Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán: 70 Tên Đề Tài và Mẫu tham khảo

Nguyễn Tuyết Anh 26/08/2021 Kiến thức ngành kế toán
Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán: 70 Tên Đề Tài và Mẫu tham khảo
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Bạn sắp tốt nghiệp thạc sĩ kế toán nhưng chưa biết nên chọn đề tài nào để làm luận văn thạc sĩ kế toán? Vậy hãy hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn hơn 100 đề tài luận văn chọn lọc giữa các ngành để bạn đọc có thể tham khảo áp dụng và “ghi điểm” dễ dàng nhất. 

Xem thêm:

Kế toán hàng tồn kho và hướng dẫn hoàn thành khóa luận kế toán hàng tồn kho

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc
Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc

1. Vai trò của đề tài luận văn thạc sĩ kế toán 

Lựa chọn đề tài luận văn là nhiệm vụ bắt buộc của học viên, sinh viên học thạc sĩ. Tùy theo đặc điểm ngành học, tình huống thực tế mà cách chọn đề tài sẽ có sự khác nhau. Đề tài nghiên cứu được chọn sẽ dựa vào 3 tiêu chí chính gồm: Kinh nghiệm, kiến thức tích lũy và bối cảnh thực tế của công ty. 

Việc lựa chọn đề tài sẽ ảnh hưởng trực tiếp và xuyên suốt trong quá trình bạn làm luận văn. Với một đề tài phổ biến, không có sự mới mẻ, đột phá khó có thể giúp bạn đạt điểm cao. Ngược lại, với một đề tài khó, bạn phải chịu nhiều áp lực thì sẽ mang đến thành tích nổi bật hơn.  

2. 7 dạng luận văn thạc sĩ kế toán được nhiều người lựa chọn

Việc lựa chọn dạng luận văn thạc sĩ là vấn đề nhiều người đau đầu không kém. Dưới đây là 7 dạng luận văn được nhiều người lựa chọn bạn đọc có thể tham khảo thêm: 

 • Luận văn thạc sĩ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán
 • Luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
 • Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán
 • Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Tham khảo thêm một số đề tài về luận văn tốt nghiệp kế toán mà Luận văn 1080 tổng hợp được.

3. Tổng hợp 44 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán 

Dưới đây là tổng hợp danh sách hơn 44 đề tài giúp bạn là luận văn theo từng ngành khác nhau đã được phân chia. Bạn đọc có thể tham khảo và tìm ra cho mình một đề tài phù hợp với chuyên ngành của mình.

Kho đề tài luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc

Giới thiệu 44 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

 1. Ảnh hưởng đặc điểm hội đồng quản trị đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán A
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo quyết toán thuế của các doanh nghiệp nhỏ tại thành phố A
 3. Luận văn thạc sĩ kế toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty A
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ ngành thống kê trên địa bàn tỉnh A.
 5. Luận văn thạc sĩ kế toán: Các nhân tố tác động đến kiểm soát rủi ro trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh A
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh A
 7. Đánh giá các nhân tố tác động đến việc tổ chức công tác kế toán quản trị ở các công ty ngành nhựa tại tỉnh A
 8. Luận văn thạc sĩ kế toán: Đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán Quản trị tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh A
 9. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã A tỉnh B
 10. Hoàn thiện công tác kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh A do Sở Tài chính A thực hiện
 11. Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại Trường A
 12. Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty A
 13. Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn A.
 14. Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty A
 15. Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần A
 16. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A
 17. Luận văn thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Tài chính A.
 18. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các Cơ sở Y Tế trên địa bàn Thành phố A
 19. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế thành phố A
 20. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế Thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế thành phố A
 21. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp tại thành phố A, tỉnh B
 22. Luận văn thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty A
 23. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế GTGT tại Chi cục Thuế thị xã A, tỉnh B.
 24. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình thu thuế tại Chi cục thuế thị xã A
 25. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình xử lý sau thanh tra tại Thanh tra tỉnh A.
 26. Luận văn thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện phần mềm kế toán KeyFa áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh A
 27. Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ tại Công ty A
 28. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp A, tỉnh B
 29. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty A
 30. Kiểm soát giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh A.
 31. Kiểm soát rủi ro hoạt động xuất khẩu tại các Doanh Nghiệp Da Giày trên địa bàn tỉnh A - Thực trạng và giải pháp.
 32. Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế TNDN tại chi cục thuế TP.A, thực trạng và giải pháp
 33. Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán Thành phố A
 34. Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán Thành phố A
 35. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Trường A
 36. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty A
 37. Tổ chức kế toán chi phí sản phẩm và định giá bán linh hoạt tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ trên địa bàn tỉnh A
 38. Vận dụng bảng cân bằng điểm để đo lường và đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty A
 39. Vận dụng phương pháp kiểm toán độc lập vào kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh A
 40. Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại công ty A - tỉnh B
 41. Vận dụng thông tin kế toán trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty A
 42. Xây dựng kế toán quản trị tại Cty A
 43. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp tại Trường cao đẳng A
 44. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại tại Trường A

