Tổng Hợp Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Mới Nhất và Bí quyết Giúp Bài Luận Xuất Sắc

Nguyễn Tuyết Anh 20/09/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
Tổng Hợp Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Mới Nhất và Bí quyết Giúp Bài Luận Xuất Sắc
5/5 (6 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ về thuế là một trong những mối bận tâm đối với các bạn sinh viên theo học chuyên ngành thuế khi đến cuối năm học. Vậy làm cách nào để lựa chọn đề tài hay? Cách viết luận văn như thế nào? Hãy cùng luận văn 1080 tham khảo ngay 10 bài mẫu luận văn xuất sắc nhất và kèm theo nhiều bí kíp hay khi viết bài cho các bạn!

1. 10 Mẫu luận văn thạc sĩ về thuế xuất sắc nhất 

1.1. Một số giải pháp thực hiện cơ chế quản lý thuế tại tỉnh Bình Thuận

Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Bình Thuận
Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Bình Thuận
 • Nội dung:
  • Luận văn đã nêu lên những vấn đề cơ bản của cơ chế tự khai tự nộp và những điều kiện áp dụng cơ chế quản lý này ở Việt Nam; phân tích hiện trạng của chính sách thuế và cơ chế quản lý thuế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng. 
  • Từ đó, luận văn đưa ra những giải pháp để thực hiện cơ chế này tại Bình Thuận trong giai đoạn thí điểm và lâu dài bao gồm cả hai khía cạnh: chính sách thuế, phương thức và công nghệ quản lý.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Bình Thuận

Thuế là vấn đề quan trọng thường được bàn luận và sử dụng làm đề tài luận văn thạc sĩ về thuế, chính vì vậy các bạn sinh viên thường gặp phải nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đề tài như thế nào cho phù hợp nhất, gây ấn tượng cao? Luận văn 1080 sẽ hỗ trợ cho cho các bạn vấn đề trên một cách chi tiết, đầy đủ nhất ở bài viết này!

1.2. Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân ở Hà Nội

 • Nội dung:
  • Luận văn tiến hành nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, làm rõ thực trạng quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020.
  • Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý  thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn này.
 • Link tải miễn phí : Luận văn thạc sĩ về thuế ở Hà Nội

1.3. Quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở tỉnh Tuyên Quang

Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Tuyên Quang
Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Tuyên Quang
 • Nội dung:
  • Luận văn giúp làm rõ một số vấn đề lý thuyết về quản lý thuế cũng như đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế Tuyên Quang thời gian qua.
  • Qua đó, luận văn đề xuất giải pháp góp phần tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Tuyên Quang.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Tuyên Quang

1.4.  Quản lý thu thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh

 • Nội dung:
  • Luận văn giúp hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng, điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh của chi Chi cục thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc trong giai đoạn từ năm 2017-2019.
  • Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục Thuế khu vực đến năm 2025.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở Hà Tỉnh

1.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương

Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Hải Dương
Luận văn thạc sĩ về thuế ở tỉnh Hải Dương
 • Nội dung:
  • Luận văn giúp nghiên cứu khảo sát và đánh giá thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương.
  • Chỉ ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở Hải Dương

Thuế có nhiều loại thuế khác nhau như thuế sản xuất, thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng…Cho nên nhiều bạn sinh viên không biết lựa chọn đề tài để dễ dàng, thuận tiện để nghiên cứu. Luận văn 1080 sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều đề tài và bài mẫu đạt điểm cao thường được lựa chọn về luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng tại đây!

1.6. Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An

 • Nội dung:
  • Luận văn giúp phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
  • Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở Nghệ An

1.7.  Phối hợp thu thuế nội địa của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về thuế ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ về thuế ở Việt Nam
 • Nội dung:
  • Luận văn giúp phân tích phối hợp thu thuế nội địa hiện tại giữa cơ quan Thuế, kho bạc nhà nước và các Ngân hàng thương mại 
  • Từ đó đề xuất giải pháp đổi mới phối hợp này nhằm nâng cao hiệu quả thu thuế nội địa.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở Việt Nam

 

