Trọn Bộ 65 Đề Tài Và Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Mới Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 10/02/2023 Cẩm nang tiểu luận
Trọn Bộ 65 Đề Tài Và Mẫu Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Mới Nhất
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Tiểu luận kinh tế chính trị chưa bao giờ là dễ dàng cho cho các bạn sinh viên. Bởi vì môn học này cần đòi hỏi kiến thúc kết hợp giũa ngành kinh tế và sự trừu tượng của các học thuyết. Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo chất lượng cho tiểu luận của mình. Luận văn 1080 gửi tặng bạn đọc bộ 65 đề tài và 10 mẫu tiểu luận kinh tế chính trị mới nhất và hay nhất. Cùng tham khảo ngay kho tiểu luận kinh tế chính trị chọn lọc nhất của Luận văn 1080 kèm link tải hoàn toàn miễn phí.

Mục lục [Ẩn] 

1. 50 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị hay nhất

1.1. 10 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ

Tiểu luận kinh tế chính trị
Tiểu luận kinh tế chính trị
 1. Tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ: Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của tiền tệ
 2. Tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ: Vai trò của quy luật giá trị trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.
 3. Nội dung lý luận về tiền tệ của học thuyết Mac- Lenin và ứng dụng lý luận này trong nền kinh tế thị trường ỏ Việt Nam.
 4. Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ. 
 5. Phân tích quy luật lưu thông tiền tệ và nêu tác động của lạm phát với quy luật lưu thông tiền tệ 
 6. Các nội dung cơ bản của tiền tệ. Từ đó vận dụng các nội dung cơ bản của tiền tệ vào đời sống.
 7. Tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ: Các chức năng của tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh thị trường tại Việt Nam
 8. Ứng dụng nội dung của quy luật tiền tệ tại một số quốc gia Đông Nam Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
 9. Phân tích chức nang tiền tệ thế giới và ứng dụng vào một số quốc gia có chức nang tiền tệ thế giói rõ rệt nhất.
 10. Tiểu luận kinh tế chính trị về tiền tệ: Phân tích vai trò phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán của tiền tệ. Ảnh hưởng của hai chức năng này đến đời sống chúng ta.

1.2. 10 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin

Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
 1. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị: Phân tích lý luận về địa tô của C.Mác, từ đó vận dụng vào chính sách về đất đai ở nước ta hiện nay.
 2. Vận dụng học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội, từ đó vận dụng vào nước ta trong thời kỳ đổi mới.
 3. Phân tích các quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lenin về tiền tệ, hàng hóa và thị trường.
 4. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
 5. Phân tích lý luận về tiền lương của C.Mác, áp dụng vào chính sách tiền lương tại nước ta hiện nay.
 6. Những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã”.
 7. Tiểu luận kinh tế chính trị: Quan điểm của Mac- Lê Nin về vai trò của con người trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh nghiệm cho Việt Nam
 8. Vận dụng quan điểm triết học của Mac- Lê Nin để phân tích thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình hình thất nghiệp của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
 9. Quy luật giá trị của Mac-Lê Nin và sự ảnh hưởng đến nền kinh tế thị trường hiện nay của Việt Nam
 10. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị: Nội dung lý luận của Mác Lê Nin về hàng hóa sức lao động. 

1.3. 10 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị độc quyền

 1. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của của độc quyền trong chủ nghĩa tư bản. 
 2. Phân tích quan điểm của Mác Lê Nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền. Áp dụng thực tiễn tại doanh nghiệp thiết bị DAS. 
 3. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị: Nguyên nhân hình thành kinh tế độc quyền trong chủ nghĩa tư bản
 4. Vận dụng lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước vào nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. 
 5. Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị: Thực trạng cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế nước ta hiện nay
 6. Những biểu hiện mới về kinh tế độc quyền trong chủ nghĩa tư bản. 
 7. Vận dụng quan điểm của Mac Lê Nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền để phân tích Tổ chức thương mại - Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
 8. Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị: Phân tích bản chất và biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
 9. Phân tích tầm quan trọng của kinh tế Nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế thị trường tại Việt Nam hiện nay.
 10. Bản chất và biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong nền kinh tế độc quyền nhà nước. 

