(Internship Report) Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh

Nguyễn Tuyết Anh 26/08/2021 Hỏi đáp essay
(Internship Report) Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh
5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Bạn đang muốn tìm thông tin về cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh (Internship report) chất lượng? Bạn muốn hiểu rõ hơn cấu trúc của loại văn bản này, cách thức trình bày, các mẫu lời cảm ơn cũng như muốn nghiên cứu các mẫu báo cáo thực tập tiếng Anh để tham khảo? Nếu vậy bài viết hữu ích dưới đây là dành cho bạn!

Xem thêm:

Essay là gì? Các dạng bài và tầm quan trọng của essay

Cách Viết Essay Ấn Tượng - Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh - Internship Report
Cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh - Internship Report

1. Introduction (Giới thiệu)

Trong phần Introduction, người viết cần đảm bảo hai mục sau:

 • Mục đích thực tập ( Purpose of the internship report): Nêu rõ được mục đích của việc thực tập và tác động của nó với quá trình học tập, kiến thức đã trau dồi tại nhà trường và kỹ năng làm việc của sinh viên.
 • Ý nghĩa của thực tập ( Significance of the internship report): Người viết cần nêu rõ giá trị của quá trình thực tập với kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm đối với sinh viên thực hiện.

2. Content of the report ( Nội dung bài báo cáo)

Phần content of report là phần trọng tâm của bài báo cáo. Trong đó, người viết cần đảm bảo hai yếu tố chính là giới thiệu, mô tả tổ chức và mô tả công việc của bản thân tại đơn vị thực tập.

Content of the report trong báo cáo thực tập bằng tiếng anh
Content of the report trong báo cáo thực tập bằng tiếng anh

2.1. Introduction and description of organization ( Giới thiệu và mô tả về tổ chức)

Trong phần giới thiệu và mô tả về tổ chức của bản báo cáo thực tập bằng tiếng Anh, người viết cần khái quát các thông tin nền tảng về đơn vị thực tập của bản thân với các ý chính sau:

 • Tên, địa chỉ đơn vị 
 • Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập
 • Cơ cấu tổ chức của đơn vị (yêu cầu vẽ sơ đồ tổ chức)
 • Chỉ rõ được vị trí, nhiệm vụ, chức năng phạm vi ngành nghề hoạt động và những đóng góp của công ty trong lĩnh vực liên quan. 
 • Khái quát được quy mô nhân sự, năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ( có thể đưa ra 1 vài số liệu sản xuất, kinh doanh cụ thể trong 1-3 năm trở lại đây của đơn vị)

2.2. Job description ( Mô tả công việc)

Một trong những mục vô cùng quan trọng bạn cần lưu ý trong cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh là Job description. Với mục mô tả công việc, người thực hiện báo cáo cần liệt kê cụ thể các công việc chuyên môn làm tại cơ quan, các kỹ năng cần có, những kiến thức áp dụng được từ quá trình học. Bên cạnh đó, người viết nên nêu rõ cách thức làm việc, phân tích quy trình thực hiện công việc. 

Đồng thời người thực hiện báo cáo thực tập bằng tiếng Anh có thể kẻ bảng nêu cụ thể các công việc làm tại đơn vị theo ngày.

Ví dụ:

Tuần

Ngày

Nội dung công việc

Kinh nghiệm học hỏi được/ Kết quả thu được

Ghi chú

         

 

3. The personal experience acquired through the training course (Kinh nghiệm cá nhân thu được sau thời gian thực tập)

Trong cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh thì mục kinh nghiệm cá nhân thu được sau thời gian thực tập (The personal experience acquired through the training course), người viết cần nêu được các yếu tố sau:

 • Kết quả đạt được: Người viết cần nêu ra những kết quả bản thân đạt được sau kỳ thực tập như: nâng cao kỹ năng làm việc, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến chuyên ngành và kiến thức đã học trong nhà trường, đồng thời là các sản phẩm liên quan ( với các chuyên ngành báo chí, xuất bản, biên kịch,...)
 • Phân tích kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế: Lập các bảng biểu, đồ thị nêu rõ các số liệu liên quan đến công việc thực tập tại đơn vị.

4. Suggestion (Đề nghị)

Trong cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh thì mục đề nghị/ kiến nghị, có hai phần cần được nêu rõ. Thứ nhất là kiến nghị với công ty thực tập và thứ hai là những khuyến nghị với bản thân người thực tập.

Suggestion trong báo cáo thực tập bằng tiếng anh
Suggestion trong báo cáo thực tập bằng tiếng anh
 • Với công ty thực tập: Nêu rõ những mặt hạn chế của đơn vị liên quan đến cách thức vận hành, cách làm việc cần thay đổi để hoàn thiện và phát triển hơn nữa.
 • Với cá nhân người thực tập: Chỉ ra những hạn chế trong công việc thực tập của bản thân, đưa ra các kinh nghiệm đúc rút được và đường hướng thay đổi cho bản thân và những nhân viên thực tập cùng vị trí tại công ty trong thời gian tới.

