Factor loading là gì? Tất tần tật về phương pháp tính toán hệ số tải nhân tố

Nguyễn Tuyết Anh 20/04/2023 Tài liệu phân tích định lượng
Factor loading là gì? Tất tần tật về phương pháp tính toán hệ số tải nhân tố
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Factor Loanding là một khái niệm trong phân tích yếu tố và được sử dụng để đo lường mức độ tương quan giũa các biến và các yếu tố. Tuy nhiên, đây vẫn là một khái niệm xa lạ đối vói một số người học. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp cho bạn hiểu rõ được factor loading là gì? cũng như ý nghĩa, ứng dụng, phương pháp phân tích và những lưu ý khi sử dụng hệ số tải nhân tố này để bạn có thể nắm rõ và ứng dụng vào việc học tập, nghiên cứu và công việc của mình. 

1. Khái quát về hệ số tải nhân tố

1.1. Khái niệm về hệ số tải nhân tố factor loading

ĐỊnh nghĩa factor loading
ĐỊnh nghĩa factor loading
 • Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) là một khái niệm trong phân tích nhân tố, đo độ tương quan giữa biến quan sát được với các nhân tố (factors) trong mô hình. Nó thể hiện mức độ mà biến đó đóng góp vào sự biến thiên của nhân tố tương ứng.
 • Hệ số tải nhân tố tính bằng cách ước lượng hệ số tương quan giữa mỗi biến và mỗi nhân tố trong mô hình phân tích nhân tố. Giá trị của hệ số tải nhân tố nằm trong khoảng từ -1 đến 1, với giá trị gần 0 cho thấy mối quan hệ yếu giữa biến và nhân tố tương ứng, và giá trị gần 1 cho thấy mối quan hệ mạnh.
 • Hệ số tải nhân tố là một chỉ số quan trọng trong phân tích nhân tố vì nó giúp xác định biến nào đó đóng góp nhiều hay ít vào một nhân tố cụ thể. Các biến có hệ số tải nhân số cao đóng góp nhiều vào nhân tố tương ứng, trong khi các biến số có hệ số tải nhân tố thấp không đóng góp nhiều vào nhân tố đó 

1.2. Giá trị của hệ số tải nhân tố factor loading và ý nghĩa của chúng

 • Hệ số tải nhân tố factor loading thường nằm trong khoảng từ -1 đến 1 
  • Nó được tính bằng cách tích vô hướng giữa các vector chuẩn hóa của các biến quan sát và vector chuẩn hóa của yếu tố nhân tố tương ứng. 
  • Vector chuẩn hóa là một vector có độ dài bằng 1 và được sử dụng để đảm bảo rằng hệ số tải nhân tố factor loading được tính trên cùng một thang đo (-1 đến 1) cho tất cả các biến quan sát.
 • Khi tính toán hệ số tải nhân tố factor loading, các giá trị có thể nằm trong khoảng từ -1 đến 1, bao gồm cả các giá trị âm và dương. 
  • Giá trị âm cho thấy mối tương quan nghịch giữa biến quan sát và yếu tố nhân tố 
  • Giá trị dương cho thấy mối tương quan thuận giữa chúng. 
  • Giá trị 0 cho thấy rằng không có mối tương quan nào giữa biến quan sát và yếu tố nhân tố tương ứng.
 • Tuy nhiên, việc hệ số tải nhân tố factor loading có thể nằm ngoài khoảng -1 đến 1 là không thể xảy ra
  • Do độ lớn của hệ số tải nhân tố factor loading không thể vượt quá độ lớn của các vector ban đầu mà nó được tính toán. 
  • Nếu giá trị của hệ số tải nhân tố factor loading vượt quá giới hạn này, thì có thể có lỗi trong phương pháp tính toán hoặc dữ liệu đang được sử dụng không thích hợp cho phương pháp phân tích yếu tố.

