Tuyển Chọn 35+ Đề Tài Và Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công

Nguyễn Tuyết Anh 13/08/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
Tuyển Chọn 35+ Đề Tài Và Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công
4/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đầu tư công có vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Vấn đề này thường được áp dụng vào đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công của nhiều bạn sinh viên để tìm hiểu hạn chế và đề xuất giải pháp áp dụng vào thực tế hiện nay. Luận Văn 1080 sẽ chia sẻ 30 đề tài hay và những kinh nghiệm chọn đề tài ở bài viết bên dưới!

1. 30 đề tài quản lý nhà nước về đầu tư công được tuyển chọn hay nhất

Đề tài quản lý nhà nước về đầu tư công
Đề tài quản lý nhà nước về đầu tư công
 1. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Quản lý đầu tư công tại UBND thành phố Hồ Chí Minh
 2. Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai
 3. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Hoàn thiện đầu tư công tại tỉnh Cà Mau
 4. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc
 5. Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 6. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
 7. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Các giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công
 8. Quản lý đầu tư công tại tỉnh Kon Tum
 9. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Cần Thơ từ góc nhìn quản lý nhà nước
 10. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Quản lý nhà nước về đầu tư công
 11. Đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
 12. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Thực trạng cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam hiện nay. Giải pháp khắc phục cơ cấu đầu tư công
 13. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh
 14. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Ứng dụng mô hình hồi quy ước tính chi phí quản lý thi công dự án nhà công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 15. Tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
 16. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Giải pháp hạn chế và ngăn chặn tình trạng thất thoát trong đầu tư XDCB ở Việt Nam
 17. Mối liên hệ giữa đầu tư công và phát triển kinh tế ở Việt Nam
 18. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư ODA vào Việt Nam
 19. Tác động của đầu tư công tới sự phát triển kinh tế- xã hội
 20. Vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư công đến thị trường xuất- nhập khẩu
 21. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Thực tiễn đầu tư công, nợ công. Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công
 22. Đầu tư và vấn đề huy động vốn vào Ngành dầu khí
 23. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Đánh giá tình hình đầu tư công của nhà nước vào các doanh nghiệp tư nhân
 24. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Hoàn thiện đầu tư công tại tỉnh Cà Mau
 25. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
 26. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Thực trạng tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
 27. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài “ sạch” ở các tỉnh trọng điểm Đông Nam Bộ
 28. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Tính khả thi về đầu tư bệnh viện tư nhân tại bệnh viện Thành Vũ tỉnh Bạc Liêu
 29. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công: Tầm quan trọng của đầu tư công đối với tình hình xã hội ổn định
 30. Thực hiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hãy cùng Luận văn 1080 tham khảo thêm luận văn quản lý nhà nước về kinh tế để có thêm nhiều kiến thức về cách trình bày cũng như kinh nghiệm làm bài luận chuẩn nhất tại đây nhé!

 

2. 5 mẫu luận văn đạt điểm tuyệt đối 

2.1. Luận văn quản lý Nhà nước về đầu tư công tại địa bàn Thành phố Hà Nội

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố Hà Nội
Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đầu tư công thành phố Hà Nội, chỉ rõ các hạn chế và nguyên nhân, những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó.
  • Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư của Thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2025.

 

 

2.2. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tỉnh Đồng Nai
Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tỉnh Đồng Nai
 • Nội dung: 
  • Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với đầu tư công
  • Qua đó giúp đưa ra các chính sách quản lý ĐTC một cách hiệu quả hơn, giúp duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao của tỉnh nhà trước các thách thức trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

 

 

2.3. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 • Nội dung: 
  • Luận văn tiến hành nghiên cứu cơ sở quy định của pháp luật và khung lý thuyết về quản lý đối với hoạt động đầu tư công, phân tích thực trạng quản lý nhà nước của UBND TP.HCM (thông qua các cơ quan chuyên môn) đối với 
  • Qua đó chỉ ra được những hạn chế, bất cập và lý giải nguyên nhân của những hạn chế, bất cập này. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn TP.HCM.

 

Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Chính vì vậy nhu cầu phân tích, đánh giá trong luận văn quản lý nhà nước về hộ tịch không thể thiếu đối với nhiều bạn sinh viên. Luận văn 1080 sẽ cung cấp cho các bạn nhiều đề tài để lựa chọn cũng như nhiều bài mẫu hoàn toàn miễn phí hay nhất tại đây!

