Bật Mí Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường Độc Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 03/12/2022 Hỏi đáp essay
Bật Mí Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường Độc Nhất
4.5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Cách viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường thế nào là mạch lạc, chuyên nghiệp nhất? Cùng Luận Văn 1080 tìm hiểu ngay bí quyết xây dựng bài luận đạt điểm cao cực đơn giản ngay bên dưới nhé!

1. Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh 

Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh
Cấu trúc chi tiết bài luận tiếng anh

Giống với bài luận tiếng anh về global warming, khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường cần có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Để có một bài luận ấn tượng và đạt điểm cao cần làm theo các bước như sau:

 • Mở bài: Đây là phần bắt đầu một bài luận và gợi cho người đọc nội dung mà người viết trình bày
   • Phần mở bài, người viết cần nêu rõ vấn đề mà đề bài yêu cầu và trình bày một cách khái quát và ngắn gọn. Đây là phần giúp người đọc định hướng được bối cảnh và nội dung và chủ đề mà người viết sắp trình bày.
   • Ví dụ khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường, phần giới thiệu có thể mở đầu bằng vấn đề môi trường hiện nay như thế nào hoặc giải thích môi trường là gì. Từ đó nêu vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra mà đề bài yêu cầu làm rõ.
   • Phần mở bài muốn mang đến ấn tượng sâu sắc cho người đọc, hãy cố gắng viết mở bài hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách: Dùng lời trích dẫn (A quote), đặt câu hỏi (A question), quan điểm của người viết về vấn đề (Opinion), một câu chuyện hoặc ví dụ (Example or Story).
 • Thân bài: 
   • Triển khai những ý tưởng đã được liệt kê trong dàn ý nhằm củng cố vấn đề của đề bài yêu cầu khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường.
   • Chia thân bài thành nhiều phần phù hợp với nội dung cụ thể. 
   • Sử dụng các từ liên kết giữa các câu và chia thân bài thành 2 đến 3 đoạn nhỏ, mỗi đoạn nhỏ đều đưa ra các ý phụ để làm rõ ý chính.
   • Ví dụ, khi viết bài tiếng anh về ô nhiễm môi trường yêu cầu 500 từ, hãy dành 50 đến 100 từ cho phần mở bài và 100 từ cho phần kết bài. Còn lại dành cho phần thân bài, chia thân bài từ 2 đến 3 ý mỗi ý từ 80 đến 100 từ.
 • Kết bài:
  • Để có một kết bài hoàn chỉnh khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường cần có câu khái quát ngắn gọn vấn đề ô nhiễm môi trường.
  • Tóm tắt ngắn gọn những ý chính trong bài và lập luận để bảo vệ luận điểm của bản thân. 
  • Phần kết bài chỉ cần 4 đến 5 câu là đầy đủ. Phần kết luận nên ngắn gọn và thể hiện được thông điệp mà người viết muốn truyền tải đến cho mọi người sau khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường.

2. 25 từ vựng “độc” giúp gây ấn tượng cực mạnh

25 từ vựng “đặc biệt” giúp bạn gây ấn tượng
25 từ vựng “đặc biệt” giúp bạn gây ấn tượng

Bài luận tiếng anh về sources of energy, ô nhiễm môi trường hoặc bất kỳ đề tài nào thì việc tạo ấn tượng với người chấm rất quan trọng. Do đó, khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường, bạn nên sử dụng những từ vựng mới mẻ, ít người sử dụng. Dưới đây là 25 từ vựng “độc” mà người viết nên tham khảo:

