[BÍ KÍP] 10+ Cách làm bài luận tiếng anh về sources of energy hay nhất

Nguyễn Tuyết Anh 17/11/2022 Hỏi đáp essay
[BÍ KÍP] 10+ Cách làm bài luận tiếng anh về sources of energy hay nhất
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Bài luận tiếng anh về sources of energy là một chủ đề ý nghĩa về môi trường trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay, các mẫu bài luận tiếng anh về sources of energy dưới đây sẽ gợi ý đến mọi người cách thực hiện bố cục đầy đủ của một bài luận giúp truyền đạt thông điệp đến mọi người rõ ràng hơn. 

1. Cấu trúc bài luận tiếng anh về sources of energy trong bài luận tiếng anh

Cấu trúc bài luận tiếng anh về sources of energy
Cấu trúc bài luận tiếng anh về sources of energy

Mở bài 

 • Bao quát vấn đề qua một đoạn mở bài của bài luận tiếng anh về sources of energy có thể dẫn vào từ thực trạng ô nhiễm hiện nay trên toàn thế giới, nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng sạch là vô cùng cần thiết,...

Thân bài 

 • Trình bày cụ thể các khía cạnh về nguồn năng lượng này, có thể diễn giải bằng cách đặt các câu hỏi nghi vấn thay vì khẳng định tại vị trí mở đầu bài luận tiếng anh về sources of energy như sau:
 • Nguồn năng lượng sẽ liệt kê trong bài luận tiếng anh về sources of energy là gì?
 • Vai trò của việc sử dụng nguồn năng lượng trong cuộc sống đối với con người?
 • Đặc điểm chung của các nguồn năng lượng là gì?
 • Vì sao xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo hiện nay đang tăng dần?
 • Các biện pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

Kết bài 

 • Nêu cảm nghĩ của bản thân về nguồn năng lượng hiện tại và tổng hợp các ý chính để cung cấp một cái nhìn tổng quan trong bài luận tiếng anh về sources of energy.
 • Kết bài không nên quá dài, chỉ cần khoảng từ 3-4 câu.

Quy tắc này có thể áp dụng với các chủ đề hoàn toàn khác nhau, không chỉ với bài luận tiếng anh về sources of energy, đặc biệt với các đề tài cụ thể như viết bài luận tiếng anh về bộ phim yêu thích,.. 3 cấu trúc càng nên được thể hiện rõ ràng.

 

2. 30 từ vựng được sử dụng nhiều trong bài luận tiếng anh về sources of energy

Từ vựng được hay sử dụng trong bài luận tiếng anh về sources of energy
Từ vựng được hay sử dụng trong bài luận tiếng anh về sources of energy
 1. Sources of Power /sɔːsiz əv paʊəʳ/ - Nguồn năng lượng
 2. oil well /ɔɪl wel/ - giếng dầu
 3. derrick /ˈder.ɪk/ - giàn giếng dầu
 4. sun /sʌn/ - mặt trời
 5. wind /wɪnd/ - gió
 6. geyser /ˈgiː.zəʳ/ - mạch nước
 7. coal mine /kəʊl maɪn/ - mỏ than
 8. coal /kəʊl/ - than đá
 9. shuttle car /ˈʃʌt.ļ kɑːʳ/ - xe chở than
 10. elevator /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ - thang máy
 11. Generation of Power /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən əv paʊəʳ/ - sự phát điện
 12. refinery /rɪˈfaɪ.nər.i/ - nhà máy tinh chế dầu
 13. nuclear reactor /ˈnjuː.klɪəʳ riˈæk.təʳ/ - lò phản ứng hạt nhân
 14. core /kɔːʳ/ - lõi
 15. uranium rod /jʊˈreɪ.ni.əm /rɒd/  - thanh Urani
 16. cooling tower /kuːlɪŋ taʊəʳ/ - tháp làm nguội
 17. solar collector /ˈsəʊ.ləʳ kəˈlek.təʳ/ - hấp thu năng lượng mặt trời
 18. dam /dæm/ - đập nước
 19. windmill /ˈwɪnd.mɪl/ - cối xay gió
 20. power plant /paʊəʳ plænt/  - nhà máy điện
 21. gas /gæs/ - xăng dầu
 22. natural gas /ˈnætʃ.ər.əl gæs/ - năng lượng tự nhiên
 23. propane gas /ˈprəʊ.peɪn gæs/ - khí prôban tự nhiên, dùng làm nhiên liệu
 24. electricity /ɪˌlekˈtrɪs.ɪ.ti/- điện thắp sáng
 25. 25.Nuclear power: điện nguyên tử
 1. motor oil /ˈməʊ.təʳ ɔɪl/ - dầu nhớt động cơ
 2. diesel /ˈdiː.zəl/ - dầu diesel
 3. Renewable energy: năng lượng tái sinh
 4. Generate/produce energy: tạo ra năng lượng
 5. Solar power: năng lượng mặt trời

