Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Kinh tế
Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay.

1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt

Từ thực tế khách quan đó, thanh toán không dùng tiền mặt ra đời, đáp ứng sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế hàng hóa.

Ta có định nghĩa về thanh toán không dùng tiền mặt như sau: thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người được trả hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của các tổ chức tín dụng. Và do đó có thêm 1 hình thái nữa của tiền đó là tiền ghi sổ (hay còn gọi là tiền bút toán). 

 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Bao gồm: Internet banking, E-banking, Home banking, Phone banking, Mobile banking, ATM, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, séc, chuyển tiền điện tử, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thanh toán qua tài khoản cá nhân, thanh toán online, Master card, Visa card… Ở Việt Nam hiện nay có 5 hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đó là:

+ Séc thanh toán: séc chuyển khoản, séc được bảo chi, séc được bảo lãnh

+ Uỷ nhiệm chi

+ Uỷ nhiệm thu

+ Thẻ thanh toán

+ Thư tín dụng nội địa

Đây là các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu nhất ở Việt Nam hiện nay.

2.1 Séc thanh toán

Séc thanh toán là 1 lệnh vô điều kiện thể hiện dưới dạng chứng từ của người chủ tài khoản, ra lệnh cho Ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc hoặc trả theo lênh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Ở Việt Nam séc được đưa vào sử dụng theo quyết đinh của ngân hàng sô 57/NHQĐ ngày 24/6/1987.

2.2 Uỷ nhiệm chi

Uỷ nhiệm chi là lệnh của người trả tiền cho ngân hàng về việc trích chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản chủ nợ. Đây là 1 hình thức thanh toán khá phổ biến trong nền kinh tế khi các nước bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường.

2.3  Uỷ nhiệm thu

Uỷ nhiệm thu là lệnh của người thụ hưởng, ra lệnh cho ngân hàng thu tiền của người mua hàng.

2.4 Thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

2.5 Thư tín dụng nội địa

Thư tín dụng nội địa là một trong các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khá phổ biến hiện nay.  Thư tín dụng nội địa định nghĩa là một văn bản pháp lí được phát hành bởi một tổ chức tài chính nhắm cung cấp một sự đảm bảo trả tiền cho một người thụ hưởng trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong tín dụng thư. So với nhiều nước phát triển thì tại Việt Nam các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt này chỉ mới xuất hiện và còn rất nhiều bất cập trong qúa trình sử dụng.

3. Các nguyên tắc trong thanh toán không dùng tiền mặt

- Chủ thể tham gia thanh toán đều phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng

- Số tiền thanh toán giữa người chi trả và người được trả phải dựa trên lượng hàng hoá, dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán.

- Là trung gian thanh toán, các tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò là trung gian thanh toán.  

Bài viết nổi bật
Bình luận đánh giá
Đánh giá