1.4. 10 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị về hàng hóa

Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị về hàng hóa
Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị về hàng hóa
 1. Thực trạng giai cấp công nhân tại nền kinh tế Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 2. Lịch sử ra đời và sự phát triển của hoạt động sản xuất hàng hóa trên thế giới. Áp dụng thực tiễn vào sản xuất hàng hóa tại Việt Nam.
 3. Tiểu luận kinh tế chính trị: Phân tích tầm quan trọng của Nhà nước trong việc điều tiết giá cả hàng hóa.
 4. Những vấn đề lý luận về hàng hóa sức lao động của Mac - Lê Nin, thực tiễn tại Công ty Cổ phần Dệt may GJ
 5. Phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hàng hóa và áp dụng thục tiễn tại Công ty TNHH AHG
 6. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa, vận dụng vào nền kinh tế thị trường tại nước ta.
 7. Phân tích tác động của quy luật giá trị trong hoạt động sản xuất hàng hóa, liên hệ thục tiễn tại nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
 8. Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị: Lý luận về sản xuất hàng hóa của Mac- Lenin, áp dụng thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Từ lí luận về sức lao động của Mác, đề xuất những giải pháp nâng cao đời sống cho công nhân tại Công ty may mặc tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

1.5. 10 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị tích lũy tư bản

1.Tầm quan trọng của tích lũy tư bản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

 1. Phân tích học thuyết Mac- Lê Nin về tích lũy tư bản và thực tiễn tại nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
 2. Vai trò của tích lũy tư bản trong sự nghiệp phát triển kinh tế chủ nghĩa tư bản 
 3. Dựa vào học thuyết về tích lũy tư bản để áp dụng vào hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Phân tích mặt chất, mặt lượng của tích lũy tư bản và ý nghĩa đối vói hoạt động quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
 5. Vận dụng lý luận về tích lũy tư bản của Mac-Lê Nin vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay
 6. Phân tích các nhân tố ảnh đến quy mô tích lũy trong học thuyết tích lũy tư bản của Mac- Lê Nin
 7. Bản chất và hệ quả của tích lũy tư bản và vận dụng để giải quyết vấn đề tích lũy cho Việt Nam
 8. Vai trò của tích lũy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 9. Dựa vào học thuyết tích lũy tư bản đề xuất các giải pháp tăng quy mô tích lũy cho Việt Nam

Để bài tiểu luận gây ấn tượng với người đọc, giảng viên và đạt điểm cao thì các bạn sinh viên cần phải chú trọng đến các phần như lời mở đầu và kết luận. Điều này sẽ giúp gây thiện cảm cho người chấm trong việc trau chuốt chỉn chu bài tiểu luận. Tham khảo ngay lời mở đầu tiểu luận kinh tế chính trị kết luận tiểu luận kinh tế chính trị để có bài tiểu luận ấn tượng và đạt điểm cao nhé!

2. 10 Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị ấn tượng

2.1. Tiểu luận kinh tế chính trị về vai trò của công cụ lao động

Tiểu luận kinh tế chính trị về vai trò của công cụ lao động
Tiểu luận kinh tế chính trị về vai trò của công cụ lao động
 • Tên đề tài: Vai trò của công cụ lao động, thực tiễn tại nền kinh tế thị trường Việt Nam.
 • Nội dung chính: 
  • Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị này sẽ nêu định nghĩa và sự gắn liền của công cụ lao động với sự phát triển của loài người, cụ thể là sự ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam. 
  • Từ đó áp dụng thực tiễn vào công cụ lao động một cơ sở sản xuất than tổ ong tại Thành phố Hà Nội.

 

2.2. Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị 

 • Tên đề tài: Những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã”. 
 • Nội dung chính: 
  • Tiểu luận kinh tế chính trị này sẽ đưa ra các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế chính trị cơ bản. 
  • So sánh với những phương pháp được đề cập trong tác phẩm “Bàn về chế độ hợp tác xã” và rút ra ý nghĩa mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội cũng như mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế Nhà nước.

 

2.3. Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 

Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 
 • Tên đề tài: Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội  nước ta.
 • Nội dung chính: 
  • Bài tiểu luận phân tích các cơ sở lý luận mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • Từ đó áp dụng thực tiễn vào quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội  nước ta và cuối cùng chỉ ra những mâu thuẫn còn tồn tại.