Trên đây với 20+ từ vựng thường xuyên được sử dụng để viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường trong các môi trường giáo dục, các bạn có thể tham khảo để bổ sung cho bài luận tiếng anh về sources of energy của mình.

 

3. 10 câu độc đáo trong mẫu bài luận tiếng anh về sources of energy

10 câu độc đáo trong mẫu bài luận
10 câu độc đáo trong mẫu bài luận

3.1. Electricity saving is a very good job, the media and people mentioned a lot on the news, books, newspapers. But few do this job.

 • Dịch nghĩa: Tiết kiệm điện là một việc làm rất tốt, được các phương tiện truyền thông và người dân nhắc đến nhiều trên các bản tin, sách, báo, nhưng ít người làm công việc này.

3.2. Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things in our life. We need to save energy because none of us can live without energy.

 • Dịch nghĩa: Ngày nay, năng lượng ngày càng cạn kiệt, vì vậy nó là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng, bởi vì mỗi chúng ta không thể làm gì nếu không có năng lượng

3.3. Turn off electrical appliances when you are no longer using them or you are out of the room, including electric lights, electric fans, heaters, dryers, and insect repellents

 • Dịch nghĩa: Tắt các thiết bị điện khi bạn không còn sử dụng hoặc bạn ra khỏi phòng, bao gồm đèn điện, quạt điện, máy sưởi, máy sấy và máy đuổi côn trùng.

3.4. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary.

 • Dịch nghĩa: Các tiện ích hiện đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng khi chúng thực sự cần thiết. 

3.5. To save petrol energy, we should limit travel by car, motorbike, train… You can using bicycles or walk.This not only help you save energy but also avoid traffic jams and can save your money any more

 • Dịch nghĩa: Để tiết kiệm xăng, chúng ta nên hạn chế đi ô tô, xe máy, tàu hỏa … Bạn có thể sử dụng xe đạp hoặc đi bộ, điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm năng lượng mà còn tránh được tắc đường và có thể tiết kiệm được tiền nữa. 

3.6. Opening windows creates a cross-wise breeze, allowing you to naturally cool your home without switching on air conditioners. 

 • Dịch nghĩa: Mở cửa sổ tạo ra làn gió xuyên suốt, cho phép bạn làm mát ngôi nhà của mình một cách tự nhiên mà không cần bật máy điều hòa không khí. 

3.7. We’re all responsible for the energy we use in our homes. There are lots of ways to make your home more energy efficient and comfortable.

 • Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về năng lượng mà chúng ta sử dụng trong ngôi nhà của mình. Có rất nhiều cách để làm cho ngôi nhà của bạn tiết kiệm năng lượng và thoải mái hơn.

3.8. Turn your lights off when you’re not using them. If you switch a light off for just a few seconds, you will save more energy than it takes for the light to start up again, regardless of the type of light.

 • Dịch nghĩa: Tắt đèn khi bạn không sử dụng. Nếu bạn tắt đèn chỉ trong vài giây, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn so với thời gian đèn bắt đầu hoạt động trở lại, bất kể loại ánh sáng nào.