 • Protection /prəˈtɛkʃən/: Bảo vệ.
 • Solar energy /ˈsəʊlə ˈɛnəʤi/: Năng lượng mặt trời.
 • Soil erosion /sɔɪl ɪˈrəʊʒən/: Xói mòn đất.
 • Conservation /ˌkänsərˈvāSH(ə)n/: Sự bảo tồn.
 • Deforestation /dēˌfôrəˈstāSHən/: Phá rừng.
 • Eco-friendly /ˈiː.kəʊˌfrend.li/: Thân thiện với môi trường.
 • Aerobic suspended-growth treatment process /eəˈrəʊbɪk səsˈpɛndɪd-grəʊθ ˈtriːtmənt ˈprəʊsɛs/: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng.
 • Extinction /ikˈstiNG(k)SH(ə)n/: Sự tuyệt chủng.
 • Head Splitting /hɛd ˈsplɪtɪŋ/: Đau đầu.
 • Global Warming /ˈɡlōbəl ˈwôrmiNG/: Sự nóng lên toàn cầu.
 • Contaminated /kənˈtæmɪneɪt/: Làm ô nhiễm.
 • Catalyze /ˈkætəlaɪz/: Xúc tác.
 • Produce pollution /ˈprɒdjuːs pəˈluːʃən/: Tạo ra sự ô nhiễm.
 • Destroy the environment /dɪsˈtrɔɪ ði ɪnˈvaɪərənmənt/: Hệ sinh thái dưới nước.
 • Degraded ecosystems /dɪˈgreɪdɪd ˈiːkəʊˌsɪstəmz/: Làm suy thoái hệ sinh thái.
 • Harm the environment /hɑːm ði ɪnˈvaɪərənmənt/: Gây hại cho môi trường.
 • Threaten natural habitats /ˈθrɛtn ˈnæʧrəl ˈhæbɪtæts/: Đe dọa môi trường sống tự nhiên.
 • Deplete natural resources /dɪˈpliːt ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/: Làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
 • Impact of climate change /ˈɪmpækt ɒv ˈklaɪmɪt ʧeɪnʤ/: Các tác động biến đổi khí hậu.
 • Greenhouse gas emissions /ˈgriːnhaʊs gæs ɪˈmɪʃənz/: Giảm lượng khí thải nhà kính.
 • Promote sustainable development /prəˈməʊt səsˈteɪnəbl dɪˈvɛləpmənt/: Thúc đẩy sự phát triển bền vững.
 • Protect endangered species /prəˈtɛkt ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/: Bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng.
 • Massive deforestation /ˈmæsɪv dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/: Sự phá hủy rừng trên diện rộng.
 • Raise awareness of environment issues /eɪz əˈweənəs ɒv ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈɪʃuːz/: Nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường.
 • Save the planet /seɪv ðə ˈplænɪt/: Cứu lấy hành tinh.

3. Cứu cánh bài luận với 10 mẫu câu độc đáo

10 mẫu câu độc đáo hay có trong bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường
10 mẫu câu độc đáo hay có trong bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

Để giúp người viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường nhưng không biết khai thác ý tưởng như thế nào. Sau đây là 10 mẫu câu giúp người viết có thêm nhiều ý tưởng để viết bài:

 • You should do what you can do to save the planet: Bạn nên làm mọi việc bạn có thể làm để cứu lấy hành tinh.
 • Everyone who pollute the environment should be fined: Những ai gây ô nhiễm môi trường đều phải bị phạt.
 • I take my glass bottle to recycle: Tôi lấy chai thủy tinh của tôi để tái chế.
 • We should teach the next generation about protecting environment: Chúng ta nên dạy thế hệ sau về việc bảo vệ môi trường.
 • According to UNICEF, there are many children in Africa who do not have fresh water to drink: Theo UNICEF, có rất nhiều trẻ em ở châu phi không có nước sạch để uống.
 • Wastewater is destroying the aquatic environment: Nước thải đang phá hủy môi trường nước.
 • The cause of this river ecosystem has not been found yet: Chưa tìm ra được nguyên nhân hệ sinh thái dòng sông này bị ô nhiễm.
 • Please put the garbage in the right place: Hãy bỏ rác đúng nơi quy định.
 • Smoke and dust are making the air pollution worse: Khói bụi đang làm không khí ô nhiễm nặng hơn.
 • Let’s protect the environment before it’s too late: Hãy bảo vệ môi trường trước khi quá muộn.