 

2.4. Tiểu luận kinh tế chính trị về bản chất của nền kinh tế thị trường 

 • Tên đề tài: Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Nội dung chính: 
  • Định nghĩa, điều kiện hình thành và các bước phát triển của kinh tế thị trường. 
  • Phân tích sự phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam và các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

 

2.5. Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về sử dụng nguồn nhân lực 

Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về sử dụng nguồn nhân lực
Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về sử dụng nguồn nhân lực
 • Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.
 • Nội dung chính: 
  • Tác giả sẽ cung cấp định nghĩa, và vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như các lý luận chung về nguồn nhân lực
  • Từ đó phân tích thực trạng nguồn nhân lựcđề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho nền kinh tế Việt Nam
 • Link tải: Tại đây

Dù việc làm tiểu luận không đòi hỏi quá nhiều thời gian nhưng chưa bao giờ là dễ dàng đối với sinh viên. Vì vậy khi gặp khó khăn hay cần hỗ trợ trong quá trình làm tiểu luận, hãy liên hệ dịch vụ thuê viết tiểu luận, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện bài tiểu luận đạt được chất lượng và kết quả cao nhất.

 

2.6. Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị về vai trò kinh tế của Nhà nước 

 • Tên đề tài: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định  hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Nội dung chính: 
  • Tiểu luận kinh tế chính trị này sẽ đề cấp đến tính tất yếu khách quan của vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước; mục tiêu và các chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. 
  • Phân tích thực trạng các công cụbiện pháp đổi mới, tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay

 

2.7. Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất nông nghiệp

Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất nông nghiệp
Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về quan hệ sản xuất nông nghiệp
 • Tên đề tài: Quan hệ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi. Ý nghĩa và định hướng vậnn dụng cho kinh tế Việt Nam
 • Nội dung chính: 
  • Quan niệm và đặc thù về quan hệ sản xuất nông nghiệp trước chuyển đổi.
  •  Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam khi nghiên cứu quan hệ sản xuất nông nghiệp trong các nền kinh tế chuyển đổi để giải phóng được sức sản xuất nông nghiệp của nước ta

 

2.8. Bài mẫu tiểu luận kinh tế chính trị về phát triển đồng bộ các loại thị trường 

 • Tên đề tài: Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 • Nội dung chính: 
 • Cơ sở lý luận về cơ sở phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam và các khái niệm khác có liên quan. 
 • Phân tích thực trạng các loại thị trường và nêu ra giải pháp cho từng loại thị trường để phát triển nền kinh tế thị trường tại nước ta.
 • Link tải: Tại đây

 

2.9. Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về phát triển nền kinh tế thị trường 

 

Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về phát triển nền kinh tế thị trường
Mẫu bài tiểu luận kinh tế chính trị về phát triển nền kinh tế thị trường
 • Tên đề tài: Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Nội dung chính: 
  • Khái niệm, tính quy luật, sự hình thànhcác bước phát triển kinh tế thị trường. 
  • Phân tích sự cần thiết khách quan chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và quá trình hình thành nền kinh tế thị trường ở nước ta. 
  • Qua thực trạng nền kinh tế kiến nghị giải pháp phát triển kinh tế thị trường.

 

2.10. Tiểu luận kinh tế chính trị về các loại hình sở hữu tại Việt Nam

  • Tên đề tài: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam 
 • Nội dung chính: 
 • Trong phần lý luận chung, tác giả sẽ giải thích thế nào là lực lượng sản xuất và các phạm trù sở hữucơ cấu sở hữu trong giai đoạn trước đây
 • Áp dụng thực tiễn vào quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và đa dạng hoá hình thức sở hữu ở Việt Nam.
 • Link tải: Tại đây

Trong một bài tiểu luận, đừng quên lời cảm ơn để bày tỏ sự biết ơn của bạn với những người đã giúp đỡ trong quá trình làm tiểu luận. lời cảm ơn tiểu luận kinh tế chính trị sẽ giúp bạn có một lời cảm ơn hay và ấn tượng nhất.
Trên đây là tổng hợp 65 đề tài và 10 mẫu tiểu luận kinh tế chính trị mới nhất và hay nhất kèm link tải miễn phí. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc hoàn thành bài tiểu luận kinh tế chính trị của mình. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080