[TRỌN BỘ] Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Quy Luật Cạnh Tranh

Nguyễn Tuyết Anh 13/03/2023 Cẩm nang tiểu luận
[TRỌN BỘ] Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Quy Luật Cạnh Tranh
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Cạnh tranh được xem là một điều tất yếu của nền kinh tế thị trường hiện nay. Nó có thể là môi trường hoặc động lực giúp thúc đẩy sự phát triển các thành phần trong nền kinh tế. Cùng Luận Văn 1080 tìm hiểu 30 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh cực hot hiện nay và tham khảo ngay 10 mẫu tuyển chọn ngay bên dưới nhé!

1. 30 Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh

 1. Tiểu luận kinh tế chính trị về luật cạnh tranh: Tìm hiểu nội dung của quy luật thống nhất.
 2. Lý luận thực tiễn và sự vận dụng vào quá trình đổi mới nền kinh tế tại Việt Nam.
 3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vai trò của con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
 4. Thực trạng và những vấn đề lý luận về lạm phát của Việt Nam ngày nay.
 5. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Tìm hiểu nội dung lý luận hình thái kinh tế - xã hội nước ta hiện nay.
 6. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa những mặt đối lập cùng sự vận dụng vào đường lối đổi mới nước ta của Đảng.
 7. Mối liên hệ phổ biến và cách vận dụng để phân tích mối liên hệ giữa việc tăng trưởng kinh tế cùng bảo vệ môi trường sinh thái hiện nay của nước ta.
 8. Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lênin để phân tích thực trạng, nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện nay.
 9. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Phân tích những mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
 10. Vai trò của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong sự nghiệp xây dựng CNXH của nước ta.
 11. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa những thành phần kinh tế của nước ta hiện nay.
 12. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 13. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
 14. Vai trò chủ đạo và tính tất yếu của kinh tế nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế đa thành phần giai đoạn hiện nay.
 15. Phân tích sự ảnh hưởng của các chính sách kinh tế và xã hội đến môi trường hoạt động của những doanh nghiệp ở Việt Nam.
 16. Lý luận cạnh tranh và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
 17. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
 18. Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường trong nước hiện nay.
 19. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
 20. Lợi nhuận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
 21. Quy luật giá trị và vai trò trong việc phát triển nền kinh tế thị trường.
 22. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay theo định hướng xã hội của nước ta.
 23. Vận dụng quan điểm lý luận, nhận thức của triết học Mác-Lênin vào nền kinh tế nước ta trước và sau thời kỳ đổi mới.
 24. Lý luận chung về sự thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam và các giải pháp từ những kinh nghiệm ở một số nơi trên Thế giới.
 25. Lý luận chung về lợi ích kinh tế và đề xuất một số phương án bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân khi tham gia những hoạt động kinh tế, xã hội.
 26. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Phân tích chiến lược cạnh tranh của tập đoàn Toyota.
 27. Phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2.
 28. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam.
 29. Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh: Dịch vụ khách hàng trong cạnh tranh hiện nay.
 30. Phân tích tình hình xây dựng, cạnh tranh một số thương hiệu ở nước ta.

Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh có phương pháp thực hiện tương đương cách làm tiểu luận kinh tế môi trường. Bạn cần đảm bảo đúng các quy tắc khi triển khai về hình thức và nội dung cần đặc sắc, đề tài nghiên cứu độc đáo, khoa học và khả thi.

2. 10 Mẫu tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh

2.1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh hiện nay
Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh hiện nay
 • Nội dung chính: Bài tiểu luận giải quyết được 2 vấn đề lớn là tình hình cạnh tranh, những yếu tố độc quyền đang diễn ra ở nước ta và những việc cần làm gì để duy trì sự cạnh tranh cũng như kiểm soát sự độc quyền kinh tế.
 • Link tải: Tiểu luận cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay

2.2. Tiểu luận phân tích chiến lược cạnh tranh của tập đoàn Toyota

Phân tích chiến lược cạnh tranh của Tập đoàn Toyota
Phân tích chiến lược cạnh tranh của Tập đoàn Toyota
 • Nội dung chính: Giới thiệu về tập đoàn Toyota và phân tích chiến lược cạnh tranh với các thương hiệu xe ô tô khác. Bên cạnh đó, tiểu luận cũng đề cập đến nhân tố môi trường và những chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của tập đoàn.
 • Link tải: Tiểu luận phân tích chiến lược cạnh tranh của tập đoàn Toyota.

2.3. Tiểu luận phân tích tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2

Tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2
Tình hình cạnh tranh của mặt hàng trà xanh C2

2.4. Tiểu luận về cạnh tranh và các vấn đề liên quan

Cạnh tranh và những vấn đề liên quan
Cạnh tranh và những vấn đề liên quan
 • Nội dung chính: Các quan điểm, lợi thếnăng lực của cạnh tranh. Bên cạnh đó, tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh này còn nêu rõ tính chất, lĩnh vựckích thước của giá trị gia tăng trong nền kinh tế hiện nay.
 • Link tải: Tiểu luận về cạnh tranh và các vấn đề liên quan.

2.5. Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam tại thị trường Philippines

 Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam tại thị trường Philippines
 Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam tại thị trường Philippines

Bên cạnh tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh, nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác cũng được quan tâm không kém. Nếu bạn đang quan tâm về tiểu luận kinh tế chính trị quy luật giá trị thì hãy tham khảo những đề tài và bí quyết đạt điểm cao từ Luận Văn 1080.

