Giới thiệu về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data)

Nguyễn Tuyết Anh 20/04/2023 Tài liệu phân tích định lượng
Giới thiệu về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data)
5/5 (5 đánh giá) 5 bình luận

Giới thiệu tổng quát về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data) thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng ở phần mềm eviews.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Phân tích định tính là gì? Các phương pháp phân tích định tính

Phương pháp dự báo là gì? Các phương pháp dự báo thường dùng

Mô hình dữ liệu Spss

1. Giới thiệu về dữ liệu mảng Panel Data

Giới thiệu về dữ liệu mảng Panel Data

Panel Data là bộ dữ liệu bao gồm cả hai chiều không gian và thời gian.

Mô hình hồi tác động cố định (Fixed-effects) và tác động ngẫu nhiên (random-effects) được sử dụng trong phân tích dữ liệu bảng (đôi khi còn được gọi là dữ liệu dài: longitudinal data). Dữ liệu bảng là sự kết hợp của dữ liệu chéo (cross-section) và dữ liệu thời gian (time series). Để thu thập dữ liệu bảng, chúng ta phải thu thập nhiều đối tượng (units) giống nhau trong cùng một hoặc nhiều thời điểm. Chẳng hạn, chúng ta có thể thu thập các dữ liệu của cùng các cá nhân, công ty, trường học, thành phố, quốc gia… trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2014.

Sử dụng dữ liệu bảng có hai ưu điểm lớn như:

i) Dữ liệu bảng cho các kết quả ước lượng các của tham số trong mô hình tin cậy hơn;

ii) Dữ liệu bảng cho phép chúng ta xác định và đo lường tác động mà những tác động này không thể được xác định và đo lường khi sử dụng sử dụng chéo hoặc dữ liệu thời gian.

2. Cách lựa chọn mô hình cho dữ liệu bảng

Câu hỏi đặt ra là mô hình nào sẽ là mô hình dữ liệu phù hợp: Pooled OLS, FE hay RE. Sự phù hợp của ước lượng tác động ngẫu nhiên và tác động cố định được kiểm chứng trên cơ sở so sánh với ước lượng thô.

Cụ thể, ước lượng tác động cố định được kiểm chứng bằng kiểm định F với giả thuyết H0 cho rằng tất cả các hệ số vi đều bằng 0 (nghĩa là không có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau). Bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa cho trước (mức ý nghĩa 5% chẳng hạn) sẽ cho thấy ước lượng tác động cố định là phù hợp.

Đối với ước lượng tác động ngẫu nhiên, phương pháp nhân tử Lagrange (LM) với kiểm định Breusch-Pagan được sử dụng để kiểm chứng tính phù hợp của ước lượng (Baltagi, 2008 trang 319). Theo đó, giả thuyết H0 cho rằng sai số của ước lượng thô không bao gồm các sai lệch giữa các đối tượng var(vi) = 0 (hay phương sai giữa các đối tượng hoặc các thời điểm là không đổi).

Bác bỏ giả thuyết H0, cho thấy sai số trong ước lượng có bao gồm cả sự sai lệch giữa các nhóm, và phù hợp với ước lượng tác động ngẫu nhiên.

Kiểm định Hausman sẽ được sử dụng để lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp giữa hai phương pháp ước lượng tác động cố định và tác động ngẫu nhiên (Baltagi, 2008 trang 320; Gujarati, 2004 trang 652). Giả thuyết H0 cho rằng không có sự tương quan giữa sai số đặc trưng giữa các đối tượng (vi) với các biến giải thích Xit trong mô hình. Ước lượng RE là hợp lý theo giả thuyết H0 nhưng lại không phù hợp ở giả thuyết thay thế. Ước lượng FE là hợp lý cho cả giả thuyết H0 và giả thuyết thay thế. Tuy nhiên, trong trường hợp giả thuyết H0 bị bác bỏ thì ước lượng tác động cố định là phù hợp hơn so với ước lượng tác động ngẫu nhiên.

Ngược lại, chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H0 nghĩa là không bác bỏ được sự tương quan giữa sai số và các biến giải thích thì ước lượng tác động cố định không còn phù hợp và ước lượng ngẫu nhiên sẽ ưu tiên được sử dụng.

Bạn đã biết cách xây dựng thang đo likert phù hợp với mục đích nghiên cứu hay chưa? Hay làm thế nào thiết kế số lượng câu hỏi và cấp độ đánh giá phù hợp cho các đối tượng. Tham khảo thêm chi tiết ở bài viết về thang đo likert  này nhé!

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài trên phần mềm SPSS? Bạn cần đến dịch vụ hỗ trợ spss để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề phân tích kinh tế lượng hay gặp vấn đề về chạy SPSS, hãy tìm đến Tổng đài luận văn 1080 để hỗ trợ bạn.

3. Mô hình Pooled ols

Mô hình POOL thực chất là mô hình pooled ols bình thường, điều này xảy ra khi chúng ta sử dụng dữ liệu bảng như một đám mây dữ liệu bình thường không phân biệt theo năm và như vậy khi hồi quy mô hình POOL chính là mô hình pooled ols.

Điều này cho thấy nếu như mô hình POOL thực sự phù hợp với dữ liệu hơn 2 mô hình sau thì việc chúng ta sử dụng phân tích bằng mô hình FEM, REM không còn nhiều ý nghĩa. Điều đó dẫn đến trường hợp lúc này chúng ta chỉ cần xem xét mô hình OLS cho dữ liệu có được và thực hiện các kiểm định bình thường ( 8 giả định OLS).

