Kế toán vốn bằng tiền là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và nhiệm vụ

Nguyễn Tuyết Anh 18/05/2023 Kiến thức ngành kế toán
Kế toán vốn bằng tiền là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và nhiệm vụ
3.5/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Các kiến thức như kế toán vốn bằng tiền là gì? Đặc điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền là những kiến thức căn bản trong ngành kế toán. Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của công ty vì liên quan đến tất cả các hoạt động lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp.

Luận Văn 1080 sẽ tổng hợp giúp bạn những kiến thức căn bản về kế toán vốn bằng tiền, và giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện một luận văn tốt nghiệp về chủ đề này.

 

1. Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là gì?

Kế toán vốn bằng tiền là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các tài sản dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp, trong đó có hệ thống tài khoản (TK) 111 (tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp), TK 112 (tiền gửi ngân hàng) và TK 113 (tiền đang chuyển).

Kế toán doanh nghiệp có nhiệm vụ lập phiếu thu, phiếu chi, viết séc, lập uỷ nhiệm chi và ghi sổ theo dõi những diễn biến thay đổi của các tài khoản này.

Để hiểu được rõ nhất về khái niệm kế toán vốn bằng tiền, bạn nên bắt đầu tìm hiểu từ khái niệm kế toán tiền mặt là gì trước tiên.

2. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền có 3 đặc điểm chính sau đây: 

 • Là một phần trong vốn lưu động của doanh nghiệp, thể hiện được năng lực thanh khoản trực tiếp của doanh nghiệp nhằm tạo năng lực cạnh tranh tốt nhất.
 • Vốn bằng tiền yêu cầu một sự quản lý chặt chẽ và kỹ càng từ doanh nghiệp, nếu không sẽ rất dễ xảy ra tình trạng gian lận do tính chất luân chuyển cao.
 • Việc hạch toán vốn bằng tiền đòi hỏi phải tuân theo các nguyên tắc và chế độ quản lý tiền tệ mà nhà nước đã quy định sẵn một cách gắt gao, nhằm phòng tránh tối đa các tình huống bị mất cắp hay bị lạm dụng nguồn vốn bằng tiền.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, ... để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Luanvan1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

3. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền

Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
 • Lập các phiếu thu, phiếu chi với các chữ ký đầy đủ theo quy định của những chứng từ kế toán khi phát sinh mọi hoạt động thu và chi trong doanh nghiệp.
 • Các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ phải được kế toán ghi chép cẩn thận mỗi ngày theo đúng trình tự. Sau đó, tính toán ra số tiền tại mọi thời điểm có trong quỹ doanh nghiệp và ở mỗi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu.
 • Thực hiện hạch toán và quản lý các khoản tiền được ký cược và ký quỹ của các doanh nghiệp khác tại doanh nghiệp như tiền của chính doanh nghiệp.
 • Đối với các giao dịch không phải bằng tiền Việt Nam, kế toán cần phải đổi đồng ngoại tệ ấy sang tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm đổi với nguyên tắc như sau:
  • Bên Nợ: áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế
  • Bên Có: áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền
 • Số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ phải được kế toán đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

4. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

 • Kế toán phải theo dõi sát sao lưu chuyển tiền tệ qua việc thu chi trong TK 111 (tiền mặt) và TK 112 (tiền gửi ngân hàng) nhằm tránh phát sinh sai sót và giữ cho số tiền luôn đồng nhất giữa sổ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng với sổ của thủ quỹ và sổ phụ ngân hàng. Khi số tiền ghi trong các sổ này có sự chênh lệch, kế toán phải tìm hiểu ngay nguyên nhân để có những điều chỉnh kịp thời.
 • Kế toán cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo các chứng từ đầu vào là hợp lệ, hợp pháp, hợp lý, để được tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kế toán cần chỉ dẫn các phòng ban trong công ty những quy định về hoá đơn, chứng từ, cũng như cách lập các biểu mẫu phù hợp.
 • Báo cáo cho ban giám đốc mỗi ngày về vấn đề thu chi và tiền gửi ngân hàng phát sinh trong ngày.
 • Làm việc với ngân hàng về những vấn đề: trả tiền, rút tiền, lấy sổ phụ ngân hàng cũng như các chứng từ khác liên quan đến ngân hàng.
 • Kế toán vốn bằng tiền chỉ tập trung duy nhất vào chuyên môn này, không kiêm nhiệm thêm bất cứ chất vụ nào khác, thậm chí là thủ quỹ.
 • Kế toán cần theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng tại từng ngân hàng có tài khoản của doanh nghiệp theo cả tiền Việt Nam và ngoại tệ.

