Download Ngay Top 10 Bài Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu Của Sinh Viên Hay Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 08/06/2023 Cẩm nang Luận Văn
Download Ngay Top 10 Bài Nghiên Cứu Khoa Học Mẫu Của Sinh Viên Hay Nhất
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Nghiên cứu khoa học là chủ đề luôn được nhiều nhà trường và các bạn sinh viên hướng đến nhằm góp phần vào sự phát triển của đất nước. Sau đây, Luận văn 1080 sẽ tổng hợp 10 bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên mới nhất, xuất sắc nhất dành cho các bạn ở bài viết bên dưới. Mời các bạn tham khảo ngay!

bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên
Bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên

1. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về tính độc lập của Ngân Hàng Trung Ương

- Đề tài: “Tính độc lập, thanh khoản của Ngân Hàng Trung Ương đối với mối quan hệ của lạm phát – Thực tiễn nghiên cứu tiến hành tại Việt Nam”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu cơ sở lý thuyết về tính độc lập ngân hàng trung ương, mối quan hệ của tính độc lập của ngân hàng trung ương với lạm phát và thực trạng về tính độc lập của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lạm phát qua các giai đoạn.
 • Qua đó, phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa tính độc lập của ngân hàng Nhà nước Việt Nam với lạm phát. Bài học kinh nghiệm và ý kiến đề xuất.

- Link tải: Tại đây

2. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học 

- Đề tài: “Vai trò của phân tích, đánh giá khoa học luận lịch sử toán học đối với nghiên cứu và thực hành dạy - học môn Toán”

- Nội dung chính: 

 • Chương 1: Khoa học luận và phân tích khoa học luận lịch sử.
 • Chương 2: Lợi ích sư phạm của phân tích khoa học luận.
 • Chương 3: Ví dụ về lợi ích sư phạm của phân tích khoa học luận.
Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học
Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học

- Link tải: Tại đây

3. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về thực trạng chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục 

- Đề tài: “Phân tích thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của các sinh viên trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên ở trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Từ đó, đề xuất các biện pháp mới có cơ sở khoa học, thực tiễn, hợp lý và khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên.

- Link tải: Tại đây

4. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

- Đề tài: “Biện pháp giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các giảng viên tại Phân hiệu trường đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu thực trạng, thuận lợi, khó khăn; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và xác định nhu cầu nghiên cứu khoa học của giáo viên Phân hiệu.
 • Qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giáo viên Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.
Chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên
Chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

- Link tải: Tại đây

5. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về rủi ro hệ thống ngân hàng và cú sốc vĩ mô

- Đề tài: “Một số rủi ro trong hệ thống ngân hàng và cú sốc kinh tế vĩ mô”

- Nội dung chính: 

 • Chương 1: Giới thiệu.
 • Chương 2: Tổng quan các nghiên cứu trước đây.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu.
 • .Chương 5: Kết luận.

- Link tải: Tại đây

6. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về mối quan hệ giữa tiền mặt và dòng tiền ở Việt Nam

- Đề tài: “Mối quan hệ tương quan giữa tiền mặt và dòng tiền. Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học tiến hành kiểm tra xem độ nhạy cảm đối với dòng tiền của tiền mặt là đồng biến hay nghịch biến bằng cách sử dụng mô hình thực nghiệm đối với các công ty phi tài chính ở Việt Nam.
 • Sau đó, khẳng định độ nhạy cảm âm của tiền mặt đối với dòng tiền và tiếp tục kiểm tra xem liệu các công ty có thể hiện tính bất đối xứng trong độ nhạy cảm của tiền mặt đối với trường hợp dòng tiền âm hay dương không

- Link tải: Tại đây

Mối quan hệ giữa tiền mặt và dòng tiền ở Việt Nam
Mối quan hệ giữa tiền mặt và dòng tiền ở Việt Nam

Tham khảo thêm dịch vụ SPSS của Luận văn 1080 để có số liệu đầu ra chuẩn nhất, chất lượng nhất, giúp bài viết đạt điểm tối ưu nhất, cam kết dịch vụ uy tín hàng đầu và bảo mật thông tin tuyệt đối của khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được nhiều ưu đãi mới nhất!

7. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ 

- Đề tài: “Mối quan hệ qua lại giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ tại Việt Nam trong thời kì 1997-2012”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học tiến hành đo lường các mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và biến tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế và biến tổng chi tiêu chính, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và chi tiêu chính phủ.
 • Trong đó chi tiêu chính phủ được tách thành chi thường xuyên và chi phát triển, nghiên cứu hướng của mối quan hệ nhân quả giữa tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ.

- Link tải: Tại đây

8. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống ngân hàng

- Đề tài: “Mối quan hệ hai mặt giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học giúp phân tích hoạt động của ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua, kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và rủi ro tín dụng, rủi ro mất khả năng thanh toán bằng mô hình định lượng.
 • Từ kết quả của mô hình nghiên cứu, nghiên cứu khoa học đưa ra những đề xuất về cấu trúc sở hữu vốn nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống ngân hàng
Cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống ngân hàng

- Link tải: Tại đây

9. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích

- Đề tài: “Xác định tính hiệu lực của các giả thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong các hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng: Nghien cứu thực nghiệm ở Việt Nam”

- Nội dung chính: 

 • Nghiên cứu khoa học giúp xác định sự tồn tại của mẫu hình định dưới giá và xây dựng mô hình thực nghiệm nhằm kiểm định khả năng giải thích cho hiện tượng định dưới giá ngắn hạn của các IPO ở thị trường Việt Nam.
 • Từ đó kết luận được vấn đề định dưới giá ngắn hạn trong thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam có được ủng hộ và giải thích hợp lý bởi các cơ sở lý luận học thuật nền tảng.

- Link tải: Tại đây

10. Mẫu bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên về quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập ở Việt Nam

- Đề tài: “Ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán tại Việt Nam”

- Nội dung chính: 

 • Chương 1: Giới thiệu đề tài.
 • Chương 2: Bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
 • Chương 5: Kết luận.
Quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập ở Việt Nam
Quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập ở Việt Nam

- Link tải: Tại đây

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp 10 bài nghiên cứu khoa học mẫu của sinh viên đạt điểm cao nhất, mới nhất, cùng theo đó là link tải miễn phí bên dưới mỗi mẫu để các bạn dễ tải về tham khảo và chỉnh sửa. Hy vọng sẽ giúp thêm kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn đạt điểm cao nhất!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080