Bên cạnh các câu mẫu độc đáo khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường, để bài luận của mình thêm chuyên nghiệp, mạch lạc thì từ nối trong bài luận tiếng anh rất quan trọng. Vì vậy, bạn cần chú ý để viết các câu sao cho logic với các từ nối để tăng tính “thiện cảm” cho bài làm của mình.

4. 5 Mẫu bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường

Mẫu bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường
Mẫu bài luận tiếng anh về bảo vệ môi trường

Để viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường hiệu quả nhất, việc tham khảo các bài luận khác cùng chủ đề rất quan trọng. Tổng hợp 5 mẫu bài được điểm cao cụ thể như sau, tải ngay để xem bản đầy đủ nhé!

4.1. Bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường

 • Tên đề tài: Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngày nay.
 • Nội dung chính: Hiện trạng, các nguyên nhân gây ra tình trạng, hậu quả của ô nhiễm môi trường nước, không khí và đất đai hiện nay đối với con người, Trái Đất của chúng ta.
 • Trích nội dung: After three industrial revolutions, humans keep on taking steps to develop modern technology, making themselves the dominant species on the Earth. However, there is a high price to pay since pollution has become one of the most serious problems we have confronted. 
 • Tham khảo mẫu viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường: TẠI ĐÂY.

4.2. Các dạng ô nhiễm môi trường

 • Tên đề tài: Các dạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
 • Nội dung chính: Tình trạng ô nhiễm môi trường có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như ô nhiễm không khí, đất, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm các tia phóng xạ. Ở từng dạng ô nhiễm sẽ có những hiện tượng khác nhau, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con người.
 • Trích nội dung: “Environmental pollution can exist in many different forms such as air pollution, soil pollution, noise pollution, radiation pollution. For each type of pollution, there are different phenomena and affect the lives of people”.
 • Tham khảo mẫu viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường: TẠI ĐÂY.

4.3. Hậu quả của ô nhiễm môi trường

 • Tên đề tài: Hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường.
 • Nội dung chính: Ô nhiễm môi trường gây ra nhiều hậu quả lớn, nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của con người. 
 • Trích nội dung: “Environmental pollution can have many serious consequences. First, it can affect human health, leading to health deterioration and susceptibility to diseases such as cancer, malaria, and jaundice.”.
 • Tham khảo mẫu viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường: TẠI ĐÂY.

4.4. Giải pháp khắc phục hiện tượng ô nhiễm môi trường

 • Tên đề tài: Các biện pháp khắc phục hiện tượng ô nhiễm môi trường.
 • Nội dung chính: Con người có thể thực hiện nhiều phương pháp để bảo vệ môi trường như cải thiện nhận thức của mình về tầm quan trọng của môi trường, giảm thiểu những hành động gây hại đến môi trường.
 • Trích nội dung: “There are many methods people can take to protect the environment. First, people need to improve their awareness of the importance of the environment, thereby becoming more aware of their own actions and minimizing actions that are harmful to the environment.”.
 • Tham khảo mẫu viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường: TẠI ĐÂY.

4.5. Hiện trạng ô nhiễm môi trường

 • Tên đề tài: Ô nhiễm môi trường - tình trạng đáng báo động.
 • Nội dung chính: Liệt kê một số hiện trạng ô nhiễm môi trường phổ biến hiện nay và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cần thực hiện để khắc phục tình trạng.
 • Trích nội dung: “Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now is of great importance.”.
 • Tham khảo mẫu viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường: TẠI ĐÂY.

Nhìn chung, bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường vẫn phải đảm bảo đầy đủ 3 phần: mở, thân và kết như cấu trúc bên trên. Bên cạnh đó, việc bám sát đề bài để xây dựng bài viết rất quan trọng, hãy sử dụng vốn từ của mình để triển khai ý tưởng thật khách quan, thiết thực. 

