Bật Mí Mẫu Và Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Bảo Vệ Môi Trường Hay Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 09/11/2022 Cẩm nang Luận Văn
Bật Mí Mẫu Và Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Bảo Vệ Môi Trường Hay Nhất
4.5/5 (7 đánh giá) 0 bình luận

Viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường là một trong những khó khăn thường gặp nhiều ở các bạn sinh viên trong việc trình bày luận điểm, cách sử dụng, sắp xếp từ và ngữ pháp sao cho phù hợp và gây ấn tượng với ban giám khảo. Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào thì hãy xem ngay các bí quyết viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường qua bài viết sau đây.

1. Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh

Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh
Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh

1.1. Mở bài 

Trong phần mở bài, bạn cần trình bày các luận điểm thật hấp dẫn, lôi cuốn và bao quát nhất, cụ thể bạn nên viết 5 câu bảo vệ môi trường bằng tiếng anh mà mình lựa chọn nhằm cung cấp thông tin về nội dung đến với người đọc nhanh nhất, có thể dẫn vào bài viết qua một số gợi ý như:

 • Đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến bài viết tiếng anh về bảo vệ môi trường đang diễn ra trong xã hội hiện nay question.
 • Dẫn vào bằng các câu chuyện, ví dụ hoặc lời trích lẫn có liên quan (story, example or quote).
 • Đưa ra các quan điểm nhận định nổi tiếng (strong opinion).

1.2. Thân bài

 • Tiếp theo đến phần thân bài, bạn cần triển khai sơ bộ các luận điểm nhằm làm rõ luận đề hơn cho người đọc và hình dung được những ý chính mà bạn sẽ viết luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, tất cả sẽ được diễn giải tương ứng với các đoạn văn trong bài viết.
 • Thông thường trong phần thân bài khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, sẽ cần đảm bảo 3 yếu tố sau:
  • 3-4 đoạn văn đề cập đến từng luận điểm nhỏ để làm rõ cho luận đề lớn của toàn bài.
  • Đầu hoặc cuối của mỗi đoạn cũng cần chứa một câu chủ đề để tóm lược nội dung trong đoạn văn đó.
  • Sắp xếp các từ liên kết giữa các câu hợp lý để bài văn trôi chảy hơn.

1.3. Kết bài

Đây là công đoạn cuối bạn cần thực hiện để bài viết tiếng anh về bảo vệ môi trường được trọn vẹn, bạn có thể chọn nhiều cách khác nhau để kết bài:

 • Mang đến cái nhìn tổng quan về chủ đề bảo vệ môi trường.
 • Trình bày theo cách tổng hợp từng luận điểm nhỏ trong phần nội dung thân bài.
 • Kết luận theo hướng mở rộng vấn đề sẽ gây được ấn tượng và thu hút người đọc.

2. 25 từ vựng “độc” giúp bạn gây ấn tượng cực mạnh

Top từ vựng đặc biệt giúp bạn đạt điểm cao
Top từ vựng đặc biệt giúp bạn đạt điểm cao

20+ từ vựng sau đây sẽ giúp bạn tạo được sự ấn tượng khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường.

 1. Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/: năng lượng thay thế.
 2. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 3. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 4. Deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng
 5. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 6. Greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
 7. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 8. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
 9. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu
 10. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời
 11. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 12. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn
 13. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 14. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi
 15. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 16. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 17. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 18. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 19. leak /liːk/ rò rỉ
 20. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 21. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói
 22. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 23. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
 24. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 25. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ôzôn

Viết luận tiếng anh về bảo vệ môi trường bên cạnh các mẫu ngữ pháp thì cách sử dụng từ vựng cũng là điều mọi người nên lưu ý để có bài luận hoàn hảo.

 

3. Cứu cánh bài luận với 10 mẫu câu độc đáo

10 mẫu câu độc đáo khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ bảo môi trường
10 mẫu câu độc đáo khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ bảo môi trường

Dưới đây là 10 mẫu câu giúp bạn ghi điểm cao trong khi viết luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, sau đây là các câu được sử dụng nhiều trong các bài mẫu:

 1. To my way of thinking: theo suy nghĩ của tôi thì
 2. It can’t be denied that: không thể phủ nhận rằng
 3. In other words: Nói theo một các khác
 4. It is worth noting that : Đáng chú ý là
 5. According to statistics: Theo thống kê
 6. In a little more detail: Đi sâu hơn một chút
 7. In conclusion: Tóm lại
 8. To sum up: Tổng hợp lại.
 9. Generally / In the general: Nhìn chung

Với các mẫu câu trên, bạn có thể ứng dụng vào nhiều khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, trong đó không thể kể đến các dạng bài viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, đất,...