3.9. As you know, energy is very important in our lives. We need energy to live and work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, natural resources are being used up. 

 • Dịch nghĩa: Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu không có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hết. 

3.10. There are many ways to save energy. Here are a few ideas to get you started: First, change your travel behavior, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car

Dịch nghĩa: Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu: Đầu tiên, thay đổi hành vi đi lại của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi xe hơi4. 5 mẫu bài luận tiếng anh về sources of energy đạt điểm cao

5 mẫu bài luận tiếng anh về sources of energy
5 mẫu bài luận tiếng anh về sources of energy

4.1. Cách tiết kiệm nguồn năng lượng

Đề tài: Bài luận tiếng anh về save energy cách tiết kiệm nguồn năng lượng thiên nhiên trong đời sống.

Nội dung chính: Nêu lên các phương pháp tiết kiệm năng lượng thiên nhiên đơn giản nhất trong đời sống hàng ngày.

Trích đoạn:

There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should use public transport if we need to go a long distance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our health and economical. And remember, before going to bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices. It's an easy way to save our planet.

4.2.  Sự quan trọng của nguồn năng lượng đối với con người

Đề tài: Tầm quan trọng của nguồn năng lượng đối với con người trong cuộc sống hiện nay

Nội dung: 

 • Nêu lên vai trò quan trọng của năng lượng đối với con người. 
 • Hiện trạng năng lượng đang dần cạn kiệt như hiện nay.
 • Đưa ra giải pháp thay thế cho các tình huống trong cuộc sống.

Trích đoạn:

As you know, energy is very important for our lives. We need energy to live and to work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how to save energy in the three following ways: First: how to save water. Second: how to save electricity. Third: how to save petrol or gas. As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. 

4.3. Vai trò năng lượng mặt trời

Đề tài: Bài viết tiếng anh về sources of energy vai trò quan trọng của năng lượng mặt trời.

Nội dung:

 • Định nghĩa năng lượng mặt trời là gì?
 • Ứng dụng của năng lượng mặt trời vào đời sống thực tế.

Trích đoạn:

Solar energy is a clean, huge, endless source of energy, everywhere we can exploit it. It brings a lot of value to people. In recent years, countries around the world have been exploiting and putting this clean energy source into use. The mining process has no negative impact on the environment. The sun releases large amounts of energy each day. 

4.4.  Cách tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Đề tài: Bài viết tiếng anh về sources of energy và tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất.

Nội dung: Gợi ý và hướng dẫn các cách đơn giản giúp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày.

Trích đoạn:

Saving energy is one of the most concerning problems for us, especially when summer is coming. Firstly, you should use public transport if we need to go a long distance. We can use bicycles or go for a short distance walk. Next, remember to turn off all lights and other electrical devices when you don’t use them. In addition, we should use electrical equipment which is energy – saving. Such as using lights and pans that have low capacity, or using equipment which reserve electricity. 

4.5.  Tiện ích của năng lượng mặt trời

Đề tài: Bài viết tiếng anh về sources of energy giới thiệu về sự tiện ích của năng lượng mặt trời.

Nội dung:

 • Giới thiệu về nguồn năng lượng xanh từ thiên nhiên.
 • Vai trò và ứng dụng của năng lượng mặt trời trong cuộc sống.

Trích đoạn:

Nowadays, due to the shortage of energy, the use of green technology from renewable resources such as wind, sun and water is becoming more and more important and urgent.Among these green energy resources, energy from the sun or so-called solar energy is considered to be the most available one.solar energy comes directly from the sun which is an abundant source of renewable energy.Therefore, it is sustainable, environmentally friendly and does not cause pollution. 

 

5. 10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao trong bài luận tiếng anh về sources of energy

10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao
10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao

5.1. Lên ý tưởng toàn bộ bài luận tiếng anh về save energy

 • Dành thời gian để phác họa ý tưởng cho bài luận của bạn.
 • Viết ra những từ khóa chính, những câu hỏi liên quan đến chủ đề sources of energy.
 • Không nên tập trung vào các lỗi chính tả trong giai đoạn này.
 • Lên ý tưởng là giai đoạn sẽ giúp bạn không bỏ sót bất cứ idea độc đáo nào.