 

2.4. Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công ở Hà Nội

 

Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư Hà Nội
Luận văn quản lý nhà nước về đầu tư Hà Nội
 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp hệ thống cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đầu tư công. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với đầu tư công thành phố Hà Nội, làm rõ hiệu quả và kết quả đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, chỉ rõ các hạn chế và nguyên nhân.
  • Qua đó, đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp quản lý nhà nước về đầu tư công của thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020.

 

 

2.5. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành

Luận văn quản lý nhà nước đầu tư công xây dựng
Luận văn quản lý nhà nước đầu tư công xây dựng

 

 • Nội dung: 
  • Luận văn giúp nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng và năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng của cơ quan này.
  • Qua đó, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng

 

3. Bí kíp trình bày khiến người chấm phải “tấm tắc”  

3.1. Nội dung chất lượng

Bí kíp giúp nội dung chất lượng
Bí kíp giúp nội dung chất lượng

Nội dung chính để viết luận văn thường gồm 3 chương:

 

 • Chương 1: Cơ sở lý luận

 

  • Trình bày các khái niệm và lý luận có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu của đề tài.
   • Ví dụ: Với đề tài nghiên cứu “ Chiến lược phát triển thương hiệu bánh mì tươi tại công ty ZZZ”. Phần cơ sở lý luận sẽ gồm các ý: Khái niệm chiến lược thương hiệu; Chiến lược mở rộng thương hiệu; Chiến lược làm mới thương hiệu; Bảo vệ thương hiệu; Các yếu tố có ảnh hưởng đến chiến lược phát triển thương hiệu.

 

 • Chương 2: Thực trạng đề tài nghiên cứu
  • Trong chương này bạn cần trình bày các điểm chính sau:
   • Giới thiệu doanh nghiệp mà bạn nghiên cứu: Giới thiệu chung; Quá trình hình thành và phát triển của công ty; Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và phân tích các nhân tố môi trường bên trong của doanh nghiệp.
   • Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu tại doanh nghiệp.
   • Đánh giá thực trạng đề tài nghiên cứu.

 

 • Chương 3: Đề xuất giải pháp
  • Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao những nhược điểm còn tồn tại tại công ty. Bao gồm các đề xuất với công ty và các ban ngành; cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.

Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục cũng là đầu tư cho sự phát triển. Vậy ưu, nhược điểm, thực trạng của những chính sách đầu tư là gì? Hãy cùng Luận văn 1080 tham khảo ngay luận văn quản lý nhà nước về giáo dục ở bài viết này nhé!

3.2. Về hình thức

Bí kíp trình bày giúp bạn đạt điểm cao
Bí kíp trình bày giúp bạn đạt điểm cao
 • Luận văn thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm luận văn. Đồng thời là một cơ sở quan trọng để các thầy giáo, hội đồng đánh giá và chấm điểm.
 • Sau đây, Luận văn 1080 sẽ hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp chuẩn nhất  cho các bạn.

3.2.1. Định dạng chữ

 • Chữ Việt: Soạn thảo trên Winword với bộ chữ unicode theo tiêu chuẩn TCVN-6909 để dễ lưu trữ, trao đổi, khai thác. Hoặc phông chữ ABC (Tuy nhiên đứng ở góc độ mĩ thuật văn bản thì phông chữ Việt Unicode chưa đẹp).
 • Chữ viết quy định là Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5. Hoặc cỡ chữ 14. Hoặc chữ  Arial, cỡ chữ 12, cách dòng 1.5.

3.2.2. Định dạng căn lề 

 • Top margin (Lề trên) 3.5 cm, bottom margin (lề dưới): 3cm, left margin (lề trái) : 3.5 cm, right margin (lề phải) : 2 cm.
 • Line spacing ( khoảng cách giữa các dòng)  1.5 Lines
 • Mật độ chữ chuẩn, không nén, không dãn cách

Đây có thể coi là định dạng căn lề chuẩn trong luận văn tốt nghiệp. Bạn không nên để lề to hơn là vì để chỗ cắt xén và chỗ cho giáo viên phản biện nhận xét.