2.6. Phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh

Phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh
Phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh
 • Nội dung chính: Bàn về năng lực cạnh tranh và các phương pháp để cạnh tranh hiện nay. Phân tíchđánh giá để làm bật điểm mạnh và yếu của cá nhân hoặc đối phương.

 

 

2.7. Phân tích tình hình xây dựng, cạnh tranh một số thương hiệu nông sản ở nước ta

Tình hình xây dựng, cạnh tranh một số thương hiệu nông sản
Tình hình xây dựng, cạnh tranh một số thương hiệu nông sản
 • Nội dung chính: Tiểu luận giúp các doanh nghiệp phân tích được năng lực cạnh tranh, sự cần thiết khi xây dựng thương hiệu của một số mặt hàng nông sản tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp dựa trên những thời cơ, thách thức hiện tại.

 

 

2.8. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam

2.9. Lợi thế cạnh tranh giữa các mặt hàng iPhone và các dòng khác

Lợi thế cạnh tranh giữa iPhone và các dòng khác
Lợi thế cạnh tranh giữa iPhone và các dòng khác

2.10. Tiểu luận về dịch vụ khách hàng trong cạnh tranh hiện nay

Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh về dịch vụ khách hàng hiện nay
Tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh về dịch vụ khách hàng hiện nay

Việc tham khảo các bài mẫu khi thực hiện bài tiểu luận là rất cần thiết. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm về tiểu luận kinh tế du lịch thì không thể bỏ qua những phương pháp làm bài cùng những gợi ý vô giá từ Luận Văn 1080.

3. 5 lỗi sai gây mất điểm cần tránh của bài tiểu luận

Trong quá trình làm tiểu luận sẽ không thể nào tránh khỏi các lỗi cơ bản dễ gây mất điểm, để có thể đạt kết quả cao cần chú ý một số điểm sau đây.

3.1. Lỗi chính tả

 • Đây là lỗi xuất hiện thường xuyên ở bất kỳ bài viết nào kể cả ở luận văn hay tiểu luận. Có thể trong quá trình viết bạn đã kiểm tra rất kĩ nhưng đến khi in ra vẫn còn lỗi chính tả. 
 • Khi viết bài do mắt tiếp xúc liên tục trong thời gian dài và số lượng chữ nhiều dẫn đến xuất hiện một số lỗi mà bạn có thể bỏ sót.
 • Ngoài bạn, có thể bạn sẽ chủ quan nên xuất hiện lỗi chính tả rất cao. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra lỗi chính tả thật cẩn thận sau khi hoàn thành bài làm của mình.

3.2. Lỗi đạo văn

 • Đây là một lỗi rất nặng thuộc về đạo đức. Lỗi này xảy ra khi người viết tiểu luận sử dụng nguồn tài liệu nhưng không trích dẫn theo đúng quy định.
 • Hầu hết ở mọi trường đại học đều có phần mềm chống đạo văn và sẽ không một trường nào chấm điểm cho một bài tiểu luận đạo văn.
 • Bạn hãy tự tìm hiểutự hoàn thành bài tiểu luận, dù tốt hay không nhưng đó là sản phẩm do bạn làm bằng công sức của mình.

3.3. Lỗi lặp từ, lặp ý

 • Việc lặp từ, lặp ý do bạn không hiểu rõ vấn đề hoặc không thể tách ý ra.
 • Bên cạnh đó, do mong muốn bài có thêm nhiều từ hơn nên xuất hiện tình trạng lặp từ, lặp ý. Vì vậy, bạn hãy tách ý, nội dung của bài rõ ràng, mạch lạc, logic hơn.

3.4. Lỗi thiếu dẫn chứng

 • Một bài tiểu luận khi viết cần phải có dẫn chứng để tăng tính thuyết phục.
 • Không thể đưa ra quan điểm cá nhânsố liệu không có thực tế.
 • Bạn nên lấy số liệu từ nhiều nguồn khác nhau như trên mạng, báo, sách,... Lưu ý nên lấy số liệu trong 5 năm gần nhất.

3.5. Lỗi thiếu chặt chẽ

 • Một bài tiểu luận dù dài hay ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo tính liên kết giữa câu từ, các ý trong bài.
 • Cần soạn ra các ý chính trong bản nháp, sắp xếp theo trình tự phù hợp trước khi triển khai thực hiện bài tiểu luận.

Cách thực hiện, triển khai của tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh nói riêng và những lĩnh vực, chuyên ngành khác nói chung không phải là dễ, đặc biệt là việc lựa chọn đề tài khoa học, đặc sắc. Vì vậy, nếu bạn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng bài tiểu luận, hãy liên hệ ngay dịch vụ viết thuê tiểu luận của Luận văn 1080 có hơn 20 năm kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng bài làm tốt nhất và giá làm tiểu luận thuê phù hợp, ổn định nhất thị trường. 

Bài viết này của Luận Văn 1080 đã tổng hợp 30 đề tài tiểu luận kinh tế chính trị quy luật cạnh tranh tiêu biểu và 10 mẫu tiểu luận để các bạn đọc dễ dàng tham khảo. Đừng quên 5 lưu ý trên đây để bài tiểu luận được kết quả thành công, xuất sắc nhất nhé!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080