Tham Khảo Kho 50+ Đề Tài Tiểu Luận Chính Trị Mới Nhất 2021

Nguyễn Tuyết Anh 01/06/2021 Cẩm nang tiểu luận
Tham Khảo Kho 50+ Đề Tài Tiểu Luận Chính Trị Mới Nhất 2021
3/5 (4 đánh giá) 0 bình luận

Lựa chọn được đề tài ưng ý cho bài tiểu luận chính trị tức là bạn đã đi được một phần tư quãng đường. Để làm được điều đó, bạn cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm kiếm nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau.

Trong bài viết dưới đây, Luận văn 1080 sẽ chia sẻ đến bạn kho tổng hợp đề tài tiểu luận về chính trị hay nhất, mới nhất cho bạn tham khảo và áp dụng vào bài luận của mình.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Kho Đề Tài Tiểu Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Hay Nhất, Mới Nhất

Tham Khảo Những Đề Tài Bài Tiểu Luận Về Môi Trường Hay Nhất

1. Hướng dẫn cách làm bài tiểu luận chính trị

Hướng dẫn cách làm bài tiểu luận chính trị
Hướng dẫn cách làm bài tiểu luận chính trị

1.1. Xác định đề tài

Muốn làm bài tiểu luận chính trị đạt điểm cao, trước tiên bạn cần phải tìm được một đề tài hay. Đề tài tiểu luận có thể do giáo viên giao nhưng cũng có thể do người viết tự tìm kiếm và lựa chọn. Với trường hợp bạn phải tự tìm đề tài, thì bạn cần phải tự giới hạn về nội dung, mức độ nghiên cứu, thậm chí là không gian, thời gian.

Khi chọn đề tài tiểu luận bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu xem những đề tài cùng chủ đề đã được thực hiện ra sao, từ đó mà bạn có thể tìm ra những khía cạnh mới mẻ chưa được khai thác. 

1.2. Tìm kiếm tài liệu, thông tin

Khi đã lựa chọn được đề tài nghiên cứu thì điều mà bạn cần thực hiện tiếp theo đó là tập hợp các nguồn tài liệu, thông tin liên quan trực tiếp đến bài tiểu luận của mình. Lưu ý những nguồn tài liệu này phải là từ những nguồn chính thống, như vậy thông tin mới đáng tin cậy và khi sử dụng hay đưa vào bài luận thì nó mới mang tính thuyết phục. 

1.3. Lập đề cương tiểu luận

Đề cương tiểu luận giống như một khung xương. Dựa vào khung xương này, người đọc có thể nắm bắt được cách bạn triển khai đề tài ra sao, phân tích theo hướng nào. Bài luận chính là một phiên bản chi tiết hơn của đề cương. Ở phần này, bạn cần phải tiến hành sắp xếp các mục cho bài luận, các chương ra sao, các phần gồm những ý nào, nội dung là gì.

1.4. Giải quyết nội dung nghiên cứu

Trong bài luận của bạn cần dùng đến những phương pháp nghiên cứu nào, cần những thống kê nào để phục vụ cho lập luận chứng minh thì bạn cần hoàn thiện chúng trước khi triển khai bài luận chi tiết. Từ phỏng vấn, khảo sát, bảng hỏi, thống kê… tất cả đều phải được thực hiện và ghi lại chi tiết kết quả. 

1.5. Triển khai bài luận chi tiết

Khi đã có toàn bộ mọi thứ trong tay thì giờ là lúc mà bạn cần lắp ghép mọi thứ theo đề cương đã làm trước đó và triển khai theo lời văn của mình. Đồng thời, bạn cũng cần tiến hành điều chỉnh, chỉnh sửa nội dung nếu thấy có những phần chưa hợp lý. Cuối cùng đó là hoàn thiện mục lục và danh sách tài liệu tham khảo. 

2. Tổng hợp các đề tài tiểu luận chính trị hay nhất

Dưới đây là danh sách các đề tài tiểu luận chính trị hay nhất và mới nhất cho bạn tham khảo:

