5 Vấn Đề Về Hiệp Phương Sai Mà Bạn Nên Biết Khi Phân Tích Dữ Liệu

Nguyễn Tuyết Anh 20/05/2024 Tài liệu phân tích định lượng
5 Vấn Đề Về Hiệp Phương Sai Mà Bạn Nên Biết Khi Phân Tích Dữ Liệu
5/5 (6 đánh giá) 0 bình luận

Thế nào là hiệp phương sai và tại sao nó lại quan trọng đến thế? Hãy cùng Luận Văn 1080 khám phá tầm quan trọng của hiệp phương sai trong phân tích dữ liệu kinh tế

ngay thông qua bài viết bên dưới nhé!

Hiệp phương sai là gì?
Hiệp phương sai là gì?

1. Khái quát về hiệp phương sai

1.1. Khái niệm hiệp phương sai

 • Hiệp phương sai (covariance) là một khái niệm trong thống kê và toán học, được sử dụng để đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên. 
 • Nó biểu thị mức độ thay đổi chung của hai biến đối với nhau. 
  • Khi hai biến có hiệp phương sai dương, thì chúng thường tăng cùng nhau. 
  • Khi hai biến có hiệp phương sai âm, chúng thường thay đổi ngược chiều với nhau.

1.2. Tầm quan trọng hiệp phương sai trong kinh tế lượng

 • Hiệp phương sai là một trong những khái niệm quan trọng trong kinh tế lượng, đặc biệt trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến trong nghiên cứu kinh tế.
 •  Nó giúp chúng ta đo lường sự biến động chung của các biến và đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa chúng. 
 • Hiệp phương sai cũng được sử dụng để tính toán ma trận hiệp phương sai, đây là một công cụ quan trọng để phân tích dữ liệu đa biến.
 • Với việc sử dụng hiệp phương sai, chúng ta có thể đánh giá tác động của các biến đến nhau và tính toán các ước lượng thống kê quan trọng như hệ số tương quan, phân tích hồi quy, phân tích nhân tố, phân tích thành phần chính và nhiều phương pháp khác.

=> Do đó, hiệp phương sai được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế và được coi là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lĩnh vực này.

2. Công thức tính hiệp phương sai

2.1. Giải thích công thức

Công thức tính hiệp phương sai được tính bằng cách lấy tổng tích vô hướng của độ lệch chuẩn hóa của từng biến so với giá trị trung bình của nó và sau đó chia cho số quan sát.

Công thức tính hiệp phương sai được biểu diễn như sau:

Công thức tính hiệp phương sai

Trong đó:

Cov(X,Y) là hiệp phương sai giữa hai biến X và Y

 • xi, yi - are individual elements of the x and y series
 • x̄, y̅ - are the mathematical means of the x and y series
 • N - is the number of elements in the series
 • Nó cho biết mức độ biến động chung của hai biến so với giá trị trung bình của mỗi biến. Nếu hai biến có xu hướng biến động cùng chiều (tăng hoặc giảm cùng lúc) thì hiệp phương sai sẽ là một giá trị dương. 
  • Nếu hai biến có xu hướng biến động ngược chiều (một biến tăng thì biến còn lại giảm) thì hiệp phương sai sẽ là một giá trị âm. 
  • Nếu không có mối quan hệ nào giữa hai biến thì hiệp phương sai sẽ bằng 0.

2.2. Cách tính hiệp phương sai

Cách tính hiệp phương sai
Cách tính hiệp phương sai

Giả sử bạn muốn tính hiệp phương sai của số lượng bánh mì bán ra mỗi ngày trong một tiệm bánh mì. Bạn có dữ liệu số lượng bánh mì bán ra trong 10 ngày như sau:

Ngày 1

Ngày 2 

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Ngày 8

Ngày 9 

Ngày 10

25

30

35

28

32

26

29

27

31

33

Bước 1: Tính giá trị trung bình của biến số. Điều này có thể được thực hiện bằng cách lấy tổng của các giá trị quan sát và chia cho số lượng quan sát.

 • Cụ thể ở ví dụ trên: Tính giá trị trung bình của số lượng bánh mì bán ra mỗi ngày:

=> Xmean = (25 + 30 + 35 + 28 + 32 + 26 + 29 + 27 + 31 + 33) / 10 = 29.6

Bước 2: Tính hiệu của mỗi giá trị quan sát và giá trị trung bình của biến số. 