5. 10 lưu ý quan trọng khi làm bài

10 lưu ý quan trọng khi viết bài về bảo vệ môi trường
10 lưu ý quan trọng khi viết bài về bảo vệ môi trường

Để viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường hay, đạt điểm cao tuyệt đối thì bên cạnh các kiến thức trên thì bạn cũng cần nắm chắc 10 lưu ý quan trọng khi làm bài như sau.

5.1. Sử dụng ngữ pháp đúng

 • Đây là yếu tố tiên quyết mà người viết cần đầu tư và chú ý khi thực hiện bài luận. Bởi lẽ, việc sai ngữ pháp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của bài luận. Bạn nên kiểm tra kỹ càng cách sử dụng các thì, cấu trúc câu, từ trong câu văn của bài luận. Bên cạnh đó, người viết nên chọn các ngữ pháp phù hợp và bạn đã nắm kỹ để triển khai câu đúng ý và cấu trúc. 
 • Nên ưu tiên chọn ngữ pháp phù hợp với khả năng bản thânxây dựng câu ngắn gọn, đủ ý. Tránh việc viết lan man, không rõ nghĩa và ghép các ngữ pháp phức tạp mà bạn không chắc chắn đúng.

5.2. Lựa chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh đề bài

 • Hãy sử dụng những từ vựng thích hợp với ngữ cảnh, đề tài mà bạn đang xây dựng khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường. Do vậy, bạn nên xác định ngữ cảnh đầu tiên để phạm vi từ vựng cần thiết để sử dụng.
 • Không nên quá lạm dụng vốn từ vì điều này có thể làm bài luận bị lang mang, thiếu liên kết hoặc lạc đề.
 • Để hạn chế việc lặp từ, bạn nên sử dụng các từ vựng đồng nghĩa thay vì dùng một từ trong cả bài để bài văn thú vị và chuyên nghiệp hơn.

5.3. Trình bày nội dung logic, mạch lạc

 • Đối với một bài luận muốn đạt điểm cao, người viết cần trình bày nội dung bài luận mạch lạc. Dấu chấm, dấu phẩy cần đặt đúng chỗ, đúng quy tắc và thể hiện được ý đồ của người viết.
 • Ngắt câu phải phù hợp, rõ nghĩa muốn nói và hạn chế sử dụng “thừa thãi” các dấu câu trong bài. Tránh việc sử dụng câu ghép mà không ngắt câu hay dùng dấu câu để tách ý.

5.4. Chú ý văn phong khi viết

 • Mỗi người sẽ có một cách viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường khác nhau, người viết nên lựa chọn giọng văn như thế nào để có thể hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Thế nhưng, người viết nên ưu tiên xây dựng bài viết theo hướng khách quan, đừng cá nhân hóa câu văn của mình.
 • Thật vậy, vấn đề này vô cùng khó đối với những người mới tập viết bài luận. Do đó, cần lựa chọn văn phong dễ đọc, dễ hiểu, khách quanthu hút người đọc dễ dàng hơn.
 • Hãy ưu tiên cách diễn đạt mang tính học thuật, thể hiện sắc thái mạnh mẽ để thuyết phục người đọc hơn. Bạn nên dùng câu chủ động nhiều hơn thay vì câu bị động và hạn chế dùng từ mang tính tuyệt đối để giữ tính khách quan khi triển khai.

5.5. Sắp xếp đúng thứ tự mệnh đề theo đúng quy tắc

 • Trong một câu, người viết cần sắp xếp danh từ, động từ, tính từ và các mệnh đề sao cho đúng quy tắc. Rất nhiều người khi viết sẽ không chú ý đến lỗi này nên rất dễ bị mất điểm.
 • Hãy ưu tiên triển khai suy nghĩ theo ngữ pháp mà mình chắc chắn đúng dù câu đó có đơn giản. Sau đó, đưa các thành phần trong câu đúng vị trí và đảm bảo ngắt câu, ngắt ý rõ ràng, phù hợp.