5. Cách viết luận văn kế toán vốn bằng tiền

Viết luận văn kế toán vốn bằng tiền cũng tuân theo quy tắc viết luận văn chung, tức là cũng bao gồm 3 phần chính là mở bài, kết bài và thân bài. Vì vậy, cấu trúc của bài luận văn kế toán vốn bằng tiền như sau:

Cách viết luận văn kế toán vốn bằng tiền
Cách viết luận văn kế toán vốn bằng tiền

5.1. Cấu trúc luận văn kế toán vốn bằng tiền

Cấu trúc của luận văn kế toán vốn bằng tiền sẽ bao gồm các phần và mục như sau:

Mở bài

 • Dẫn dắt vào đề tài luận văn, đưa ra những dẫn chứng thuyết phục rằng đề tài bạn đang nghiên cứu là quan trọng..
 • Nêu mục đích của luận văn là gì, và nghiên cứu trong luận văn sẽ đóng góp gì cho thực tiễn ngành kế toán vốn bằng tiền.
 • Đưa ra phương pháp nghiên cứu phù hợp sẽ dùng trong luận văn.

Thân bài

 • Nêu các luận cứ và cơ sở lý luận thuyết phục.
 • Quy trình nghiên cứu với phương pháp nghiên cứu đã chọn.
 • Đưa ra các kết quả tìm được sau khi nghiên cứu.

Kết bài

 • Nêu lại mục đích nghiên cứu đề tài.
 • Tóm gọn lại các kết quả đã tìm được ở thân bài.
 • Nêu một số giải pháp giúp phát triển các điểm mạnh và khắc phục những điểm chưa tốt.
 • Nêu những kiến nghị của bạn nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp bạn đã nêu.

5.2. Các bước viết luận văn kế toán vốn bằng tiền

Sau khi nắm được cấu trúc của một luận văn kế toán vốn bằng tiền, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản để hoàn thành tốt một luận văn kế toán vốn bằng tiền. Cụ thể như sau:

Bước 1: Tìm đề tài

 • Bước tìm đề tài rất quan trọng, đây là tiền đề cho thành công của luận văn kế toán vốn bằng tiền của bạn.
 • Bạn có thể tìm đề tài bằng cách tham khảo bài giảng, sách báo hoặc thực tế những tình huống đã và đang xảy ra nơi công ty bạn thực tập. Đề tài bạn chọn cần phải thiết thực, hay và phù hợp với khả năng nghiên cứu luận văn của bạn thì mới có thể đặt kết quả tốt nhất.

Bước 2: Lập đề cương

 • Lập đề cương luận văn kế toán vốn bằng tiền là việc tìm các ý tưởng và liệt kê các ý tưởng này một cách ngắn gọn vào từng phần và mục theo cấu trúc của luận văn (đã đề cập bên trên).
 • Bước lập đề cương sẽ tạo cho luận văn của bạn một khung sườn cụ thể và chi tiết nhằm giúp bạn viết nội dung chính của luận văn dễ dàng hơn, có định hướng và có sự liên kết chặt chẽ hơn.
 • Nội dung đề cương kế toán vốn bằng tiền cần được gửi cho giáo viên hướng dẫn làm luận văn của bạn duyệt trước khi bạn tiến hành viết nội dung chính của luận văn. 

Bước 3: Viết nội dung chính cho luận văn kế toán vốn bằng tiền

 • Sau khi bạn hoàn thành đề cương của luận văn và được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn, giờ là lúc bạn cần vận dụng khả năng đọc tài liệu, tổng hợp kiến thức, khả năng phân tích và khả năng viết vào nội dung của luận văn.
 • Bạn cần đảm bảo rằng những ý bạn viết trong luận văn đã trùng khớp và đầy đủ các ý đã liệt kê trước trong đề cương, tránh sai sót hay vô tình tạo lỗ hổng cho bất kỳ một ý tưởng nào. Để làm được điều đó, bạn cần dò lại, đối chiếu lại những gì bạn đã viết ở phần nội dung và đề cương. 

Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành luận văn, bạn cần kiểm tra lại toàn bộ nội dung xem có phạm phải lỗi cấu trúc câu, lỗi ngữ pháp, canh lề hay lỗi chính tả nào không để tránh bị trừ điểm và bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.

Xem thêm:

- Vốn cố định là gì?

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

Trên đây là những kiến thức cơ bản về kế toán vốn bằng tiền và cách viết luận văn kế toán vốn bằng tiền. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kế toán vốn bằng tiền, đừng ngần ngại liên hệ với Luận Văn 1080 qua email: luanvan1080@gmail.com hoặc Hotline: 096.999.1080 để được hỗ trợ sớm nhất bạn nhé.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080