4. 5 Mẫu bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

Mẫu luận tiếng anh về bảo vệ môi trường
Mẫu luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

4.1. Mẫu bài luận số 1

  Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature's balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little steps taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing waste properly to its place only and many other simple ways. It is very important to save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

 

4.2. Mẫu bài luận số 2

In recent years, the natural calamity situation has become more and more serious. Dangerous storms, volcanic eruptions, Arctic ice are slowly melting. These all come from global warming. What is the cause of global warming? First, greenhouses are one of the major causes of global warming. Because greenhouses have very high heat absorption. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transmitted to the earth by the sun will be absorbed and retained by the sun. Normally, the emitted C02 gas will be absorbed by the plants and returned to the O2 gas. But the indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. These are the main causes of global warming. When the earth warms, it means climate change. Hence the phenomena such as melting ice mentioned in the first section have appeared. We are developing right now, but this development is not sustainable. If we remain indifferent, we will kill ourselves. Although we cannot change what happened, we can improve the environment together.

 

4.3. Mẫu bài luận số 3

What is the environment? It’s the air we breathe, the water we drink, and is everything we need for our life. However, that environment is being damaged day by day. The air is contaminated, the water becomes dirt and poisoned, and many countries in the world are facing extreme weather conditions. Sadly, our activities are one of the major causes of pollution. Therefore, it’s important to know that protecting our planet starts with you! Dear government, please be more strict to actions that harm our environment. Dear enterprises, don’t do things that seriously pollute the water and the air, let’s spend time and money finding the right way to run your business. Sustainable development is the key to the future. Finally, dear individuals, my friends, you can use less plastic, plant a tree, reuse things and do many other actions. Protecting the environment is a powerful way to save ourselves and our future. Let’s say no to pollution and stand up for the Earth.

 

4.4. Mẫu bài luận số 4

TPHCM is one of the cities with the highest smoke and dust in the world. Air pollution is being warned. So what are the causes of air pollution here? As we all know, TPHCM is one of the cities with the most developed economy in Vietnam. Here one day there are many vehicles and machines operating. The works piled up everywhere. One day, the emissions from vehicles and machines are huge. Places where air is polluted often have dense dust. Like soil and water pollution, air pollution will have direct negative effects on human health. People who live too long in polluted areas without any protection are more susceptible to respiratory illnesses. To quickly overcome the consequences of air pollution, people and responsible agencies need to take correct and timely measures. We can use electric vehicles instead of gasoline today. Many car manufacturers have produced vehicles that help save fuel and protect the environment very well. At the same time, we also need to protect ourselves by wearing a mask when we leave the house. In the home, the agency can use air purifiers to help keep the air fresh and cleaner, ensuring health for everyone. Together we will strive for a cleaner and healthier atmosphere.

 

4.5. Mẫu bài luận số 5

The environment - our living space is being severely degraded by the waste that people release every day. Millions of tons of plastic and plastic waste are thrown into rivers and seas, causing very serious consequences. At this rate, surely our living environment will be gradually narrowed. Oh, where is a beautiful blue planet! Man, should we act now to preserve a green planet of our children and grandchildren?

Mọi người có thể lựa chọn và viết 5 câu bảo vệ môi trường bằng tiếng anh trong các bài mẫu để không có sự lập ý giữa các luận điểm. Hơn nữa việc chọn lọc còn mang ý nghĩa giúp bạn viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường có nội dung sâu sắc hơn. 

 

5. 10 lưu ý quan trọng không thể bỏ lỡ

Lưu ý quan trọng khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường
Lưu ý quan trọng khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

Sau đây là 10 lưu ý quan trọng bạn không nên bỏ qua nếu muốn viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường đạt được điểm cao.

5.1. Lên ý tưởng cho toàn bộ bài luận

 • Sau khi nắm được chủ đề cần viết, mọi người nên viết 5 câu bảo vệ môi trường bằng tiếng anh phác thảo về những nội dung chính cần đề cập trong đề tài, tất cả ý tưởng bạn cần phải thể hiện trên giấy để tránh bỏ lỡ nhiều luận điểm hay ho. 
 • Chỉ cần bắt đầu với một tờ giấy và cây bút hoặc sử dụng điện thoại để ghi chép lại toàn bộ ý tưởng ban đầu trước khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường,

5.2. Phác thảo outline cho các luận điểm

Đến bước này, bạn cần sắp xếp các ý tưởng lộn xộn của mình theo dàn ý để chuẩn bị kỹ hơn cho quá trình viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, cụ thể:

 • Sắp xếp các luận điểm theo thứ tự, hợp lý.
 • Phân chia thời gian để tìm hiểu, hoàn chỉnh từng luận điểm.

