Viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào?

Nguyễn Tuyết Anh 13/12/2019 Chia sẻ kinh nghiệm
Viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào?
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Viết đề cương luận văn thạc sĩ là điều không hề dễ dàng chút nào. Chính vì vậy, trong bài viết này, Tổng đài luận văn 1080 xin chia sẻ đến bạn những hướng dẫn chi tiết về cách viết đề cương.

Viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào?

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cung cấp thông tin cơ sở cần thiết giúp cho người đọc hiểu ý tưởng nghiên cứu (luận đề) gồm: chủ đề/vấn đề nghiên cứu và (các) câu hỏi nghiên cứu. Tác giả cần phác họa được một bức tranh tổng quan về quá khứ và hiện tại của chủ đề nghiên cứu (đã biết), tìm cho ra được khoảng trống tri thức (chưa biết/chưa rõ) để đặt ra câu hỏi nghiên cứu làm cơ sở cho từng mục tiêu cụ thể của đề tài. Đó chính là những nội dung cốt lõi sẽ được trình bày ở Phần Tổng quan tài liệu thông qua việc tổng hợp, trích dẫn những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu, đặc biệt những nghiên cứu mới nhất. Phải điểm qua được những bài báo quan trọng trước đây và những công trình nghiên cứu mới nhất có liên quan đến từng câu hỏi nghiên cứu để qua đó nêu được những gì đã biết, những gì muốn biết nhưng chưa biết hay những vấn đề thực tiễn chưa được giải quyết (giải pháp công nghệ, giải pháp quản lý, mối quan tâm của xã hội,...). Thông thường một đề tài luận văn quan tâm đến một vấn đề “cấp thiết” của ngành/lĩnh vực chuyên môn, từ đó đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu cho đề tài (nên 2-4) nhằm làm sáng tỏ một số khía cạnh cụ thể của vấn đề nghiên cứu. Tóm lại, tác giả cần lập luận tại sao một vấn đề/một hay vài câu hỏi nghiên cứu là quan trọng và cần thiết phải tiến hành đề tài luận văn để giải quyết.

Ghi chú: (1) Câu hỏi nghiên cứu là câu hỏi muốn làm sáng tỏ về một khía cạnh của vấn đề nghiên cứu nhưng chưa có câu trả lời và do đó mà cần được nghiên cứu để có thể trả lời. Xác định câu hỏi nghiên cứu là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình nghiên cứu khoa học. Không có câu hỏi nghiên cứu thì không có đề tài nghiên cứu khoa học hay, nói cách khác, nghiên cứu khoa học là để tìm đáp án cho các câu hỏi nghiên cứu.

(2) Giả thuyết khoa học là câu trả lời ướm thử ban đầu (dự kiến trước khi thực hiện đề tài) cho các câu hỏi nghiên cứu. Hay nói cách khác, giả thuyết khoa học là sự dự đoán chủ quan về kết cục của một nghiên cứu. Đó là một phát biểu mang tính tiên lượng về mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến. Điều đó có thể đúng nhưng cũng có thể sai, nên cần làm đề tài nghiên cứu để kiểm chứng. Giả thuyết khoa học thuộc về luận đề của luận văn. Sau khi nêu giả thuyết tác cũng cần phác thảo ngắn gọn cách kiểm định (các) giả thuyết đó.

Ghi chú: Nội dung này rất quan trọng trong Đề cương nghiên cứu nhằm định hướng cho việc thiết kế phương pháp nghiên cứu và cho thấy tính khả thi của đề tài. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tác giả có thể bỏ qua nội dung này trong luận văn vì đề tài nghiên cứu đã được thực hiện. Phần này cũng có thể viết lồng trong Tính cấp thiết của đề tài.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là sự vật, hiện tượng được lựa chọn để nghiên cứu. Thông tin về đối tượng nghiên cứu phải được nêu cụ thể, trong đó nói rõ nguồn gốc và đặc điểm của từng loại đối tượng. Khi mô tả đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, cần nêu chi tiết tiêu chuẩn lựa chọn và có thể cả tiêu chuẩn loại trừ (nếu cần). Nêu rõ đối tượng nghiên cứu trong đề tài luận văn, cụ thể trong mục này cần phải xác định rõ đối tượng nghiên cứu là ai? Vấn đề/hoạt động gì? 

3. Phạm vi nghiên cứu

Nêu rõ thời gian và không gian tiến hành đề tài luận văn cũng như phạm vi thời gian của số liệu được thu thập (số liệu thứ cấp có thể tồn tại trước khi tiến hành đề tài luận văn). 

4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát:  Mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu cụ thể: Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được mục đích tổng quát.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ viết luận văn thuê chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Hotline: 096.999.1080 hoặc Gmail: Luanvan1080@gmail.com.

5. Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào đề tài nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu này. 

6. Kết cấu của luận văn

Chương 1: . . . . . . . . . . . . .

1.1.

1.2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 2: . . . . . . . . . . .

2.1.

2.2.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 3: . . . . . . . . . . . . . .

3.1.

3.2.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Phần kết luận và kiến nghị

7. Kế hoạch thực hiện

Học viên cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ, những hoạt động nào tiến hành trước/sau ? Thời gian dự kiến cho từng hoạt động là bao lâu ?.... 

Kế hoạch thực hiện

8. Tài liệu tham khảo

8.1. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo bao gồm: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác.

- Tài liệu tham khảo trích dẫn trong luận văn cần được trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục tài liệu tham khảo của luận văn và số thứ tự đó được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [4, tr.31-32]. Đối với phần trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19],[20].

8.2. Sắp xếp tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… ( đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết đến có thể thêm phần dịch tiếng việt đi kèm theo mỗi tài liệu) . Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng. 

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ từng nước: 

+ Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ. 

+ Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ. 

+ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v… 

- Tài liệu tham khảo là sách, luận văn báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin: 

+ Số thứ tự của tài liệu tham khảo 

+ Năm xuất bản (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

+ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) 

+ Tên sách, luận văn hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ Nơi sản xuất, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

+ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) 

- Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau: 

+ Số thứ tự tài liệu tham khảo 

+ Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách) 

+ (năm công bố), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). 

+ Tập (không có dấu ngăn cách)

+ “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) 

+ (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) 

+ Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc) 

- Đối với những tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật. 

- Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất là 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và tiện theo dõi.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Top lời kết luận trong luận văn tốt nghiệp hay nhất

Tổng hợp 100 đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế hiện nay

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080