 • Điều này được thực hiện bằng cách lấy giá trị của mỗi quan sát và trừ đi giá trị trung bình của biến số.
 • Cụ thể ở ví dụ trên: Tính hiệu của mỗi giá trị quan sát và giá trị trung bình:

Xi - Xmean:

25 - 29.6 = -4.6

30 - 29.6 = 0.4

35 - 29.6 = 5.4

28 - 29.6 = -1.6

32 - 29.6 = 2.4

26 - 29.6 = -3.6

29 - 29.6 = -0.6

27 - 29.6 = -2.6

31 - 29.6 = 1.4

33 - 29.6 = 3.4

Bước 3: Bình phương kết quả của bước 2.

(Xi - Xmean)²:

(-4.6)² = 21.16

0.4² = 0.16

5.4² = 29.16

(-1.6)² = 2.56

2.4² = 5.76

(-3.6)² = 12.96

(-0.6)² = 0.36

(-2.6)² = 6.76

1.4² = 1.96

3.4² = 11.56

Bước 4: Tổng các giá trị bình phương kết quả của bước 3 và chia cho số lượng quan sát trừ 1.

Σ(Xi - Xmean)² / (n-1) = (21.16 + 0.16 + 29.16 + 2.56 + 5.76 + 12.96 + 0.36 + 6.76 + 1.96 + 11.56) / (10-1) = 16.4333

=> Vậy, hiệp phương sai của số lượng bánh mì bán ra mỗi ngày trong tiệm bánh mì là 16.4333.

Như đã phân tích ỏ trên, hiện nay hiệp phương sai đang được áp dụng rất phổ biến trong kinh tế lượng. Trên đây là ví dụ các tính cơ bản của hiệp phương sai, tuy nhiên để áp dụng vào các bài toán nghiên cứu khó thì cần các phương pháp xử lý nào, cùng chúng tôi tìm hiểu Cách tính Hiệp phương sai chi tiết và đầy đủ nhất nhé!

3. Ý nghĩa và ứng dụng của hiệp phương sai

ý nghĩa và ứng dụng của hiệp phương sai

3.1. Ý nghĩa của hiệp phương sai trong kinh tế lượng

Hiệp phương sai có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh tế lượng vì nó đo lường mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên. Nó cho phép chúng ta biết được mức độ tương quan giữa hai biến và hướng của mối quan hệ đó là thuận hay nghịch. Nhờ đó, chúng ta có thể phân tích và dự đoán được các biến phụ thuộc và đưa ra các quyết định phù hợp.

3.2. Ứng dụng của hiệp phương sai trong thực tiễn

 • Trong tài chính: Hiệp phương sai được sử dụng để đo lường mức độ tương quan giữa các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Việc tính toán hiệp phương sai giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá rủi ro đầu tư và xây dựng các chiến lược đầu tư hiệu quả.
 • Trong kinh tế: Hiệp phương sai cũng được sử dụng để phân tích các mối quan hệ giữa các biến kinh tế như GDP, lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu, v.v. Nó giúp các nhà kinh tế đưa ra những quyết định phù hợp để ổn định nền kinh tế.
 • Trong khoa học dữ liệu: Hiệp phương sai là một trong những khái niệm cơ bản trong khoa học dữ liệu và học máy. Nó được sử dụng để đánh giá mức độ tương quan giữa các biến trong quá trình phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự đoán.
 • Trong y tế: Hiệp phương sai cũng được sử dụng trong y tế để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố như tuổi tác, vị trí địa lý, chế độ ăn uống, v.v. Nó giúp các nhà nghiên cứu y tế đưa ra các phương pháp phòng bệnh và điều trị hiệu quả hơn

Sau khi các bạn đã thu thập được số liệu thống kê của mình thì sẽ đến bước phân tích nhân tố khẳng định CFA tức là kiểm tra độ tin cậy và tính hợp lý của các mô hình đo lường với dữ liệu quan sát được. Vậy làm thế nào để phân tích và đọc hiểu kết quả cfs. Luận văn sẽ 1080 sẽ chia sẻ cho bạn cách áp dụng cfa spss cụ thể và chính xác nhất

4. Phân tích sự khác nhau giữa hiệp phương sai và phương sai

Hiệp phương sai (covariance) và phương sai (variance) là hai khái niệm cơ bản trong thống kê và kinh tế lượng. Dưới đây là bảng phân biệt sự khác nhau giữa hiệp phương sai và phương sai:

Nội dung so sánh

Hiệp phương sai

Phương sai

Định nghĩa

Là một đại lượng đo lường mức độ biến thiên đồng thời của hai biến ngẫu nhiên

Là một đại lượng đo lường mức độ biến thiên của một biến ngẫu nhiên

Công thức

Được tính bằng tổng của tích sai số của các cặp giá trị của hai biến ngẫu nhiên, chia cho số lượng giá trị

Được tính bằng trung bình của bình phương sai số của các giá trị của biến ngẫu nhiên

Giá trị

Có giá trị có thể âm, bằng 0 hoặc dương

Có giá trị không thể âm

Ý nghĩa

Thể hiện mức độ tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên

Thể hiện mức độ phân tán của một biến ngẫu nhiên

Tính toán

Có thể dùng để tính toán hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên

Không thể dùng để tính toán hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên

Tóm lại, hiệp phương sai và phương sai là hai đại lượng quan trọng trong thống kê và kinh tế lượng, tuy nhiên chúng có ý nghĩa và tính chất khác nhau và được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau.

Chạy tương quan SPSS là một trong những bước quan trọng khi thực hiện phân tích trong kinh tế lượng. Hệ số tương quan Pearson là một công cụ hữu ích trong việc phân tích và hiểu mối quan hệ giữa hai biến và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn chưa biết cách Chạy tương quan SPSS thì hãy cùng Luận văn 1080 tìm hiểu lý thuyết cơ bản và cách chạy SPSS chính xác nhất nhé.

5. Lỗi thường gặp và cách khắc phục khi tính hiệp phương sai

Lỗi thường gặp và cách khắc phục khi tính hiệp phương sai

5.1. 3 lỗi thường gặp khi tính hiệp phương sai

 • Lỗi tính toán khi sử dụng công thức: Các lỗi như sử dụng sai công thức, thiếu hoặc thừa số liệu, lỗi tính toán về đơn vị đo lường có thể dẫn đến kết quả không chính xác.
 • Dữ liệu bị lệch: Khi một hoặc cả hai biến không đồng đều phân bố, dẫn đến việc tính toán hiệp phương sai không chính xác. Ví dụ, nếu một biến có phân bố đồng đều, còn biến kia phân bố bất đồng đều, thì sẽ dẫn đến kết quả tính toán không chính xác.
 • Quá trình chọn mẫu không đúng: Nếu mẫu được chọn không đại diện cho toàn bộ dữ liệu hoặc không có tính ngẫu nhiên, thì kết quả tính toán sẽ không chính xác.

5.2. Cách khắc phục lỗi khi tính hiệp phương sai

 • Kiểm tra lại công thức tính toán: Nếu xác định được lỗi tính toán, hãy kiểm tra lại công thức và số liệu để xác định nguyên nhân và sửa lỗi.
 • Xử lý dữ liệu bị lệch: Nếu có sự chênh lệch trong phân bố của hai biến, có thể sử dụng các phương pháp xử lý dữ liệu như chuẩn hóa, kiểm tra outlier, hoặc sử dụng phương pháp tính toán khác để đảm bảo tính chính xác.
 • Chọn mẫu đại diện và có tính ngẫu nhiên: Để đảm bảo tính chính xác của kết quả, cần chọn mẫu đại diện và có tính ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho các bạn hiểu rõ khái niệm, công thức và các bước tính hiệp phương sai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận để tính được hiệp phương sai chính xác là không hề dễ dàng. Nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng này, hãy để dịch vụ chạy spss thuê  của Luận văn 1080 hỗ trợ bạn hoàn thành bài nghiên cứu đúng hạn, chúng tôi cam kết bảo mật số liệu và giúp bạn đạt điểm cao nhất.

Nguồn tham khảo

Đại cương Thống kê - TS. Nguyễn Hữu Tài (2011).

Basic Econometrics - Damodar Gujarati (2009).

Statistics for Business and Economics - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne (2013).

Hiệp phương sai rất quan trọng trong kinh tế lượng và được sử dụng để đo lường mối tương quan giữa các biến kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong các phân tích và dự đoán kinh tế. Hy vọng sẽ giúp ích được thêm kiến thức cho các bạn. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080