5.2. Xác định câu chủ đề cho bài luận tiếng anh về sources of energy

 • Câu chủ đề là yếu tố vô cùng quan trọng, có thể ví như xương sống của toàn bài luận.
 • Giúp việc triển khai của bạn đi đúng hướng, liên kết và logic.
 • Câu chủ đề là một câu khẳng định hoàn chỉnh để cụ thể hóa đề tài.

5.3. Lập dàn ý bài luận trước khi bắt đầu viết chính thức

Việc lập dàn ý sẽ giúp bạn triển khai mọi thứ mạch lạc hơn và bao gồm những ý sau:

 • Phần Introduction: Gồm có câu chủ đề và các ví dụ minh họa mở rộng, làm rõ.
 • Phần Body: Luận điểm 1, 2,3,...
 • Phần Conclusion

5.4. Sử dụng từ ngữ hợp hoàn cảnh

 • Hạn chế sử dụng nhiều từ một cách tràn lan sẽ gây loãng bài luận của bạn, cần chú ý đến ngữ cảnh và sử dụng từ cho hợp lý, điểm này sẽ giúp bài luận tiếng anh về sources of energy sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi truyền đạt ý nghĩa.

5.5. Sử dụng đúng ngữ pháp

 • Chia động từ và cấu trúc câu đúng, phù hợp, không nên sử dụng qua loa ngữ pháp vì điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong bài luận tiếng anh về sources of energy, ảnh hưởng nhiều đến cách nhìn của người khác.

5.6. Chú ý văn phong khi viết bài

 • Văn phong diễn đạt không dễ đối với các bạn mới tập viết, do đó cần sự luyện tập lâu dài mới nâng cao được kỹ năng viết bài, tuy nhiên trước đó bạn cần hiểu được quy tắc cơ bản khi viết bài bài luận tiếng anh về sources of energy.

5.7. Trình bày luận điểm rõ ràng, mạch lạc

 • Chú ý dấu chấm, phẩy, trình bày rõ ràng, mạch lạc, đúng quy tắc sẽ tạo cảm tình cho mọi người khi đọc bài luận tiếng anh về sources of energy.

5.8. Sắp xếp câu từ đúng quy tắc

 • Cách sắp xếp câu, thứ tự đặt tính từ, danh từ và trạng từ sao cho hợp lý là điều mọi người thường bỏ qua dẫn đến mất điểm oan uổng trong bài luận tiếng anh về sources of energy.

5.9. Không xuống dòng khi viết đoạn văn

 • Nếu yêu cầu của đề viết theo đoạn văn, mọi người tuyệt đối không được xuống dòng, đây là một lỗi bị trừ rất nhiều điểm và vẫn có nhiều bạn mắc phải, do đó cần phải phân biệt cụ thể bài văn hay đoạn văn để tránh mất điểm.

5.10. Viết theo yêu cầu về số từ của bài luận

 • Xác định đúng lượng từ đề bài yêu cầu, không nên viết quá nhiều hoặc quá dài, thông thường đoạn văn sẽ yêu cầu khoảng 150 chữ, tương ứng khoảng 15-18 dòng.

Bên cạnh các bài luận tiếng anh về sources of energy thì các bí quyết trên còn được các bạn sử dụng khi viết bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân.

Như vậy, Luận văn 1080 đã gợi ý đến mọi người các bí quyết giúp bạn thực hiện bài luận tiếng anh về sources of energy một cách tốt nhất trong các môn học của mình, hy vọng mọi người sẽ có tư liệu phù hợp để tham khảo về cách đặt câu, từ vựng và cách trình bày bố cục cho bài luận tiếng anh về save energy.

Nếu bạn cảm thấy việc thực hiện bài luận văn tiếng anh về source of energy quá khó khăn, hãy liên hệ với dịch vụ nhận làm luận văn tiếng anh của Luận văn 1080 với chất lượng cam kết tốt nhất.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080