Đây là một cách giải thích cho sự thiếu vắng các kiểm định trong các nghiên cứu về dữ liệu bảng  khi mà các nhà nghiên cứu cần tập trung vào các mô hình FEM, REM để phân tích. Mặc khác, đây cũng là gợi ý cho các kiểm định phát hiện các vấn đề trước khi quyết định phân tích theo các mô hình khác nhau.

4. Mô hình Var (Mô hình vectơ tự hồi quy)

Mô hình Var (Mô hình vectơ tự hồi quy)

Giới thiệu mô hình Var ( tự hồi quy vector) là mô hình bao gồm hệ phương trình, không phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc.

Việc sử dụng mô hình Var bắt buộc các chuỗi dữ liệu đưa vào phải là chuỗi dừng, nếu chưa dừng thì lấy sai phân khi nào dừng thì thôi. Trung trâm nghiên cứu định lượng hôm nay giới thiệu cho các bạn cách thực hành mô hình Var trên EViews

Về bản chất VAR thật ra là sự kết hợp của 2 phương pháp: tự hồi quy đơn chiều (univariate autoregression-AR) và hệ phương trình ngẩu nhiên (simultanous equations-SEs). VAR hay ở chỗ nó lấy ưu điểm của AR là rất dễ ước lượng bằng phương pháp tối thiểu hóa phần dư (OLS) nó lấy ưu điểm của SEs là ước lượng nhiều biến trong cùng 1 hệ thống. Và đồng thời nó khắc phục nhược điểm của SEs là nó không cần quan tâm đến tính nội sinh của các biến kinh tế (endogeneity). Tức là các biến kinh tế vĩ mô thường mang tính nội sinh khi chúng tác động qua lại lẫn nhau. Thuộc tính này làm cho phương pháp cổ điển hồi quy bội dùng 1 phương trình hồi quy nhiều khi bị sai lệch khi ước lượng. Đây là những lý do cơ bản khiến VAR trở nên phổ biến trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Nó cũng chính là nền tảng cho nghiên cứu về sự cùng hợp nhất (cointegration) của Engle và Granger (1983, 1987) giành giải nobel năm 2003.

5. Giới thiệu về kiểm định Hausman

Giới thiệu về kiểm định Hausman

Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng FEM và REM.

Hay nói cách khác để xem xét mô hình FEM hay REM phù hợp hơn, ta sử dụng kiểm định Hausman. Thực chất kiểm định Hausman để xem xét có tồn tại tự tương quan giữa εi và các biến độc lập hay không.

Kiểm định Hausman nhằm mục đích xác định mô hình tác động cố định hay ngẫu nhiên là phù hợp trong mô hình dữ liệu bảng. Kiểm định này nhằm xác định sai số ui có tương quan với các biến giải thích hay không. Giả thuyết H0 của mô hình cho rằng không có tương quan giữa sai số và cái biến giải thích. Để thực hiện kiểm định này, đầu tiên bạn chạy mô hình tác động cố định (Lệnh xtreg y x1, fe) sau đó lưu các kết quả ước lượng lại (Lệnh store fixed), sau đó chạy mô hình tác động ngẫu nhiên (Lệnh xtreg y x1, re) và cũng lưu kết quả lại (Lệnh store random).

Nếu kiểm định hausman trong eviews, thì kiểm định chi square cũng được sử dụng rất nhiều trong spss. Tuy nhiên, hiện bạn chưa vẫn còn chua thể chạy được kiểm định chi bình phương spss? Vậy thì có thể bạn đã mắc phải một số sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện. Xem ngay một số lưu ý khi chạy chi square test trong spss để kịp thời khắc phục

 Treên đây là các mô hình dữ liệu trong phần mềm Spss, nếu bạn cần xử lí số liệu trên phần mềm Eview hãy liên hệ ngay với Hotline Luận văn 1080 để được hỗ trợ trực tiếp.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

llưu tấn đạt

cho em hỏi mô tả mô hình OLS như thế nào ạ

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

NNguyễn Thị Mỹ Linh

Em cảm ơn bài viết ạ. Cho em hỏi là kết quả chạy ra có 11 dòng là "Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number of coefficients being tested (8); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test. Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale." Còn lại thì đều bình thường, vậy em có thể dựa vào Prob kết luận được chưa ạ, có cần quan tâm dòng "Note" không ạ?

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

UUông Duyên

Có tài liệu chi tiết về mô hình var không ạ. Nếu có video hướng dẫn thì càng tốt.

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

TTrần Ngọc Diệp

Bạn ơi cho mình hỏi mình thực hiện đầy đủ các bước như hướng dẫn khi chạy CFA; các chỉ số hiện ra đẹp nhưng ko ra chỉ số GFI; vậy là làm sao nhỉ? Mình đã thực hiện rất nhiều lần mà ko ra. B giúp mình nhé!

Trả lời4 years ago

Nguyễn Tuyết Anh

Ko ra là sao e? Nó có báo gì ko?

Trả lời4 years ago

TTrần Ngọc Diệp Bạn

Có ra chỉ số TLI; CFI và các chỉ số khác; chỉ ko ra GFI thôi ạ, mà e đọc mấy đề tài TS đều ko hiện ra chỉ số này ạ; các chỉ số khác e đều ra giống họ ạ; của e là phiên bản AMOS 20 ạ

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

Zalo: 096.999.1080