu phương pháp sử dụng để nghiên cứu
 1. Phần nội dung:

 • Nêu các cơ sở lý luận
 • Mô tả quy trình áp dụng phương pháp nghiên cứu
 • Nêu các phát hiện tìm được
 1. Phần kết luận:

 • Nêu lại lý do và mục đích nghiên cứu của đề tài
 • Nêu sơ lược các phát hiện vừa tìm được
 • Nêu các giải pháp giúp khắc phục yếu điểm và phát huy ưu điểm
 • Nêu các kiến nghị của bản thân để giúp thực hiện tốt quản lý nhà nước về môi trường
 • Đưa ra các định hướng nghiên cứu cho các bài nghiên cứu trong tương lai

5.2 Cách viết luận văn quản lý nhà nước về môi trường

Thực hiện trình tự các bước sau đây sẽ giúp bạn viết được một luận văn quản lý nhà nước về môi trường hoàn chỉnh.

1) Chọn đề tài phù hợp

Bạn cần tham khảo nhiều nguồn và lựa chọn cho mình một đề tài luận văn quản lý nhà nước về môi trường vừa hay vừa cấp thiết vừa phù hợp với khả năng nghiên cứu của bản thân.

2) Lập đề cương

Đề cương chình là sườn bài của luận văn, thể hiện được các ý chính bạn sẽ viết trong nội dung của luận văn. Một đề chương càng chi tiết sẽ càng giúp cho bạn định hướng rõ những gì mình sẽ viết và những tài liệu tham khảo nào mình cần đọc. Thêm vào đó, đề cương có thể giúp bạn liên kết các ý tưởng tốt hơn, hệ thống hơn, mạch lạc và thuyết phục hơn.

3) Tiến hành viết nội dung chính 

Sau khi có một để cương chi tiết và được thầy cô hướng dẫn duyệt qua, bạn hãy dựa vào những gì mình đã liệt kê và định hướng sẵn để viết thành một bài luận văn hoàn chỉnh.

4) Kiểm tra lại toàn bộ luận văn

Bước kiểm tra là bước không thể thiếu và cũng rất quan trọng vì có thể giúp bạn phát hiện ra những lỗi sai không đáng có mà có thể dẫn bạn đến việc bị trừ điểm hoặc bị đánh gái thấp.

Xem thêm:

>> Quản lý nhà nước về đầu tư
>> Quản lý nhà nước về tôn giáo

Trên đây là những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về môi trường là gì và cách viết luận văn về chủ đề này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quản lý nhà nước về môi trường là gì, bạn hãy liên hệ ngay với Luận Văn 1080 qua email: luanvan1080@gmail.com hoặc Hotline: 096.999.1080 để được hỗ trợ sớm nhất nhé.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080