Chi Tiết Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Nguyễn Tuyết Anh 04/06/2021 Tài liệu quản trị
Chi Tiết Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Xây dựng được đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh kỹ lưỡng sẽ giúp bạn xác định được hướng đi đúng đắn ngay từ đầu. Tuy nhiên nhiệm vụ này lại không hề đơn giản chút nào. Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng đề cương, trong bài viết sau đây, Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ đến bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chi tiết nhất, giúp bạn định hình và tự xây dựng được mẫu đề cương cho đề tài một cách dễ dàng nhất. 

Xây dựng được đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh kỹ lưỡng sẽ giúp bạn xác định được hướng đi đúng đắn ngay từ đầu. Tuy nhiên nhiệm vụ này lại không hề đơn giản chút nào

mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chi tiết

Để tiện cho việc lên kế hoạch làm đề cương luận văn thạc sĩ kinh doanh mà bạn đang quan tâm, sau đây Tổng đài luận văn 1080 xin chia sẻ một mẫu đề cương cụ thể để bạn tham khảo:

Tên đề tài: Chiến lược kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến và các giải pháp thực hiện

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng biểu hình vẽ

Lời nói đầu

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn  tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, ... để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp.

Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên thì vấn đề quyết định ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp là lựa chọn một hướng đi đúng, xác định được một chiến lược kinh doanh cho hợp lý và kịp thời.

Đối với ngành dệt may, tuy không bị cạnh tranh nhiều bởi các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng lại bị sự cạnh tranh bởi hàng dệt may Trung Quốc, mẫu mã đa dạng mà giá lại rất thấp, đồng thời thị trường nội địa không lớn khiến các nhà sản xuất phải tìm cách vừa đáp ứng nhu cầu trong nước với giá cả thấp vừa tìm hướng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Do đó nếu không có đường lối, chiến lược kinh doanh đúng đắn, các doanh nghiệp sẽ khó có thể đứng vững và tồn tại trên thị trường. 

Trong quá trình hoạt động Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến luôn coi trọng và vận dụng phương pháp quản trị chiến lược vào quản trị kinh doanh và thực tế đã đem lại những kết quả tốt đẹp. 

Với nhận thức về tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp tôi chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Việt Tiến và các giải pháp thực hiện” nhằm đưa các kiến thức lý luận vào thực tiễn kinh doanh.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần may Việt Tiến và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh cho phù hợp với thực tiễn sản xuất và thị trường.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện của Công ty cổ phần may Việt Tiến.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của chiến lược kinh doanh. 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Việt Tiến đến năm 2020. 

- Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược.

5. Phương pháp nghiên cứu

Là một đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kinh tế vào một doanh nghiệp cụ thể, vì vậy các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn gồm: Phương pháp ứng dụng lý thuyết thống kê; dự báo; phân tích tổng hợp (kết hợp định tính, định lượng); thống kê, so sánh.

6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài luận văn thực hiện có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như kinh tế, tài chính, luật pháp, những vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế… Tuy nhiên, luận văn chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến và một số doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh trực tiếp theo từng nhóm ngành, ngành dệt may Việt nam (đại biểu là Hiệp hội dệt may Việt Nam), có xét đến tình hình SXKD của ngành dệt may thế giới; chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần may Việt Tiến áp dụng cho giai đoạn từ năm 2011 tới 2020. 

7. Bố cục của đề tài

mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có những nội dung chính sau: 

Chương I: Những vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh 

1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh

1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.2. NỘI DUNG XÂY DỰNG CHIẾN LưỢC KINH DOANH

1.2.1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức

1.2.1.1. Xác định sứ mệnh của tổ chức

1.2.1.2. Xác định mục tiêu chiến lược

1.2.2. Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài

1.2.3. Phân tích đánh giá tình hình nội bộ doanh nghiệp

1.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược

1.2.4.1. Giai đoạn nhập vào

1.2.4.2. Giai đoạn kết hợp

1.2.4.3. Giai đoạn quyết định

1.2.5. Điểm hạn chế của quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh

Chương II: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Việt Tiến đến năm 2020 

2.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty CP may Việt Tiến 

2.1.2. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty

2.1.4. Sản phẩm và năng lực sản xuất của Tổng công ty

2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Việt Tiến đến năm 2020

2.2.1. Xác định sứ mạng, mục tiêu của Tổng công ty

2.2.2.1. Môi trường vĩ mô

2.2.2.2. Môi trường vi mô

2.2.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

2.2.3. Đánh giá tình hình nội bộ của doanh nghiệp

2.2.3.1. Nguồn nhân lực

2.2.3.2. Tình hình tài chính của công ty

2.2.3.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Tiến trong 3 năm gần đây

2.2.3.4. Hoạt động Marketing và bán hàng

2.2.3.5. Thị trường tiêu thụ

2.2.3.6. Hoạt động R&D

2.2.3.7. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE)

2.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược

2.2.4.1. Phân tích ma trận SWOT

2.2.4.2. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM

2.2.4.3. Chiến lược tổng quát của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến

2.2.4.4. Lộ trình thực hiện chiến lược tổng quát và các chiến lược chức năng. 

Chương III: Một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần may Việt Tiến

3.1. Các giải pháp để thực hiện chiến lược

3.1.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng quản trị

3.1.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế lương thưởng

3.1.3. Giải pháp về hoạt động Quảng cáo và Marketing 

3.1.4. Giải pháp về sản xuất – tác nghiệp

3.1.5. Giải pháp về sản phẩm

3.1.6. Giải pháp về công nghệ 

3.1.7. Giải pháp về bảo vệ thương hiệu

3.1.8. Giải pháp thị trường

3.1.9. Giải pháp về chi phí

3.2. Các kiến nghị

3.2.1. Về phía nhà nước

3.2.2. Về phía doanh nghiệp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các cơ sở lí luận về quản lý chất lượng là gì? Xem thêm

Với mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chi tiết trên đây, Tổng đài luận văn 1080 hi vọng sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong quá trình phát triển đề cương. Chúc bạn thành công!

 
Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080