Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp “ẵm” 10 điểm dễ dàng

Nguyễn Tuyết Anh 30/07/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp “ẵm” 10 điểm dễ dàng
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Nông nghiệp là ngành sản xuất lâu đời, cung cấp lương thực phẩm thiết yếu cho con người. Vì vậy, để làm được bài luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp một cách hoàn chỉnh, đạt hiệu quả cao sẽ đi đôi với việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng. Luận văn 1080 sẽ giúp cho các có thêm nhiều kiến thức để làm bài. Hãy tham khảo ngay!

Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp

1. Cấu trúc bài Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp cơ bản

1.1. Phần mở đầu

 • Tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu
 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu về nội dung, không gian, thời gian
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Ý nghĩa về lý thuyết, về thực tiễn, về phương pháp nghiên cứu
 • Bố cục luận văn

1.2. Phần nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận (và thực tiễn) về …vấn đề 

 • Các định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan
 • Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu 
 • Tiêu chí đánh giá, mô hình và giả thuyết nghiên cứu 
 • Tóm tắt nội dung chính đã viết và mở dẫn ra nội dung ở chương tiếp

Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu

 • Tổng quan giới thiệu về đối tượng nghiên cứu
 • Phân tích thực trạng các số liệu thống kê
 • Thực trạng các nội dung của chủ đề nghiên cứu
 • Thực trạng các yếu tố tác động
 • Đánh giá chung: thành công, hạn chế, nguyên nhân các hạn chế 
 • Tiểu kết chương: tóm tắt nội dung chính đã viết và mở dẫn ra nội dung ở chương tiếp

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị 

 • Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển
 • Các giải pháp: các nhóm tương ứng với các nội dung chi tiết
 • Một số kiến nghị 
 • Kết luận chương 

1.3. Phần Kết luận

 • Tóm tắt kết quả nghiên cứu chính
 • Những đóng góp của luận án: về lý luận, về phương pháp nghiên cứu, về thực tiễn
 • Hạn chế và định hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án
 • Các phần phụ ở cuối (tài liệu tham khảo,...)

2. Download miễn phí 5 đề tài điểm 10

2.1. Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

Đề tài: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Nội dung: 

 • Đề tài giúp Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp.
 • Đề tài tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực và tỉnh Nam Định, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân của những tồn tại.
 • Qua đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trực.

 

Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp
Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về đất nông nghiệp

 

2.2. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 2022

Đề tài: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Nông Sơn – tỉnh Quảng Nam

Nội dung: 

 • Đề tài tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Sơn, 
 • Từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Sơn phát triển bền vững

 

Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 2022
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 2022

Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 2022

 

2.3. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 4.0 tỉnh Kon Tum

Đề tài: Quản lý Nhà nước về nông nghiệp tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Nội dung: 

 • Đề tài góp phần hệ thống hóa, làm sáng tỏ cơ sở lý luận quản lý nhà nước về nông nghiệp, bổ sung lý luận đối với hoạt động quản lý nhà nước về nông nghiệp ở cấp huyện.
 • Đề tài còn góp phần đánh giá hiện trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

 

Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 4.0 tỉnh Kon Tum
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp 4.0 tỉnh Kon Tum

Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Kon Tum

 

2.4. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp sạch tại địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nội dung: 

 • Đề tài giúp đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn thành phố Việt Trì, đồng thời đề tài cũng đã đưa ra kiến nghị với các cơ quan hữu quan và người dân để chủ động thực hiện tốt các giải pháp.
 • Qua đó, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương và người dân có cách nhìn nhận, tiếp cận mới đối với nông nghiệp sạch trên địa bàn.

 

Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch

Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp sạch

 

2.5. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Điện Biên

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Nội dung: 

 • Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về phát triển ngành nông nghiệp tại địa phương.
 • Đề tài giúp phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Điện Biên
Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Điện Biên

Link tải miễn phí: Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Điện Biên

 

3. Danh sách 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp phổ biến nhất 

1. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các Tỉnh miền Tây

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Tây Ninh

3. Ảnh hưởng của đa dạng sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

4. Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

5. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh

6. Phân tích tác động của các gói tín dụng hỗ trợ nông nghiệp trong việc tái cơ cấu nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Trà Vinh

7. Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2022

8. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ trong hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang, giai đoạn năm 2018 – 2022

9. Hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

10. Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11. Biện pháp sử dụng hiệu quả các khu vực đất nông nghiệp nhà nước quản lý.

12. Những giải pháp tái đầu tư cho nền nông nghiệp lúa nước tại Việt Nam 2010-2015.

13. Tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển.

14. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

15. Giải pháp nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. 

16. Quản lí nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

17. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

18. Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

19. Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

20. Luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp tphcm

21. Quản Lý Về Nông Nghiệp Tỉnh Ou Đôm Xay, Lào

22. Tìm hiểu diễn biến quản lý nhà nước về báo chí ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

23. Giải pháp nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao ship hàng tăng trưởng nông nghiệp tại những tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng 

24. Quản lý nhà nước về đất đai nông nghiệp trên địa phận huyện Kỳ Anh Tỉnh Nghệ An

25. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp trên địa phận tỉnh Long An

26. Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước cho các dự án Nông nghiệp, Thủy lợi trên địa bàn Thành phố

27. Quản lý nhà nước đối với nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế

28. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các Tỉnh miền Tây

29. Quản lý nợ xấu tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh…

30. Quản lý nhà nước về nông nghiệp tại huyện bến cầu, tỉnh tây ninh


Như vậy, bài viết trên đã cho chúng ta thấy cấu trúc chung của bài luận văn quản lý nhà nước về nông nghiệp đồng thời chia sẻ kho 5 mẫu luận văn đạt điểm cao nhất được cập nhật liên tục, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn cung cấp cho bạn đọc 30 đề tài luận văn phổ biến hiện nay. Chắc hẳn các bạn đã có thêm kiến thức để áp dụng vào luận văn cuối năm của mình rồi. Hy vọng các bạn đạt điểm cao!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080