5.6. Dùng từ liên kết rõ ràng

 • Một bài luận sử dụng các liên từ để chia rõ những luận điểm ra sẽ được đánh giá cao hơn và trông chuyên nghiệp rất nhiều. Do đó, bạn hãy dành ít thời gian trước khi viết để suy nghĩ luận điểm sẽ viết và dùng các cụm liên kết phù hợp, mạch lạc.
 • Ví dụ: Firstly… Secondly… Lastly; In the first place… Also… Lastly; Generally… Furthermore… Finally; Basically… Similarly… As well;...

5.7. Không được viết tắt

 • Trong khi viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường, người viết không nên viết tắt mà phải viết rõ ra nếu như không muốn bị trừ điểm. Một số từ mà người viết không nên viết tắt như: Do not = don’t, cannot = can’t, is not = isn’t,...
 • Đây là thói quen của nhiều bạn và điều này sẽ khiến mất điểm không đáng. Những từ viết tắt này chỉ nên dùng ở tiếng Anh giao tiếp hoặc ở những bài viết có tính chất không trang trọng. 
 • Bên cạnh đó, bạn cũng không nên viết tắt số thay vì chữ, ví dụ “10” thay cho “ten” mà phải viết trực tiếp bằng chữ. Đối với trường hợp số dài như năm hoặc số liệu thống kê lớn, bạn vẫn có thể thể hiện bằng con số.

5.8. Không được xuống dòng đối với một bài paragraph

 • Rất nhiều người viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường sẽ có thói quen khi viết xong mở bài hoặc thân bài sẽ xuống dòng nhưng điều này tuyệt đối cấm kỵ. Bạn nên viết liền mạch và không được xuống dòng đối với một bài paragraph.
 • Đối với bài luận tiếng Anh thì bạn phải trình bày mạch lạc, rõ ý nhưng không được gạch ý khi viết. Chú ý đọc rõ yêu cầu đề để xác định các nguyên tắc mà triển khai cho phù hợp.

5.9. Không được viết quá dài hoặc quá ngắn

 • Đối với một bài paragraph số từ mà đề bài yêu cầu không quá nhiều do đó hãy cố gắng viết đủ hoặc nhiều hơn một chút. Nếu viết quá ngắn, bài luận sẽ bị thiếu ý và bị trừ điểm do không viết đủ số từ yêu cầu. 
 • Đối với một bài luận yêu cầu khoảng 1000 chữ, người viết cần đảm bảo bài luận được hoàn thành trong thời gian quy định. Khi đó, bài luận có thể xuống dòng và viết đầy đủ theo 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

5.10. Không dùng ngôi thứ 2 trong một bài paragraph

 • Người viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường thường có thói quen sử dụng từ “you”. Điều này không thích hợp vì khi người chấm đọc bài của bạn thì người chấm sẽ nghĩ bạn đang ám chỉ họ. 
 • Khi đấy, bài luận của bạn sẽ bị mất cảm tình từ phía người chấm bài. Trong văn viết, người viết hay sử dụng “we” hoặc sử dụng chủ ngữ giả như “It is evident that/ It goes without saying that”.

Có thể thấy, để xây dựng được một bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường không hề đơn giản. Do đó, nếu bạn đang lo lắng về kết quả bài làm của mình thì hãy tham khảo ngay dịch vụ nhận làm luận văn tiếng anh cực chuyên nghiệp, uy tín của Luận Văn 1080. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực, đơn vị luôn ưu tiên lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đảm bảo chất lượng thành phẩm đúng tiêu chí, yêu cầu. 

Trên đây là tổng hợp các bí quyết viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường đạt điểm cao cực nhanh chóng. Đừng bỏ qua 10 lưu ý trên để bài luận của bạn hoàn hảo nhất nhé!

 

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080