4. Tổng hợp 20+ Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán quản trị

Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn đề tài nào để làm luận văn thạc sĩ kế toán quản trị. Vậy hãy tham khảo một số đề tài gợi ý dưới đây của chúng tôi nhé.

Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán
 1. Lập dự toán ngân sách tại Doanh nghiệp sản xuất XX.
 2. Đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp sản xuất XX.
 3. Phân tích điểm hoàn vốn tại Doanh nghiệp thương mại XX.
 4. Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại XX .
 5. Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất XXX.
 6. Định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp sản xuất XXX.
 7. Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại XXX.
 8. Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp sản xuất XXX.
 9. Nghiên cứu ứng dụng kế toán quản trị vào Công ty cổ phần hải sản Hà Nam. 
 10.  Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP Xi măng VLXD - Xây lắp Connect. 
 11.  Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thúy Vân Linh. 
 12.  Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Đà Nẵng.
 13.  Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Nghệ An. 
 14.   Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Trang Vân. 
 15.  Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sơn La. 
 16. Phân tích những tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 17.  Các yếu tố quản trị công ty tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội. 
 18.  Phân tích yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Nha Trang. 
 19.  Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đức Thọ. 
 20.  Hoàn thiện kế toán quản trị tại Bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi TW. 
 21.  Vận dụng kế toán quản trị vào việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Phú Hoa.

5. Tổng hợp 20+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán công nợ

Một vài đề tài cho luận văn thạc sĩ kế toán công nợ “ăn điểm” bạn có thể tham khảo thêm như sau:

Gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ kế toán công nợ
Gợi ý đề tài luận văn thạc sĩ kế toán công nợ
 1. Kế toán công nợ tại Công ty cổ phần xây dựng XXX.
 2. Công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại Công ty TNHH 1 thành viên XXX.
 3. Kế toán công nợ tại công ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu XXX.
 4. Kế toán công nợ và phân tích tình hình, khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần XXX. 
 5. Thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty Cổ phần  An Thiên Hoa.
 6. Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên Thiên An. 
 7. Thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty cổ phần Thuận An Ana  chi nhánh Mandara Huế Resort & Spa.
 8. Kế toán công nợ và các khoản phải thu khách hàng tại Công ty cổ phần thủy sản Phú Sơn. 
 9. Kế toán các khoản công nợ mua và bán tại Xí nghiệp xây dựng dân dụng và Công nghiệp Hoàng Thành. 
 10.  Kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Long. 
 11.  Kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Số 1 Nga Long. 
 12. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu - nợ phải trả tại Công ty CP Tư vấn và giao nhận GHN.
 13.  Tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận ký cược quỹ dài hạn tại Công ty TNHH Missha. 
 14.  Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Công ty Vận tải Thiên Sơn. 
 15.  Công tác kế toán các khoản phải trả công nhân viên của Công ty sản xuất bánh kẹo Bibica. 
 16.  Hạch toán các khoản công nợ của Công ty TNHH MTV Alifaco. 
 17.  Phân tích các khoản nợ của Công ty dược phẩm Galian. 
 18.  Hoàn thiện kế toán công nợ tại Công ty Xuất nhập khẩu Thành Minh. 
 19.  Kế toán công nợ phải thu của khách hàng tại Ngân hàng ABC. 
 20.  Hạch toán các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp tại chuỗi siêu thị Meli.

