Khái niệm các khoản trích theo lương và cách viết luận văn

Nguyễn Tuyết Anh 02/06/2021 Kiến thức ngành kế toán
Khái niệm các khoản trích theo lương và cách viết luận văn
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Các khoản trích theo lương là một trong những kiến thức cơ bản cần nắm khi theo học ngành tài chính kế toán. Những lý thuyết, khái niệm sẽ giúp bạn hiểu các khoản trích theo lương là gì và là cơ sở lý thuyết giúp viết luận văn tốt nghiệp ngành kế toán.

Bài viết sau đây của Luận Văn 1080 sẽ giúp bạn nắm được chi tiết khái niệm các khoản trích theo lương, hạch toán lương, cách viết luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Xem thêm các bài viết tương tự khác:

Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền

1. Khái niệm các khoản trích theo lương là gì?

1.1 Các khoản trích theo lương là gì?

Khái niệm các khoản trích theo lương và cách viết luận văn
Khái niệm các khoản trích theo lương và cách viết luận văn

Các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ), Bảo hiểm thất nghiệp. Đây là các khoản sẽ được trích từ trong tiền lương ra để đóng vào các quỹ xã hội mỗi tháng, nhằm thể hiện sự quan tâm của toàn thể xã hội đối với người lao động.

Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH dùng để chi trợ cấp cho người lao động khi bệnh tật, thai sản, tai nạn lao động… và cũng để trả lương hưu cho người lao động ở độ tuổi nghỉ hưu. Các khoản chi trả BHXH đối với từng đối tượng người lao động sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức lương, chất lượng lao động và quỹ thời gian cống hiến sức lao động cho xã hội. 

Quỹ bảo hiểm y tế BHYT dùng để chi trả cho người lao động trong những trường hợp khám chữa bệnh. Theo đó, người lao động sẽ không phải trả tiền hoặc chỉ trả một phần tiền thuốc men, viện phí khi đến khám tại các cơ sở y tế mà họ đã đăng ký đóng BHYT. 

Quỹ kinh phí công đoàn KPCĐ dùng để chi cho các hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo các lợi ích chính đáng cho người lao động như tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên, tổ chức sự kiện nội bộ trong công ty. 

Theo đó, luật công đoàn cũng quy định doanh nghiệp cần trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho nhân viên và khoản này sẽ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo kỳ. 

1.2 Tỷ lệ các khoản trích theo lương

Trong tổng các khoản trích theo tương thì tỷ lệ các khoản trích theo lương mới nhất năm 2020 được quy định như sau:

- Bảo hiểm xã hội: 8% Trích vào lương của người lao động

- Bảo hiểm y tế: 1.5% Trích vào lương của người lao động

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1% Trích vào lương của người lao động

- Kinh phí công đoàn: Tùy thuộc vào quyết định của công ty và nhân viên. Thông thường kinh phí công đoàn là 1 khoản cố định cho tất cả các nhân viên công ty. Thường các công ty sẽ thu tiền công đoàn 50.000 hoặc 100.000. Tùy thuộc vào quy mô, và chính sách của công ty sẽ thu 1 khoản phí phù hợp.

Trên đây là khái niệm các khoản trích theo lương là gì và tổng các khoản trích theo lương

2. Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

 Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

Hạch toán lương là công việc của kế toán tiền lương (Paymaster Accountant) nhằm lập bảng tính lương, tháng tính lương, chi lương và thực hiện các chế độ về quỹ xã hội cho toàn bộ người lao động trong công ty dựa trên hợp đồng lao động, bảng chấm công, tăng ca, bảng theo dõi công tác, bảng kê chi tiết phụ cấp, và hợp đồng khoán (nếu có)… 

Theo đó, việc hạch toán lương cũng gắn liền với các khoản trích theo lương để tính ra được mức lương cuối cùng đến tay người lao động.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều bộ phận với các nhiệm vụ chuyên môn khác nhau thì khi hạch toán lương, kế toán lương phải hạch toán riêng chi phí tiền lương cho từng bộ phận như: bộ phận marketing, bộ phận kinh doanh, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý, bộ phận giao hàng... 

Hạch toán lương phải đảm bảo cân bằng chi phí hợp lý cho công ty và đảm bảo chính xác các khoản lương cho người lao động.

3. Cách viết luận văn hạch toán lương và các khoản trích theo lương

Để viết luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, ngoài việc nắm rõ các kiến thức kế toán chuyên môn của một kế toán tiền lương, bạn cần nắm được quy trình các bước trình bày một luận văn đầy đủ như sau:

Cách viết luận văn hạch toán lương và các khoản trích theo lương

Bước 1: Lựa chọn đề tài hay, phù hợp chuyên môn, sở thích và khả năng

Đề tài luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có thể là do bạn tự chọn hoặc được các thầy cô hướng dẫn phân công xuống. Dù trong tình huống nào thì bạn cũng cần hiểu rõ đề bài để có thể viết luận văn đi đúng hướng.

Nếu đề tài cho bạn tự chọn, bạn có thể tìm ý tưởng đề tài từ các bài giảng, sách bán hoặc các tình huống thực tế mà bạn biết được. Vì thế, bạn cần nắm rõ các mã số tài khoản, cách hạch toán lương để có thể phát hiện được những lỗ hổng đang hiện hữu, và lấy đó trở thành đề tài nghiên cứu luận văn của mình.