5. Hình thức trình bày của bài báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

Trong cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng Anh nên được trình bày theo các thứ tự sau:

 • Trang bìa in màu 
 • Trang lót in trắng đen
 • Trang thông tin sinh viên 
 • Trang cảm ơn (ACKNOWLEDGEMENT)
 • Trang nhận xét và cho điểm của giáo viên hướng dẫn 
 • Trang mục lục (Table of contents) 
 • Chapter 1: introduction and context of the report
 • Chapter 2: the internship organization
 • Chapter 3: translation and interpretation practice
 • Chapter 4: reflection
 • Chapter 5: conclusion
 • References (APA style)

Những lưu ý về mặt hình thức của bản báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

Để bài báo cáo thực tập bằng tiếng Anh được trình bày theo chuẩn, tối ưu điểm về mặt hình thức, sản phẩm cần lưu ý những yếu tố sau:

 • Bìa báo cáo: In trên giấy màu cứng khổ A4
 • Khổ giấy: A4, in một mặt
 • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13
 • Dãn dòng: 1.5 lines
 • Căn lề trên- dưới- trái- phải: 2cm- 2cm- 3cm- 2cm
 • Cần đánh số thứ tự, ghi chú tên của các bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ
 • Tài liệu tham khảo Trích dẫn theo Hệ thống trích dẫn quy chuẩn của Harvard hoặc APA.

6. Các mẫu lời cảm ơn trong báo cáo thực tập bằng tiếng Anh

Dưới đây là 2 mẫu lời cảm ơn trong báo cáo thực tập bằng tiếng Anh cho bạn đọc tham khảo:

Mẫu lời cảm ơn bằng tiếng anh trong báo cáo thực tập
Mẫu lời cảm ơn bằng tiếng anh trong báo cáo thực tập

Mẫu 1: 

Tên đề tài: An Internship Report On Customer Satisfaction Of E-commerce In Bangladesh ( Báo cáo thực tập về sự hài lòng của khách hàng đối với thương mại điện tử ở Bangladesh)

Người thực hiện: Kamran Hossain Nobin

Acknowledgements 

Firstly, I want to thank Almighty Allah for everything. With the help of the Almighty and my parents’ blessings I have successfully completed this report after finishing my internship period. 

Next, I would like to express my immense gratitude towards my advisor, Ms. Iffat Tarannum, Lecturer of BRAC Business School, BRAC University, for her constant assistance and supervision. 

Along with that I need to thank Mr. Barish Khandakar, Head of Onsite & Content Department, Daraz Bangladesh under whose supervision I have completed my internship. He provided me so many learning opportunities to enrich my knowledge. 

I would like to thank my other colleagues of Daraz Bangladesh Ltd for their guidance and support during the entire program and teaching me to face the professional world. 

Last but not the least, I am grateful to BRAC University which is the reason I am standing here on the precipice of earning my bachelor degree successfully. 

I have tried to complete this report with full dedication. Any kind of comments or suggestions regarding this will be highly appreciated.

Mẫu 2: 

Tên đề tài: Internship report on management position at Northern Farm Private Limited ( Báo cáo thực tập vị trí quản lý tại Northern Farm Private Limited )

Người thực hiện: Anojan Vickneswaran

Acknowledgement 

First of all I am grateful to the Almighty, Who graces us, and without blessing from whom, we cannot think of breathing to learn. 

This is my internship training report after completion of internship training at Northern Farm Private Limited, Vavuniya in 2014. I wish to express my sincere thanks to Dean Professor .T.Velnampy, Mr.S.Balaputhiran, Head, Department of Accounting also who is supervisor for the internship training. 

I also thank to Mr.N.Sivaroopan, Chief Executive Officer of Northern Farm Private Limited also who is supervisor in charge for the internship training, staffs of the Northern Farm Private Limited, Lecturers, Department of Accounting and all the Lecturers of Faculty of Management Studies and Commerce, University of Jaffna. Who gave to me a golden opportunity to follow the particular practical internship training in the Northern Farm Private Limited, Vavuniya and been guidance, necessary support, co-operation, encouragement, fullest effort of them to the success of this opportunity, all are grateful and unforgettable. My special thanks are due to the Chief Executive Officer of Northern Farm Private Limited and the company’s staffs for their fullest support which contributed immensely for successful completion of this internship training. I wish to express my profound gratitude to all of them. 

Thank You 

Mr.V.Anojan, 2009/BAD/005 

Department of Accounting, 

University of Jaffna-Sri Lanka

7. Mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu bằng tiếng anh

Mẫu báo cáo thực tập bằng tiếng anh internship report
Mẫu báo cáo thực tập bằng tiếng anh internship report

Đề tài: Báo cáo thực tập bằng tiếng anh internship report tại công ty Xuất Nhập Khẩu ABC

Nội dung bài viết cung cấp cho người đọc các nội dung về hoạt động của công ty xuất nhập khẩu và các vấn đề thực trạng tồn tại của công ty. Bài báo cáo được viết hoàn toàn bằng tiếng anh.

Mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu bằng tiếng anh
Mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu bằng tiếng anh

 

Xem ngay: Các mẫu báo cáo thực tập tiếng anh thương mại Update 2021

Hy vọng bài viết hữu ích trên đây đã giải đáp chi tiết những thắc mắc của bạn đọc về cấu trúc và cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh, đồng thời chia sẻ với bạn một bài viết mẫu chất lượng của loại hình này để tham khảo. Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thêm nhé!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080