Factor Loading

Kích thước mẫu tối thiểu 

0.30

350

0.35

250

0.40

200

0.45

150

0.50

120

0.55

100

0.60

85

0.65

70

0.70

60

0.75

50

 • Ý nghĩa
  • Hệ số tải nhân tố trong spss giúp xác định mức độ ảnh hưởng của các biến đến mỗi nhân tố. Những biến có hệ số tải nhân tố cao đối với một nhân tố nhất định cho thấy rằng chúng có mối liên hệ mạnh với nhân tố đó.
  • Hệ số tải nhân tố cũng giúp xác định số lượng nhân tố cần thiết để giải thích phương sai của các biến. Những biến có hệ số tải nhân tố cao đối với một nhân tố nhất định cho thấy rằng nhân tố đó có vai trò quan trọng trong việc giải thích phương sai của các biến.
  • Hệ số factor loading cũng giúp đánh giá tính đồng nhất của các biến đo lường trong một mô hình phân tích nhân tố. Nếu các biến có hệ số tải nhân tố tương tự nhau đối với một nhân tố nhất định, điều đó cho thấy chúng đo lường cùng một khía cạnh của một khái niệm lớn hơn.
  • Hệ số tải nhân tố cũng có thể được sử dụng để phát hiện các mối quan hệ giữa các biến trong một mô hình phân tích nhân tố. Nếu hai biến có hệ số tải nhân tố cao đối với cùng một nhân tố, điều đó cho thấy rằng chúng có mối quan hệ mạnh với nhau.
  • Cuối cùng, giá trị của hệ số tải nhân tố cũng được sử dụng trong các ứng dụng tiên đoán, chẳng hạn như dự đoán kết quả của một biến dựa trên giá trị của các biến khác trong mô hình phân tích nhân tố. 

Trong khi xử lý dũ liệu, bạn muốn phân tích liên quan đến mô tả, giải thích và ít nhiều có yếu tố chủ quan của người nghiên cứu, hãy ứng dụng ngay phuong pháp phân tích định tính. Những kết quả của phân tích định tính không được chứng thực bằng các mô hình kinh tế lượng hay mô hình toán như trong nghiên cứu định lượng. Nếu bạn chưa biết nhiều về phân tích định tính, xem ngay bài viết của chúng tôi. 

2. Ứng dụng của hệ số tải nhân tố factor loading

Ứng dụng của hệ số tải nhân tố
Ứng dụng của hệ số tải nhân tố
 • Đánh giá tầm quan trọng của các biến đối với các yếu tố nhân tố
  • Hệ số tải nhân tố được sử dụng để đánh giá mức độ liên kết giữa các biến đo lường và các yếu tố nhân tố tương ứng. 
  • Hệ số tải nhân tố càng cao thì mức độ liên kết giữa biến và yếu tố nhân tố càng mạnh, và ngược lại.
 • Giúp xác định các biến quan sát nào có thể được tổng hợp lại thành các yếu tố nhân tố
  • Hệ số factor loading cũng được sử dụng để xác định các biến đo lường nào có thể được tổng hợp lại thành các yếu tố nhân tố. Các biến có hệ số tải nhân tố cao trên cùng một yếu tố nhân tố được coi là có thể được tổng hợp lại thành một yếu tố nhân tố duy nhất.
 • Tính toán các giá trị trọng số cho mỗi biến quan sát trong một mô hình phân tích yếu tố
  •  Hệ số tải nhân tố cũng được sử dụng để tính toán các giá trị trọng số cho mỗi biến đo lường trong một mô hình phân tích yếu tố. Các giá trị trọng số này cho biết đóng góp của từng biến đo lường vào mỗi yếu tố nhân tố tương ứng. Các giá trị trọng số có thể được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng của từng biến trong mô hình phân tích yếu tố.

Mặc dù nhiều bạn sinh viên đã thực hiện nhiều bài nghiên cứu và làm quen với phần mềm SPSS, trên thực tế sẽ có người vẫn có sự mơ hồ khi nói đến crosstab. Vậy kiểm định crosstab cụ thể là gì? Luận văn 1080 sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết về cách kiểm định crosstab giúp bạn có thêm kiến thức hoàn thành bài của mình.

3. Phương pháp tính toán hệ số tải nhân tố factor loading

Phương pháp tính toán factor heading

Có hai phương pháp chính để tính toán hệ số tải nhân tố factor loading là phương pháp ước lượng cực đại khả năng (maximum likelihood estimation) và phương pháp ước lượng phương sai-covariance (covariance-based estimation).

3.1. Phương pháp ước lượng cực đại khả năng (maximum likelihood estimation)

 • Phương pháp này được sử dụng để ước lượng hệ số tải nhân tố khi dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn đa biến
 • Phương pháp này sẽ tìm cách điều chỉnh các tham số của mô hình phân tích yếu tố sao cho xác suất xảy ra dữ liệu quan sát được là lớn nhất.
 • Giả sử rằng mô hình đã được xác định trước về số lượng yếu tố nhân tố, các quan sát và các yếu tố nhân tố có phân phối chuẩn và độc lập tuyến tính với nhau, phương pháp ước lượng cực đại khả năng sẽ tối ưu hoá hàm likelihood để tìm ra các giá trị tối ưu cho các tham số của mô hình.
 • Sau khi ước lượng được các tham số của mô hình, các hệ số tải nhân tố factor loading sẽ được tính toán bằng cách lấy các tham số ước lượng liên quan đến các biến quan sát và các yếu tố nhân tố.

