MIỄN PHÍ 13 Mẫu Luận văn quản lý nhà nước về các lĩnh vực HOT nhất

Nguyễn Tuyết Anh 24/09/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
MIỄN PHÍ 13 Mẫu Luận văn quản lý nhà nước về các lĩnh vực HOT nhất
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước là hoạt động quản lý của các cá nhân, tổ chức nhà nước có thẩm quyền nhằm ổn định, phát triển nền kinh tế xã hội, chính trị. Các bài luận văn, tiểu luận của những trường Đại học, Cao đẳng thường đưa những vấn đề này vào đề tài cho sinh viên. Sau đây, Luận văn 1080 sẽ chia sẻ 13 mẫu đề tài thạc sĩ luận văn quản lý nhà nước hay nhất, mới nhất, được nhiều lượt tải nhất ở bài viết bên dưới!

1. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đất đai

Mẫu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mẫu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Tên đề tài: Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp chúng ta hiểu được tổng quát, phân tích thực trạng của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  • Qua đó, đề xuất một số giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, làm cho đất đai được sử dụng một cách hợp lý hơn.
 • Link tải miễn phí: Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về tôn giáo - thực trạng và giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp hiểu rõ khái niệm cơ bản về tôn giáo, hoạt động tôn giáo, các yêu cầu đòi hỏi phải quản lý nhà nước về tôn giáo, các nguyên tắc quản lý nhà nước về tôn giáo, nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo, thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo
  • Từ đó, đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo

3. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về du lịch

Mẫu quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
Mẫu quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp phân tích những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về du lịch, pháp luật về quản lý du lịch và quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Quảng Ngãi
  • Qua đó, đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch nhằm thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
 • Link tải miễn phí: Quản lý nhà nước về du lịch từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

4. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về cư trú

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về cư trú từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp khảo sát, phân tích đánh giá tình hình cư trú, thực trạng quản lý nhà nước về cư trú tại quận Long Biên với những đặc điểm mang tính đặc thù. Đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
  • Qua đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm bảo đảm quản lý nhà nước về cư trú từ thực tiễn quận Long Biên trong thời gian tới.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về cư trú ở Hà Nội

5. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

Mẫu quản lý nhà nước về kinh tế
Mẫu quản lý nhà nước về kinh tế
 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chỉ ra được những hạn chế.
  • Qua đó, đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế

6. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về môi trường

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn Khu công nghiệp Tâm Thắng huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông
 • Nội dung: 
 • Luận văn giúp đánh giá, phân tích thực trạng môi trường tại khu công nghiệp Tâm Thắng và quản lý nhà nước về môi trường của khu công nghiệp
 • Từ đó, đề xuất giải pháp phương hướng hoàn thiện để nâng cao công tác quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiệp Tâm Thắng huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 

Mẫu quản lý nhà nước về nông nghiệp
Mẫu quản lý nhà nước về nông nghiệp
 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn – tỉnh Quảng Nam
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Sơn
  • Trên cơ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Sơn phát triển bền vững
  • Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về giáo dục 

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 • Nội dung: 
 • Luận văn giúp nghiên cứu các nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Đồng thời phải làm sáng tỏ rõ thực trạng của giáo dục - đào tạo cũng như quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay để tìm ra các giải pháp phù hợp
 • Từ đó, đưa ra được các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

9. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mẫu quản lý nhà nước về an ninh trật tự
Mẫu quản lý nhà nước về an ninh trật tự
 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh karaoke cũng như các biện pháp Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với kinh doanh karaoke. Đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tình trạng trên
  • Qua đó, đưa ra dự báo tình hình, những yếu tố tác động tới hoạt động Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với kinh doanh karaoke. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh karaoke trong giai đoạn hiện nay.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về an ninh trật tự

10. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về y tế

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp phân tích thực trạng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua.
  • Từ đó, phân tích phương hướng và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thời gian tới.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về y tế

11. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về công chứng

Mẫu quản lý nhà nước về công chứng
Mẫu quản lý nhà nước về công chứng
 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp đánh giá kết quả quản lý nhà nước về công chứng; phân tích các yêu cầu khách quan trong việc quản lý nhà nước về công chứng ở Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; những tồn tại trong quản lý nhà nước về công chứng, nguyên nhân.
  • Qua đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng ở nước ta.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về công chứng

12. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về hộ tịch

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, thực tiễn ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và đăng ký hộ tịch trong thời gian (2010- 2014) để tìm ra những ưu điểm và tồn tại của hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
  • Qua đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn cấp xã, huyện Mê Linh nói riêng và cả nước nói chung
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về hộ tịch

13. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về dân tộc 

Mẫu quản lý nhà nước về dân tộc
Mẫu quản lý nhà nước về dân tộc
 • Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp nghiên cứu tình hình công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện nhằm tìm ra những giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc huyện Võ Nhai trong thời gian tới
  • Từ đó, đề ra những chủ trương, biện pháp hợp thực tế trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
 • Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về dân tộc 

Bài viết chia sẻ 13 bài mẫu xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ càng, phù hợp cho nhiều luận văn của sinh viên và link tải bài mẫu hoàn toàn miễn phí. Hy vọng sẽ giúp thêm kiến thức cho các bạn. Chúc các bạn đạt điểm cao!

Nếu bạn còn thắc mắc nào cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ email: luanvan1080@gmail.com hoặc Hotline: 096.999.1080 để được Luận Văn 1080 hỗ trợ chính xác và kịp thời nhé

 

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080