Một Số Đề Tài Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học Tiêu Biểu

Nguyễn Tuyết Anh 15/06/2021 Cẩm nang Luận Văn
Một Số Đề Tài Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học Tiêu Biểu
4.5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Để hoàn thành khóa học và lấy bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ bạn thường phải làm bài luận văn nghiên cứu khoa học cuối khóa. Việc thực hiện một luận văn khoa học khá phức tạp và khó ngay từ bước đầu tiên là lựa chọn đề tài nghiên cứu.

Bài viết ngày hôm nay Tổng đài Luận Văn 1080 sẽ chia sẻ các đề tài và cách chọn đề tài luận văn nghiên cứu khoa học hay nhất.

Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học ngành kế toán

1. Tìm đề tài luận văn nghiên cứu khoa học như thế nào?

Nghiên cứu khoa học là những nghiên cứu mà sinh viên tìm tòi và phát hiện ra những điều mới, từ đó đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra.

Trước tiên chúng ta phải thừa nhận một điều đó là việc làm luận văn nghiên cứu khoa học là một công việc đầy khó khăn và thử thách.

Khi chọn đề tài luận văn khoa học thì bạn phải chọn những đề tài có liên quan đến ngành học của mình và tất nhiên đề tài đó phải có ý nghĩa khoa học.

Tiếp theo, bạn phải chọn đề tài mà bạn thực sự thích. Vì chỉ khi thật sự thích bạn mới có thể làm nó một cách nhiệt tình, quên ăn, quên ngủ. Và kết quả khi đó mới có ý nghĩa.

Ngoài ra, đề tài phải có tính thực tiễn, giúp hỗ trợ những vấn đề trong xã hội. Đồng thời, bạn phải chọn những đề tài mang tính cấp thiết, nóng bỏng trong xã hội, giúp đóng góp cho sự phát triển của khoa học, đời sống.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng tham lam chọn những đề tài luận văn nghiên cứu khoa học quá khó. 

Tất nhiên, nếu bạn có đủ khả năng thì bài của bạn sẽ đạt được điểm cao. Nhưng nếu bạn không thực hiện được nó thì lại là một vấn đề khác. Do đó, nên chọn những đề tài phù hợp với sở thích cũng như vừa sức với bạn.

2. Danh sách các đề tài luận văn nghiên cứu khoa học

Nếu như bạn vẫn đang lăn tăn chưa biết nên chọn đề tài luận văn nghiên cứu khoa học để làm thì hãy tham khảo ngay danh sách mà Tổng đài luận văn 1080 đã tổng hợp dưới đây:

 Gợi ý đề tài luận văn nghiên cứu khoa học ngành tài chính

2.1. Gợi ý đề tài luận văn nghiên cứu khoa học ngành tài chính

 1. Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
 2. Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán A
 3. Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách tới năm …..
 4. Áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính cho các NHTM Việt Nam
 5. Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam
 6. Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam giai đoạn …...
 7. Luận văn nghiên cứu khoa học: Đánh giá thực trạng và tiềm năng du lịch xanh tại Việt Nam
 8. Đánh giá và lựa chọn phân khúc thị trường sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp mới
 9. Giải pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 10. Giải pháp tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam
 11. Giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại Học viện Ngân hàng
 12. Hậu giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh A
 13. Luận văn nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện cơ chế bảo lãnh Chính phủ nhằm kiểm soát nợ công
 14. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp ở Việt Nam 
 15. Hoàn thiện pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
 16. Kiểm toán nội bộ tại các Quỹ tín dụng nhân dân khu vực A – Thực trạng và giải pháp
 17. Lạm phát mục tiêu linh hoạt (FIT) và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam
 18. Marketing mối quan hệ (Relationship Marketing) và sự trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam
 19. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
 20. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tài chính ở khu vực nông thôn tỉnh A
 21. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến không chấp nhận toàn phần đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 22. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại HVNH từ sự hài lòng của người học
 23. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố tác động tới tài chính bao trùm
 24. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc thị trường tài chính tới tăng trưởng kinh tế và gợi ý chính sách
 25. Nghiên cứu tổn thất danh tiếng trước các sự kiện tổn thất hoạt động của NHTM Việt Nam
 26. Nghiên cứu và ứng dụng kĩ thuật học sâu (deep learning) trong xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng của ngân hàng thương mại 
 27. Nguồn vốn con người trong tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam
 28. Pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện
 29. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
 30. Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với hộ gia đình ở khu vực nông thôn tại các NHTM Việt Nam
 31. Phát triển Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng theo hướng gia nhập Hệ thống trích dẫn ASEAN
 32. Luận văn nghiên cứu khoa học: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
 33. Quản lý Nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
 34. Quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 35. Quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: chuẩn mực quốc tế và khuyến nghị cho các NHTM Việt Nam
 36. Quản trị rủi ro ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
 37. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
 38. Tác động của phạt tài chính (financial penalties) đối với hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
 39. Tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
 40. Tác động của sự gia nhập các ngân hàng thương mại nước ngoài đến khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của SMEs tại Việt Nam
 41. Luận văn nghiên cứu khoa học: Tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của SMEs Việt Nam
 42. Thiết kế cơ sở hạ tầng để triển khai kênh đào tạo E-learning tại Học viện Ngân hàng
 43. Thu hút FDI xanh cho mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
 44. Tổ chức và khai thác tài liệu số phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng
 45. Truyền dẫn tỷ giá và những ứng dụng của nó: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và một số nền kinh tế  ASEAN
 46. Ứng dụng kế toán quản trị trong các NHTM Việt Nam
 47. Ứng dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên đo lường mức độ rủi ro cổ phiếu niêm yết ngành ngân hàng ở Việt Nam
 48. Vốn xã hội và tác động đến sự hình thành vốn con người – Nghiên cứu trường hợp người học Học viện Ngân hàng
 49. Xây dựng chỉ số ổn định tài chính tổng hợp cho Việt Nam: Kinh nghiệm từ các quốc gia đang phát triển

