Vai trò Thuế Thu Nhập Cá Nhân Và Hướng Dẫn Cách Tính Chi Tiết

Nguyễn Tuyết Anh 24/08/2022 Tài liệu tài chính – Ngân hàng
Vai trò Thuế Thu Nhập Cá Nhân Và Hướng Dẫn Cách Tính Chi Tiết
5/5 (2 đánh giá) 2 bình luận

 Thuế thu nhập cá nhân là gì? Mỗi người lao động phải đóng bao nhiêu % thuế thu nhập cá nhân trong tiền lương của mình và vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với nền kinh tế thị trường. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây mà Luận văn 1080 tổng hợp và chia sẻ dưới đây:

 

1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân
Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Để hiểu rõ thuế thu nhập trước hết cần tìm hiểu về thu nhập: 

 • Thu nhập là tổng các giá trị mà một chủ thể nào đó nhận được trong nền kinh tế xã hội thông qua quá trình phân phối thu nhập quốc dân trong một thời hạn nhất định, không phân biệt nguồn gốc hình thành từ lao động, tài sản hay đầu tư…

Vậy khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì? 

 • Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, thu vào phần thu nhập chịu thuế sau khi trừ các chi phí liên quan đến thu nhập của các cơ sở SXKD, dịch vụ.
  • Thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế không thể thiếu và là công cụ để nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội. Thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò khuyến khích, hạn chế hoặc ổn định kinh tế.
  • Các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển đều coi thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế có tầm quan trọng đặc biệt trong việc huy động nguồn thu ngân sách, thực hiện phân phối công bằng xã hội và góp phần điều tiết nền kinh tế.
 • Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của thuế thu nhập cá nhân do 2 nguyên nhân cơ bản: 
  • Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân ra đời bắt nguồn từ yêu cầu đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập. 
  • Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân ra đời còn bắt nguồn từ nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng của nhà nước cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng gia tăng của mỗi quốc gia. 

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

+ Rủi ro tín dụng là gì? Cách phân loại rủi ro tín dụng

+ Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu của Công ty cổ phần

2. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2003 được đưa vào thực hiện từ 01/01/2004 sửa đổi Luật thuế TNCN năm 1997 thay thế cho thuế lợi tức trước đây.
 • Luật thay đổi đã mở rộng đối tượng chịu thuế, bao gồm toàn bộ thu nhập nhận được trong nền kinh tế thị trường và thống nhất áp dụng đối với mọi thành phần kinh tế và mọi loại hình cá nhân, giữa đối tượng đầu tư nước ngoài và các cá nhân trong nước,
 • Vai trò của thuế thu nhập cá nhân khi này sẽ là tạo nên môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh hơn trong điều kiện nền kinh tế mới, tạo cho nền kinh tế đất nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vai trò của thuế TNCN được thể hiện cụ thể:

2.1. Đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước 

 • Thuế là nguồn thu chủ yếu cho NSNN nhằm đảm bảo trang trải cho các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, cho nên cũng giống như các loại thuế khác, vai trò đầu tiên của thuế TNCN là bảo đảm một nguồn thu ổn định và không nhỏ cho NSNN thông qua việc ngày càng mở rộng đối tượng chịu thuế. 
 • Có khả năng bao quát được hầu hết các nguồn thu nhập phát sinh trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều loại hình thu nhập phức tạp và tinh vi hơn trước.

2.2. Là công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế, điều tiết các hoạt động kinh doanh 

 • Thông qua hệ thống ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế, thuế TNCN góp phần định hướng cho các Nhà Đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần khuyến khích đầu tư, 
 • Từ đó vai trò của thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế nhằm đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

2.3. Thể hiện vai trò đặc trưng của thuế là đảm bảo công bằng xã hội 

Vai trò đảm bảo công bằng xã hội
Vai trò đảm bảo công bằng xã hội
 • Là sắc thuế trực thu, thuế TNCN có khả năng đảm bảo công bằng theo chiều dọc: đối tượng nộp thuế có thu nhập chịu thuế cao thì nộp thuế nhiều, đối tượng nộp thuế có thu nhập thấp thì nộp thuế ít. 
 • Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn thì được giảm thuế, được chuyển lỗ sang những năm sau...thuế TNCN có nhiều mức thuế suất ưu đãi khác nhau.
 • Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh, thu nhập của một cá nhân hay tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào việc cung cấp các yếu tố sản xuất (vốn, lao động, công nghệ....). Sự phân hóa giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của thuế thu nhập cá nhân sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các thành viên trong xã hội.