6. Tổng hợp 20+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí

Với dạng luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí, bạn có thể tham khảo một số đề tài dưới đây để có thể “ăn điểm” với giáo viên:

 1. Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất XXX .
 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp xây dựng XXX .
 3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may XXX.
 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế – tự xây lắp – tại Doanh nghiệp XXX.
 5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp dệt XXX.
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại doanh nghiệp may XXX.
 7. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty XXX.
 8. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp XXX.
 9. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần XXX.
 10.  Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận kinh doanh Công ty dịch vụ Hoa Sen.
 11.  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tăng cường hiệu lực quản trị chi phí tại Công ty  TNHH Minh Quang. 
 12.  Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng XXX.
 13.  Tổ chức công tác kiểm soát giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
 14.  Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi tại Công ty XXX.
 15.  Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty XXX. 
 16.  Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư kiểm định xây dựng XXX.
 17.  Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn XXX.
 18.  Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp thương mại XXX.
 19.  Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Tâm Tiến. 
 20.  Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Fahasa. 
 21.  Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển máy xây dựng.

7. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Mô tả: Tiền lương, các khoản trích theo lương là khoản chi phí doanh nghiệp trả cho người lao động nhằm thu lại hiệu quả hoạt động tương xứng của nhân viên. Sự kết hợp hài hòa giữa tiền lương - chi phí cấu thành sản phần tác động trực tiếp đến việc tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và góp phần tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Download Tại Đây.

8. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải Phía Nam

Mô tả: Xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông cầu cống là một trong những mục tiêu đầu tư quan trọng, đóng vai trò then chốt của nền kinh tế. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế công trình giao thông tăng lên. Đòi hỏi việc thực hiện chính sách đổi mới doanh nghiệp, trong đó bao gồm hoàn thiện kế toán chi phí nhằm tăng kiểm soát tốt chi phí. Vì vậy, việc giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trở thành định hướng then chốt trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp. Download Tại Đây.

9. Mẫu luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Đề tài: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

Mô tả: Thực tiễn chỉ ra rằng, tổ chức công tác kế toán là xương sống của một doanh nghiệp. Hệ thống tổ chức công tác kế toán chặt chẽ thúc đẩy cơ chế quản lý tài chính của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Yêu cầu của công tác kế toán đòi hỏi tính khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và trung thực. Bài viết tập trung nghiên cứu và đánh giá thực trạng của công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam. Từ đó đề ra phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty.  Download Tại Đây.

10. Mẫu luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Mô tả: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội là đơn vị đào tạo ngoài công lập. Vì vậy, trường luôn phải tự lên kế hoạch cân đối và quản lý thu chi hợp lý để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Nhận thấy vấn đề bất cập trong khâu hoàn thiện công tác, xuất phát từ đội ngũ nhân viên và hoạt động báo cáo hành chính sơ sài, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Download Tại Đây.

11. Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp

Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường

Mô tả: Viện Khoa học Môi trường là một đơn vị sự nghiệp công lập với chức năng nghiên cứu chiến lược bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động nghiên cứu và thực tiễn; tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và thông tin thư viện về khoa học môi trường. Tuy nhiên, do tổ chức kế toán chưa thực sự hiệu quả dẫn đến hạn chế về việc cung cấp thông tin cho yêu cầu quản lý. Nhằm đóng góp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán, tác giả nghiên cứu và đề ra phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động cho Viện Khoa học Môi trường. Download Tại Đây.

Trên đây là 104 dạng đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay nhất, “dễ ăn điểm” chúng tôi đã tổng hợp lại để bạn đọc tham khảo thêm. Hi vọng bạn sẽ lựa chọn được một đề tài thích hợp để đạt điểm số mong ước.

Nếu bạn có nhu cầu làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kế toán hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 096.999.1080 hoặc email: luanvan1080@gmail.com.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080