2.2. Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học ngành kế toán

Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học ngành kế toán
Gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học ngành kế toán
 1. Luận văn nghiên cứu khoa học: Áp dụng kiểm toán hoạt động trong đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý và sử dụng nhân sự tại Công ty A
 2. Các giải pháp nhằm nâng cao công tác thực hiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty A
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng hệ thống kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (ABC) trong công ty A
 4. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của Kiểm toán Nhà nước Khu vực X
 5. Luận văn nghiên cứu khoa học: Đánh giá sự tác động của các công cụ kiểm soát nội bộ tới khả năng đạt chuẩn Ngoại ngữ của sinh viên chính quy trường ĐH A
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại nhà máy A
 7. Giải pháp nhằm đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên Khoa Kế toán - Trường ĐH A
 8. Hoàn thiện công tác kế toán các khoản thu - chi tại bệnh viện đa khoa huyện A, tỉnh B
 9. Hoàn thiện Hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH Nhà nước MTV Diesel Sông Công
 10. Luận văn nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện kế toán chi phí môi trường tại Công ty Cổ phần A theo EMA
 11. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty A
 12. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần A trong tiến trình hội nhập
 13. Kế toán quản trị chi phí tại công ty A
 14. Kiểm soát nội bộ với việc nâng cao năng suất lao động tại Công ty A
 15. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hoạt động huy động vốn tại Công ty A
 16. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty A
 17. Nâng cao năng lực quản lý của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí Quảng A trong cơ chế tự chủ tài chính
 18. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thành phố A
 19. Nghiên cứu chuẩn mực kế toán số 14 - doanh thu và thu nhập khác và thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán này tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP A
 20. Luận văn nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu vấn đề đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến hiện nay
 21. Nghiên cứu việc áp dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố A
 22. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty A - Sự ảnh hưởng của yếu tố lạm phát đến kết quả kinh doanh
 23. Luận văn nghiên cứu khoa học: So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và CMKT Việt Nam về TSCĐ và giải pháp phát triển CMKT Việt Nam về TSCĐ theo hướng CMKTQT
 24. Tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động y tế tại Bệnh viện đa khoa A
 25. Thực trạng ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP vào hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng của tập đoàn FPT trên địa bàn tỉnh A 
 26. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty A, ảnh hưởng của chúng đến hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
 27. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
 28. Ứng dụng thông tin kế toán quản trị trong việc lập dự toán sản xuất kinh doanh tại công ty A
 29. Vận dụng các chuẩn mực kế toán số 03 - TSCĐ hữu hình và số 04 - TSCĐ vô hình tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP A: Thực trạng và giải pháp 
 30. Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho tại công ty A
 31. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nguyên vật liệu của Công ty A
 32. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí tại Chi nhánh may Việt Đức - Công ty A

Tham khảo ngay hơn 100 đề tài luận văn quản lý kinh tế

Trên đây là một số cách để bạn lựa chọn đề tài luận văn nghiên cứu khoa học sao cho phù hợp nhất. Nếu bạn có nhu cầu làm luận văn nghiên cứu khoa học hãy liên hệ với Luận văn 1080 theo số điện thoại 096.999.1080 hoặc email: luanvan1080@gmail.com

 

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080