Đáp án tự luận module 8 tiểu học

Nguyễn Tuyết Anh 30/05/2024 Chia sẻ kinh nghiệm
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Module 8 của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học đã cung cấp một khung hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục này. Dưới đây Luận Văn 1080 cung cấp các thông tin cần thiết về đáp án tự luận module 8 tiểu học để giúp giáo viên hiểu rõ hơn về nội dung và cách sử dụng.

Đáp án tự luận module 8 tiểu học

Dưới đây là các câu trả lời tương ứng với các câu hỏi và hoạt động trong Module 8 tiểu học để bạn tham khảo:

Hoạt động 3

Các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học:

Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
 • Các tổ chức chính phủ Đảng và Nhà nước: Đề ra chủ trương, chính sách, ban hành Chỉ thị, Nghị quyết về giáo dục đạo đức, lối sống.
 • Ban lãnh đạo nhà trường: Triển khai đường lối của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống.
 • Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường: Giảng dạy, lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống vào bài giảng, làm gương cho học sinh.
 • Các ban ngành đoàn thể: Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống.
 • Phụ huynh học sinh: Giáo dục đạo đức, lối sống cho con em trong cuộc sống hàng ngày, phối hợp với nhà trường.
 • Các tổ chức xã hội: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Đây cũng là các yếu tố có trong quá trình học thạc sĩ giáo dục tiểu học, nếu quan tâm bạn có thể tìm hiểu thêm.

Hoạt động 8

Câu 2: Hoạt động "Bạn là ai? Bạn cần làm gì để phát triển" phù hợp với nội dung phối hợp giáo dục cho học sinh năng lực tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm.

Đáp án: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, thái độ và hành vi đối với bản thân cho học sinh tiểu học (Phối hợp giáo dục cho học sinh năng lực tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm)

Câu 3: Một số hoạt động giáo dục trong nhà trường thể hiện nội dung "Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái; sự sẻ chia; hợp tác, tôn trọng sự khác biệt":

 • Tổ chức hoạt động từ thiện, chăm sóc người già, người neo đơn.
 • Chăm sóc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 • Làm việc nhóm, thực hiện dự án giáo dục.
 • Tìm hiểu sự khác biệt giữa các dân tộc, các nền văn hóa.
 • Học cách vị tha, rèn kỹ năng sống.
 • Thực hành các tình huống nói lời cảm ơn, xin lỗi.
 • Tổ chức hoạt động đôi bạn cùng tiến, giúp bạn đến trường.
 • Mời chuyên gia về âm nhạc, mỹ thuật để giáo dục tính nhân văn, thưởng thức cái đẹp.

Hoạt động 10

 • Đã xây dựng và tổ chức phối hợp các lực lượng để thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học như: khám phá bản thân, truyền thống quê hương, gia đình, giá trị văn hóa dân tộc.
 • Khó khăn gặp phải: Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục chưa thường xuyên và thống nhất, ảnh hưởng của mối quan hệ bạn bè đến đạo đức, nhân cách học sinh.
 • Tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học đang công tác: Cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả giáo dục.

Hoạt động 13

 • Ưu điểm của kế hoạch: Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, hướng các em đi đúng chuẩn mực đạo đức của xã hội.
 • Hạn chế: Chưa phù hợp với học sinh cá biệt.
 • Hướng điều chỉnh, sửa chữa: Đưa ra kế hoạch riêng biệt cho học sinh cá biệt.

Hoạt động 14

 • Cấu trúc kế hoạch gồm 4 phần: Kế hoạch, Mục tiêu, Nội dung, Điều chỉnh.
 • Thuận lợi: Luôn được sự quan tâm chặt chẽ từ các lực lượng giáo dục.
  Khó khăn: Giáo viên cần phân tích, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân tích kỹ đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, đề xuất biện pháp hỗ trợ, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.
 • Lưu ý khi lập kế hoạch: Dựa vào điều kiện sẵn có về nhân lực, tài lực, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, hoạt động phù hợp, tập trung vào học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Hoạt động 17

Phương án khắc phục khó khăn khi sử dụng các kênh thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học: Đối với phụ huynh ít biết sử dụng các kênh thông tin như website, mạng xã hội, giáo viên sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp.

Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học:

 • Chủ đề: Cảm thông và chia sẻ
 • Thời gian: Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023
 • Mục tiêu, yêu cầu: Chỉ ra và thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn khó khăn, vận động cha mẹ hỗ trợ, hiểu truyền thống tương thân tương ái.
 • Chuẩn bị, tiến trình hoạt động, đánh giá hoạt động được nêu chi tiết trong kế hoạch.

Các đáp án này được tổng hợp từ nguồn đảm bảo về độ chính xác và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của các bạn theo học thạc sĩ giáo dục mầm non và các thầy cô giáo hiện nay.

Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục

Trong hoạt động phối hợp này, các giáo viên được khuyến khích tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và giáo dục trải nghiệm nhằm giúp học sinh tiếp thu các giá trị đạo đức một cách tự nhiên và hiệu quả. 

Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục

Ví dụ, hoạt động từ thiện, chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay các buổi sinh hoạt tập thể đều là những phương thức giáo dục mang lại hiệu quả cao. 

Ngoài ra, các hoạt động nhóm và các dự án giáo dục cũng giúp học sinh học cách hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và rèn luyện kỹ năng sống​​.

Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống

Giáo viên, thạc sĩ ngành phương pháp dạy học cần lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống. Một kế hoạch mẫu bao gồm các phần: mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức và đánh giá kết quả. 

Ví dụ, trong chủ đề "Cảm thông và chia sẻ," mục tiêu đặt ra là học sinh biết thực hiện những việc làm thể hiện sự quan tâm đến bạn bè khó khăn, và vận động được sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào các hoạt động hỗ trợ này. 

Phương pháp tổ chức có thể là thảo luận nhóm, lồng ghép vào tiết học đạo đức hoặc hoạt động trải nghiệm thực tế​​.

Khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả giáo dục

Trong quá trình thực hiện, giáo viên có thể gặp một số khó khăn như sự phối hợp giữa các lực lượng chưa đều đặn, ảnh hưởng của môi trường bạn bè đến nhân cách học sinh, hay việc sử dụng các kênh thông tin chưa hiệu quả.

Để khắc phục những khó khăn này, giáo viên cần chủ động liên lạc và gặp gỡ phụ huynh, sử dụng linh hoạt các phương tiện truyền thông để truyền tải thông tin và phối hợp giáo dục một cách hiệu quả hơn​​.

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu về việc có nên học thạc sĩ quản lý giáo dục để có thể hiểu rõ hơn về định hướng cũng như lựa chọn của mình.

Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả giáo dục

Module 8 cung cấp một hướng dẫn toàn diện và chi tiết cho giáo viên trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học. Sự phối hợp đa lực lượng không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần hình thành nhân cách, ý thức xã hội cho các em. Việc áp dụng các đáp án tự luận từ module này sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả, tạo ra môi trường học tập tích cực và đầy ý nghĩa cho học sinh.

Hy vọng những thông tin về đáp án tự luận module 8 tiểu học mà Luận Văn 1080 cung cấp mang lại những giá trị hữu ích dành cho bạn.

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 096 999 1080
 • Email: luanvan1080@gmail.com
 • Địa chỉ: 

275 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

25 Tiên Sơn 15 - Hòa Cường Nam - Hải Châu - Đà Nẵng

16 Đường B2 - KDC Hưng Phú 1 - Cái Răng - Cần Thơ

35 Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Thủ Đức - TPHCM

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080