2.4. Thuế TNCN là công cụ thúc đẩy việc nâng cao trình độ hạch toán kế toán đối với các đối tượng nộp thuế 

 • Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, các đối tượng nộp thuế có nghĩa vụ tự kê khai và tính số thuế phải nộp, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về các số liệu kê khai, tính toán đó. 
 • Sự trung thực, chính xác của số liệu phụ thuộc rất lớn vào chất lượng công tác hạch toán kế toán ở đơn vị. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế TNCN, cơ quan thuế phải chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế qua đó có thể phát hiện và ngăn chặn thu nhập bất hợp pháp ở Việt Nam
 • Tùy vào từng trường hợp sai phạm mà cán bộ thuế sẽ áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời... Nhờ đó ý thức của người nộp thuế sẽ dần được nâng cao và công tác hạch toán kế toán cũng từng bước hoàn thiện hơn.

2.5. Thuế TNCN là công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của người nộp thuế 

Công cụ đánh giá hoạt động của người nộp thuế
Công cụ đánh giá hoạt động của người nộp thuế
 • Nhìn vào số thuế TNCN mà đơn vị phải nộp, so sánh đối với số thuế TNCN của các cá nhân cùng ngành ở địa phương và trong cả nước có thể đánh giá khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
 • Vì cá nhân làm ăn có hiệu quả, có lãi thì mới phát sinh số thuế phải nộp và hiệu quả hoạt động của cá nhân càng lớn thì số thuế TNCN phải nộp càng cao. 
 • Nếu số thuế TNCN phải nộp tăng lên qua các năm thì chứng tỏ cá nhân có mức tăng trưởng khá và ngược lại là hoạt động SXKD của cá nhân đang giảm sút. Như vậy thuế TNCN là một công cụ đánh giá hiệu quả SXKD của đơn vị một cách khá chính xác.

2.6. Thuế TNCN còn có vai trò chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Thông qua chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, Nhà nước sẽ ưu tiên cho ngành cần phát triển để chuyển dịch, thu hút Nhà đầu tư từ ngành chưa cần phát triển sang ngành cần phát triển, phục vụ mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Có 2 đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân chính phải nộp là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.

3.1. Đối với cá nhân thường trú tại Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.
 • Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.
 • Các khoản khấu trừ bao gồm:
  • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 11 triệu đồng / tháng (132 triệu đồng / năm);
  • Giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng / tháng.
 • Thuế suất từ ​​tiền lương, tiền công được áp dụng lũy ​​tiến theo quy định.
 • Về tiền lương tính thuế, cá nhân không có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng / tháng
 • Thu nhập trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công trừ các khoản sau: Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, …

3.2. Đối với người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, người cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động nếu tổng thu nhập trả từ 2 triệu đồng / lần trở lên thì phải nộp thuế phải trích theo tỷ lệ 10% trên thu nhập (khấu trừ trước khi trả).

 • Số thuế phải nộp được tính theo công thức:
  • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi nộp.
  • Cá nhân không cư trú sẽ bị đánh thuế nếu họ có thu nhập, tiền lương thuộc đối tượng chịu thuế.
  • Đối với cá nhân cư trú thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, cá nhân không cư trú cũng được giảm trừ số tiền cần nộp nếu có đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, v.v. .
 • Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế
 • Thu nhập chịu thuế được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
 • Trong đó, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định theo quy định tại thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú

Ngoài ra, nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc viết luận văn do công việc quá bận, kỹ năng còn kém, dù làm nhưng kết quả không như ý muốn, thì bạn hãy đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi - Luận văn 1080 - với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín lâu đời, trao trả bài đúng hạn, đã giúp hàng ngàn bạn vượt qua khó khăn này một cách đơn giản.

Trên đây là bài viết giúp bạn hiểu thế nào là thuế thu nhập cá nhân, cách tính và vai trò của thế thu nhập cá nhân. Hy vọng bài chia sẻ giúp các bạn hiểu và vận dụng thành công vào bài học cũng như công việc của mình!

Nếu bạn còn thắc mắc nào xoay quanh những đề tài luận văn thạc sĩ về thuế cá nhân, xin vui lòng liên hệ email: luanvan1080@gmail.com hoặc Hotline: 096.999.1080 để được Luận Văn 1080 hỗ trợ chính xác và kịp thời nhé.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

TThanh Huyền

Em đang làm đề tài "Vai trò của thuế thu nhập cá nhân". Ah/chị có tài liệu nào tương tự k cho e xin mẫu tham khảo với ạ.

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

NNguyễn Đức Mạnh

2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp nêu đặc điểm thuế thu nhập cá nhân???

Trả lời4 years ago

Thông tin bình luận

Zalo: 096.999.1080