1.8. Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế  tỉnh Quảng Ninh

 • Nội dung:
  • Luận văn giúp đánh giá thực trạng pháp luật thuế giá trị gia tăng và đặc biệt là thực tiễn thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua. 
  • Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế ở Quảng Ninh

1.9.  Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 • Nội dung:
  • Luận văn này giúp phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong các năm gần đây; đồng thời phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản về vấn đề chống chuyển giá tại Việt Nam.
 • Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về thuế thu nhập doanh nghiệp là luận văn được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm đề tài luận văn của mình. Chính vì vậy, để lựa chọn tốt đề tài và làm được bài luận văn hoàn chỉnh, đạt điểm cao đòi hỏi người viết có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Luận văn 1080 sẽ giúp các bạn lựa chọn đề tài cũng như viết được bài luận văn hay, đạt kết quả cao. Hãy tham khảo ngay!

1.10. Trách nhiệm pháp lý nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật hải quan về  thuế

 • Nội dung:
  • Luận văn này giúp phân tích có tính hệ thống hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá liên quan mật thiết với pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong các năm gần đây; đồng thời phân tích và nêu lên những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp cơ bản về vấn đề chống chuyển giá tại Việt Nam.
 • Link tải miễn phí:  Luận văn thạc sĩ về thuế  đối với pháp luật hải quan

2. Bí quyết giúp bài luận được đánh giá cao

Bí quyết giúp bài luận văn thạc sĩ về thuế được hội đồng đánh giá cao
Bí quyết giúp bài luận văn thạc sĩ về thuế được hội đồng đánh giá cao

2.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu của luận văn thạc sĩ, chúng ta cần gây ấn tượng ban đầu để người đọc dễ dàng tiếp cận với người trình bày, gợi ý mở và tạo cho họ sự tò mò. Nội dung thường khái quát một số thông tin về bài luận như:

 • Cần nêu lý do lựa chọn đề tài luận văn (hay tính thực tiễn, cấp thiết của đề tài)
 • Cần xác định rõ ràng mục tiêu của đề tài
 • Nêu lên phạm vi nghiên cứu
 • Xác định rõ đối tượng nghiên cứu
 • Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài luận văn
 • Các phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu

2.2. Phần nội dung chính

 • Cần trình bày những nội dung chính và kết quả nghiên cứu chính của luận văn, đây là phần quan trọng nhất của bài luận. Vì vậy, sinh viên cần đầu tư, tìm hiểu, sàng lọc cũng như trang bị đầy đủ kiến thức, tài liệu.
 • Phần nội dung chính sẽ gồm tối thiểu một hoặc nhiều chương có mối quan hệ với nhau, sẽ theo trình tự từ trình bày cơ sở lý thuyết, cơ sở lý luận hay lý thuyết khoa học . 
 • Tiếp đó là hệ thống hóa phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và luận bàn về kết quả. 

2.3. Phần kết bài 

Ở phần này, sinh viên sẽ tổng hợp lại những vấn đề nghiên cứu chính có trong bài luận văn:

 • Trình bày, tổng kết, luận bàn về kết quả nghiên cứu
 • Đưa ra đề xuất, kiến nghị,.… cho cả bài luận
 • Nêu tóm gọn lại những đóng góp và đưa ra những hạn chế của bài luận văn

Lưu ý: Trình bày ngắn gọn, không rườm rà những vấn đề đã được trình bày, quan trọng là phần kiến nghị các giải pháp và phần đóng góp ý kiến để xây dựng bài.

Bạn đang gặp khó khăn không thể cân bằng thời gian học và làm luận văn thạc sĩ luật? không có kinh nghiệm cũng như tài liệu tham khảo còn thiếu? Luận văn 1080 sẽ giải quyết khó khăn cho bạn bằng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ luật, cam kết đạt chất lượng cao nhất, uy tín nhất, an toàn, bảo mật thông tin khách hàng. Hãy tham khảo ngay!

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ 10 mẫu luận văn thạc sĩ về thuế hay, xuất sắc nhất, kèm theo link tải hoàn toàn miễn phí để các bạn dễ dàng tải về tham khảo, đồng thời cung cấp 6 bí kíp làm bài luận văn hoàn chỉnh nhất. Hy vọng sẽ bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080