5.3. Dùng đúng ngữ pháp

Lỗi ngữ pháp là điều kiêng kỵ khi thực hiện viết bài luận, là điểm trừ trong mắt ban giám khảo, vì thế mọi người nên kiểm tra lỗi ngữ pháp kĩ sau khi hoàn thành luận án theo 3 chú ý sau đây:

 • Cấu trúc thì sử dụng có hợp lý chưa.
 • Cấu trúc trong câu có phù hợp với ý nghĩa truyền tải không.
 • Lỗi chính tả phần từ vựng trong ngữ pháp.

5.4. Từ vựng sử dụng đúng ngữ cảnh

Tiếng anh cũng giống tiếng Việt luôn có nhiều từ đồng nghĩa với nhau nhưng về ngữ cảnh sử dụng lại chưa chắc giống, vì thế mọi người nên:

 • Tìm hiểu ý nghĩa sử dụng của từ vựng đó.
 • Ngữ cảnh sử dụng phù hợp.

5.5. Cách sắp xếp luận điểm trong bài

Sau khi đã sắp xếp các câu thành từng đoạn văn thì tiếp theo bạn cần chú ý 3 yếu tố khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường để có được sự liên kết của giữa các đoạn:

 • Trình bày dấu câu phù hợp, rõ ràng, trôi chảy.
 • Mỗi đoạn đại diện cho một luận điểm hoặc luận đề chính.
 • Trình bày theo thứ tự câu chủ đề đến luận điểm 1 rồi mới đến luận điểm 2,3,4,5… kèm các thông tin bổ sung khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường.

5.6. Văn phong phù hợp với đề tài

Mỗi bạn sẽ có một lối viết, xưng hô khác nhau, nhưng yêu cầu chung đó là khi  viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, giọng văn của bạn cần có sự trôi chảy liền mạch, cách xưng hô, nối từ nối câu cuốn hút người đọc, đây là vấn đề cần được luyện tập nhiều mới có thể cải thiện.

5.7. Độ dài yêu cầu của bài luận tiếng anh

Xác định yêu cầu của đề bài cần khoảng bao nhiêu từ để bạn có cách sắp xếp văn phong hợp lý tránh thừa hoặc thiếu quá nhiều, cần lưu ý độ dài của bài luận.

5.8. Trình bày câu, từ mệnh đề theo quy tắc

Có thể mọi người sẽ ít để ý nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ điểm số của bài luận tiếng Anh của mọi người. Về cách sắp xếp từ sẽ có sự ngược ngạo với tiếng Việt như tính từ đứng trước danh từ,... Cần tuân theo một số quy tắc nhất định.

5.9. Tránh xuống dòng

Hạn chế xuống dòng tùy tiện nếu không mọi người sẽ bị mất điểm không đáng, cần đọc kỹ yêu cầu của đề bài thuộc 1 trong 2 dạng sau khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường.

 • Bài luận phân tích: Cần trình bày rõ ràng 3 cấu trúc mở bài - thân bài - kết bài và bắt buộc phải xuống dòng. 
 • Đoạn ngắn: Cần trình bày các luận điểm trong 1 đoạn, không được xuống dòng.

5.10. Kiểm tra và chỉnh sửa lại

Cần kiểm tra lại toàn bộ bài luận và check các loại như sau:

 • Đã viết đúng đề bài chưa, độ dài bài viết có đủ không.
 • Chỉnh lại các quy tắc định dạng.
 • Có đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài và kết bài, đã đề cập luận điểm trong từng phần chưa.
 • Xem lại cách thể hiện bằng từ liên kết, từ nối, từ vựng giữa các câu.
 • Có đưa ra kết luận và khái quát nội dung toàn bài, có tính gợi mở hoặc đưa ra kiến nghị, đánh giá khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường.

Các lưu ý này bạn có thể áp dụng với nhiều chủ đề luận văn không chỉ riêng viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, đặc biệt với nhiều đề tài thú vị như viết bài luận tiếng anh về bộ phim yêu thích,...

Nếu như bạn vẫn còn thắc mắc hoặc gặp khó khăn khi viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn tiếng anh của Luận văn 1080 để được hỗ trợ.

Trên đây là toàn bộ bí quyết giúp bạn vận dụng vào quá trình viết bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường thông qua những mẫu câu, từ vựng, các mẫu ví dụ và một số lưu ý quan trọng là những yếu tố để bạn hoàn thành xuất sắc bài viết tiếng anh về bảo vệ môi trường của mình.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080