3.3. Định dạng khác

 • Khổ giấy tiêu chuẩn: khổ A4
 • Số trang đặt ở vị trí đầu hoặc cuối của trang tùy thuộc vào quy định của từng trường
 • Đối với đồ thị và biểu đồ thường được để đơn sắc và đánh dấu bằng các ký hiệu kẻ dọc, kẻ ngang, chấm bi và các tùy chọn khác có sẵn trong Microsoft Word

3.4. Định dạng tiêu đề

 • Tiêu đề phần viết chữ hoa, in đậm, căn lề giữa
 • Tiêu đề chương: Viết chữ thường, in đậm, căn lề giữa
 • Tiêu đề 1.1, 2.1,3.1,.. viết chữ thường, in đậm, căn lề trái
 • Tiêu đề 1.1.1, 2.1.1,.. viết chữ thường, in nghiêng

3.5. Định dạng trang bìa

 • Có nhiều bạn do chưa có kinh nghiệm nên đã chọn đóng bìa các-tông màu xanh, chữ vàng nhưng không biết rằng làm như thế sẽ rất tối và khó nhìn. 
 • Thay vào đó, hãy đóng bìa ngoài là phim mica trong suốt. Bìa sau là bìa màu để còn có thể dán phong bì đựng đĩa. Gáy bìa nên viết tên sinh viên, lớp và tên luận văn để khoa và các thầy/cô dễ dàng trong việc tìm kiếm hơn.

3.6. Tóm tắt khóa luận 

Trong phần tóm tắt nội dung khóa luận tốt nghiệp, bạn nên giới hạn trong khoảng 300 từ. Bởi vì phần này sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu lưu trên hệ thống máy tính để truy cập nhanh.

3.7. Trích dẫn và tài liệu tham khảo

 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn được trình bày trong tài liệu này được biên soạn theo hệ thống trích dẫn APA.
  • Theo hệ thống này, bạn cần ghi chú tại nơi thông tin được trích dẫn họ tác giả (tác giả nước ngoài) cùng năm xuất bản của tài liệu tham khảo cũng như ghi chú tại nơi thông tin trích dẫn họ và tên đầy đủ của tác giả và năm xuất bản của tài liệu tham khảo (tác giả là người Việt Nam).
  • Trích dẫn trực tiếp là cách trích dẫn trong đó người viết dẫn nguyên văn trong ngoặc kép. Có thể là một phần, một câu văn hay một đoạn văn vào trong bài viết từ tác giả khác. Ví dụ:
   • Trần Văn A (2010, trang 50) cho rằng “việc không dẫn nguồn thông tin đầy đủ là một thực trạng khá phổ biến trong các khóa luận của sinh viên Việt Nam”.
  • Trích dẫn gián tiếp: là viết lại một cụm từ hay ý tưởng của tác giả khác bằng từ ngữ riêng của mình. Ví dụ:
   • Các khóa luận của sinh viên Việt Nam thường không tuân thủ quy định về dẫn nguồn tài liệu tham khảo (Nguyễn Văn A, 2010).

3.8. Kết luận của luận văn

 • Bạn phải để phần kết luận của luận văn ở một trang riêng, tổng hợp tất cả các kết luận rút ra được từ việc nghiên cứu đề tài cùng với một vài giải pháp chủ yếu nhất, những khuyến nghị, dự báo xu hướng phát triển, với độ dài từ 1-2 trang.
 • Những điều khẳng định hay kết luận cụ thể về các vấn đề chủ yếu được đề cập trong cả ba chương của luận văn. Tác giả rút ra được sau khi nghiên cứu, được đánh số thứ tự 1, 2, 3 … hay gạch đầu dòng (-) mà không kèm bất kỳ một lời bình luận nào.
  • Ví dụ: Sau khi nghiên cứu đề tài, có thể rút ra một số kết luận sau đây: … Đây là phần rất quan trọng của luận văn, cùng với các kiến nghị đề xuất và giải pháp. Đây chính là kết quả nghiên cứu đề tài của bạn. Do vậy, bạn phải dành thời gian nghĩ kỹ để viết chính xác và cụ thể phần kết luận này.

Bạn không thể viết được bài luận văn, tiểu luận của mình? Bạn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc không giải quyết được trong bài luận? Hãy tìm đến dịch vụ viết thuê luận văn tại Hồ Chí Minh, chúng tôi cam kết giải quyết triệt để mọi khó khăn của bạn một cách nhanh chóng, chất lượng nhất.

Bài viết trên đã chia sẻ kho 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về đầu tư công hay nhất và 5 bài mẫu được lựa chọn kỹ càng kèm link tải hoàn toàn miễn phí để các tải về tham khảo. Ngoài ra, bài viết còn trình bày bí kíp để các bạn viết luận văn hoàn chỉnh, chuẩn nhất hiện nay. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080