Tham Khảo Kho 50+ Đề Tài Tiểu Luận Chính Trị Mới Nhất 2020
Tham Khảo Kho 50+ Đề Tài Tiểu Luận Chính Trị Mới Nhất 2020
 1. Tiểu luận cao cấp chính trị: Những yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
 2. Hoàn thiện quản lý tài chính phục vụ công tác đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực 
 3. Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị hành chính: Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy học học phần “Giáo dục chính trị” theo hướng phát triển năng lực người học 
 4. Thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở của giảng viên trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 
 5. Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong bối cảnh hiện nay 
 6. Ứng dụng phần mềm Prezi trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở trường cao đẳng và đại học hiện nay 
 7. Tiểu luận trung cấp chính trị: Bản lĩnh chính trị, tư tưởng Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1930 1938 và ý nghĩa đối với việc giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên sư phạm 
 8. Hiệu quả của việc ứng dụng hoạt động mô phỏng trong giảng dạy môn Học thể chế chính trị và một số vấn đề quản lý nhà nước Hoa Kỳ 
 9. Sự cần thiết và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề tác phẩm Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Giáo dục Chính trị ở các trường sư phạm hiện nay 
 10. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam – Đà Nẵng, giai đoạn 1954-1960 
 11. Tiểu luận trung cấp chính trị hành chính: Hiệu quả và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường đại học 
 12. Sách lý luận chính trị và việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực xuất bản hiện nay 
 13. Những bước thăng trầm trong quan hệ Indonesia - Việt Nam trên lĩnh vực an ninh chính trị (1964-1991)
 14. Các xu hướng chính trị trong đấu tranh giành độc lập của Ba Lan ở Galicia trước chiến tranh thế giới thứ nhất 
 15. Giảng viên chủ nhiệm với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay
 16. Góp ý về chương trình lí luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay 
 17. Tiểu luận cao cấp chính trị: Sông Ba giao lộ chính trị - kinh tế - văn hóa đặc thù  
 18. Vai trò của truyền thông đại chúng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên trong thời đại ngày nay 
 19. Tiểu luận Lý luận chính trị: Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp cơ sở hiện nay - Thực trạng và giải pháp lãnh đạo, quản lý tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn 
 20. Tiểu luận Lý luận chính trị: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 
 21. Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước ở nước ta 
 22. Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam 
 23. Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 
 24. Hoạt động quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay 
 25. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành theo hướng đô thị hóa ở huyện Từ Liêm 
 26. Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 
 27. Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam 
 28. Hoàn thiện kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay 
 29. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay 
 30. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu ở Việt Nam
 31. Chất lượng lao động ngành Dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
 32. Môi trường đầu tư ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 
 33. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 
 34. Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị: Tín dụng nhà nước ở Việt Nam 
 35. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An 
 36. Quá trình nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 37. Giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước - thực trạng và một số kiến nghị
 38. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các môn Lý luận chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên 
 39. Một số giải pháp nâng cao sự thăng tiến của phụ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam 
 40. Một số yêu cầu cơ bản đối với bài giảng triết học theo chuyên đề ở Học viện Chính trị hiện nay 
 41. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông hiện nay 
 42. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh các trường trung cấp hiện nay 
 43. Cơ sở kinh tế cho sự cai trị chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
 44. Đấu tranh chính trị ở Khánh Hòa trong những năm 1964-1965 qua tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
 45. Thực thi chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở tỉnh Vĩnh Long
 46. Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay 
 47. Tình hình kinh tế và chính trị nước Anh dưới thời nữ hoàng Elizabeth I (1559 – 1603)
 48. Báo cáo tiến độ phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2012 - Thực hiện tuyên bố chính trị 2011 về HIV/AIDS 
 49. Ảnh hưởng của các trang mạng xã hội tới ý thức chính trị của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 
 50. Xác định tính chất chính trị - xã hội của chiến tranh trong giai đoạn hiện nay và ý nghĩa của vấn đề đối với sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 
 51. Ý thức chính trị và vấn đề bồi dưỡng ý thức chính trị cho học sinh trung học phổ thông hiện nay thông qua việc dạy phần công dân với các vấn đề chính trị - xã hội
 52.  Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế 
 53. Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị hành chính: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội 
 54. Nguồn tri thức – nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới sáng tạo ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam – Một nghiên cứu thực nghiệm 
 55. Vai trò của nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam 
 56. Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC)
 57. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng ta hiện nay 
 58. Những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã” - Ý nghĩa 
 59. Đổi mới hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
 60. Tiểu luận Kinh tế chính trị quốc tế: Các nhân tố tác động đến an ninh kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

Tham khảo thêm các đề tài về tiểu luận quản lý nhà nước về văn hóa

3. Đề cương tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị

Dưới đây, Luận Văn 1080 xin gửi đến bạn đề cương tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị mẫu để các bạn tham khảo:

Đề cương tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị
Đề cương tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị

Đề tài: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

ĐỀ CƯƠNG

1. LỜI MỞ ĐẦU

2. NỘI DUNG

I. Tính tất yếu khách quan của vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước

1.1. Vai trò của Nhà nước trong lịch sử

1.2. Cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

Những ưu thế của nền kinh tế thị trường thể hiện

Những khuyết tật của nền Kinh tế  thị trường thể hiện

1.3. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

II. Mục tiêu và các chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nước

2.1. Các mục tiêu

2.2. Các chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế Nhà nước

III. Các công cụ và biện pháp đổi mới, tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay

3.1. Các công cụ quản lý kinh tế Nhà nước

3.2. Các biện pháp đổi mới tăng cường vai trò quản lý vĩ mô nền kinh tế ở nước ta

4. KẾT LUẬN

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là những đề tài tiểu luận chính trị hay nhất mà chúng tôi chia sẻ đến bạn. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm tiểu luận của mình. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào cần giải đáp và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với Luận văn 1080 uy tín qua SĐT: 096 999 1080 hoặc Email: luanvan1080@gmail.com để được trợ giúp sớm nhất.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080