Viết luận văn ngoài mục đích thể hiện cho thầy cô thấy những kiến thức mà bạn học được ra, còn là để đóng góp xây dựng và phát triển tốt hơn cho ngành nghề mà bạn đang theo đuổi.

Ngoài ra, đề tài được chọn để làm luận văn các khoản trích theo lương cần phải hay và phù hợp với khả năng của bạn thì mới đạt được kết quả tốt như mong đợi. Vì thế bạn nên tránh chọn những đề tài quá rộng hay quá hẹp.

Bước 2: Lập đề cương chi tiết cho luận văn

Để lập được một đề cương chi tiết cho luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, bạn cần nắm được cấu trúc của một bài luận văn. Qua cấu trúc luận văn, bạn sẽ biết mình cần viết những gì và viết vào phần nào.

Dưới đây là cấu trúc của bài luận văn, bao gồm 3 phần chính là mở bài, thân bài và kết bài cùng nhiều mục nhỏ:

  1. Mở bài

- Giới thiệu đề tài, lập luận thuyết phục rằng đề tài rất cần được nghiên cứu.

- Nêu mục đích của luận văn và những đóng góp của luận văn trong thực tiễn.

- Nêu sơ lược các luận cứ sẽ nghiên cứu trong luận văn các khoản trích theo lương.

- Giới thiệu phương pháp nghiên cứu sẽ dùng trong luận văn.

  1. Thân bài

- Cơ sở lý luận.

- Áp dụng phương pháp nghiên cứu.

- Đưa ra các phát hiện của bạn từ việc nghiên cứu bên trên.

  1. Kết luận

- Nêu lại mục đích nghiên cứu của luận văn.

- Sơ lược lại các phát hiện của bạn trong luận văn.

- Nêu các giải pháp nhằm khắc phục các điểm chưa tốt và phát triển các điểm tốt từ những phát hiện của bạn.

- Nêu lên các kiến nghị của bạn để giúp thực thi các giải pháp đã đề ra.

Dựa vào cấu trúc này, bạn sẽ liệt kê lần lượt các ý tưởng của mình liên quan đến đề tài bạn nghiên cứu trong luận văn các khoản trích theo lương.

Bạn liệt kê càng chi tiết thì bạn càng có hướng đi rõ ràng trong việc chọn lọc các tài liệu tham khảo để đọc và thực hiện phần cơ sở lý luận. Một dàn bài chi tiết sẽ giúp bạn viết phần nội dung chính của luận văn một cách mạch lạc, có tính hệ thống và tính liên kết cao hơn.  

Bước 3: Tiến hành viết nội dung chính của luận văn

Sau khi đề cương luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đã được thấy cô hướng dẫn duyệt qua, bước “Tiến hành viết” là bước quan trọng nhất vì bước này tham gia trực tiếp vào nội dung của luận văn. 

Bạn cần chọn lọc, kết hợp, lập luận các cơ sở dữ liệu mình đã đọc sao cho thuyết phục và phải hướng đến mục đích chung là chứng minh cho các luận cứ bạn đưa ra, tránh đi lan man, lạc hướng.

Việc áp dụng phương pháp nghiên cứu là vô cùng quan trọng liên quan đến giá trị của luận văn. Bạn cần có một quy trình và nội dung thực hiện trong từng bước nghiên cứu rõ ràng. Nhằm đảm bảo những kết quả bạn nghiên cứu ra được là chính xác, là khách quan thì luận văn các khoản trích theo lương mới có giá trị.

Trong quá trình đọc tài liệu và viết nội dung luận văn, bạn vẫn có thể thay đổi hoặc thêm bớt các luận cứ đã liệt kê trước trong đề cương nếu nhận thấy đó là cần thiết để làm luận văn hay hơn, ý nghĩa hơn và thuyết phục hơn. Tuy nhiên, mọi thay đổi cần được tham khảo qua ý kiến của thầy cô hướng dẫn.

Lưu ý rằng khi viết nội dung luận văn bạn cũng cần so sánh lại với đề cương để đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ giả thiết hay ý tưởng nào đã được lên kế hoạch trước đó. 

Bước 4: Kiểm tra toàn bộ luận văn

Trước khi hoàn thành luận văn, bạn cần kiểm tra lại các lỗi chính tả, cấu trúc câu, cấu trúc ngữ pháp, căn lề, font chữ… để đảm bảo trình bày luận văn đúng quy cách theo tiêu chuẩn của trường, tránh bị trừ điểm hay bị đánh giá là thiếu tính chuyên nghiệp.

Trên đây là các kiến thức liên quan đến hạch toán lương và các khoản trích theo lương, cùng những hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tiền lương.

Tìm hiểu thêm hàng hóa và mối quan hệ giữa các thuộc tính hàng hóa tại: Hàng hóa là gì

Nếu cần hỗ trợ thêm về những vấn đề chuyên sâu liên quan đến các khoản trích theo lương, bạn vui lòng liên hệ với Luận Văn 1080 qua email: luanvan1080@gmail.com hoặc Hotline: 096.999.1080, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và chính xác.

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080