3.2. Phương pháp ước lượng phương sai-covariance (covariance-based estimation)

 • Phương pháp này dựa trên việc tính toán ma trận phương sai-covariance của các biến quan sát và sử dụng phương pháp ma trận phân rã để ước lượng các hệ số tải nhân tố factor loading.
 • Các hệ số tải nhân tố factor loading được tính toán bằng cách chia giá trị của ma trận phân rã cho căn bậc hai của phương sai của biến quan sát tương ứng.
 • Phương pháp ước lượng phương sai-covariance có thể được sử dụng trong trường hợp mẫu dữ liệu không đủ lớn để sử dụng phương pháp ước lượng cực đại khả năng.
 • Trong cả hai phương pháp, các hệ số tải nhân tố factor loading được tính toán bằng cách sử dụng các giá trị trung bình, phương sai và ma trận phương sai-covariance của các biến quan sát và các yếu tố nhân tố được xác định trong quá trình phân tích yếu tố.
 • Cả hai phương pháp đều được sử dụng rộng rãi trong phân tích nhân tố và đều có ưu điểm và hạn chế riêng.
 • Phương pháp ước lượng cực đại khả năng thường được sử dụng cho các tập dữ liệu có kích thước lớn và phân phối chuẩn đa biến, trong khi phương pháp ước lượng phương sai-covariance thường được sử dụng cho các tập dữ liệu có kích thước nhỏ hơn hoặc không tuân theo phân phối chuẩn đa biến.

 

4. Lưu ý khi sử dụng hệ số tải nhân tố factor loading

Lưu ý khi sử dụng hệ số tải nhân tố
Lưu ý khi sử dụng hệ số tải nhân tố
 • Không nên quá tin tưởng vào giá trị của hệ số tải nhân tố: 
  • Giá trị của hệ số tải nhân tố không phải là một chỉ số tuyệt đối cho độ liên kết giữa biến và yếu tố nhân tố tương ứng. 
  • Các giá trị này cần được đánh giá kết hợp vói các thông tin khác về mẫu dữ liệu và mô hình phân tích các yếu tố. 
 • Cần kiểm tra tính phù hợp của mô hình phân tích yếu tố trước khi sử dụng hệ số tải nhân tố factor loading: 
  • Trước khi sử dụng hệ số tải nhân tố, cần kiểm tra tính phù hợp của mô hình phân tích yếu tố với dữ liệu mẫu. 
  • Việc kiểm tra này bao gồm kiểm tra giả định phân phối của dữ liệu, kiểm tra độ đồng nhất của các biến đo lường, và kiểm tra độ tin cậy của mô hình.
 • Cần xác định số lượng yếu tố nhân tố phù hợp để có thể đưa ra kết quả phân tích chính xác: 
  • Việc xác định số lượng yếu tố nhân tố phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả phân tích nhân tố. 
  • Nếu số lượng yếu tố quá ít, có thể bảo qua các đặc trưng quan trọng của dữ liệu; nếu số lượng yếu tố quá nhiều, có thể dẫn đến hiện tượng quá khớp và kết phân tích không đáng tin cậy

Việc phân tích số liệu chưa bao giờ là dễ dàng vì nhiều bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình tiếp xúc và sử dụng các phần mềm. Nếu bạn đang muốn phân tích mối quan hệ trong các dữ liệu của mình trong bài nghiên cứu nhưng cần sự hỗ trợ để hoàn thành bài của mình, hãy tham khảo ngay dịch vụ hỗ trợ SPSS  của Luận văn 1080. Với đội ngũ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, chúng tôi sẽ giúp bạn mọi thứ về phân tích định lượng chất lượng nhất.

Như vậy, qua bài viết này, Luận văn 1080 đã cung cấp cho bạn biết factor loading là gì cũng như các phương pháp và ứng dụng factor loading cho bất kể nghiên cứu nào. Hi vọng vói những thông tin trên bạn sẽ áp dụng thành công factor loading vào việc phân tích dữ liệu của mình. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080