Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Kinh tế
Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

1.Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế - chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu về vốn cho quá trình phát triển kinh tế và thúc đẩy quá trình cải tạo, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Ngay từ đầu những năm 1990 việc phát triển thị trường vốn mà cụ thể là Thị trường chứng khoán đã luôn được các cơ quan của Chính phủ triển khai.

 Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?

Vì vậy, trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình TTCK trên thế giới, Việt Nam đã quyết định thành lập thị trường chứng khoán với những đặc thù riêng biệt: thành lập 2 Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (hiện tại mới chỉ có TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động còn ở Hà Nội sẽ thành lập và vận hành thị trường giao dịch Bảng II trong tương lai), sau đó khi thị trường đã phát triển thì chuyển thành sản giao dịch chứng khoán (SGDCK).

2.Các giai đoạn phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam

Sự phát triển của Thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam được chia làm ba giai đoạn quan trọng, đó là:

- Giai đoạn đầu (từ đầu những năm 1990 tới năm 2000): Đây là giai đoạn chuẩn bị cho việc thành lập và đi vào hoạt động của TTCK với sự thành lập của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các TTGDCK và hệ thống cơ sở pháp lý ban đầu cho hoạt động chứng khoán như Luật doanh nghiệp.

- Giai đoạn thứ hai (từ năm 2000 kể từ khi TTGDCK ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động cho đến hết năm 2005. Vào tháng 6/2006 khi Quốc hội chính thức thông qua Luật chứng khoán đánh dấu quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý và củng cố hoạt động của TTCK.

- Giai đoạn 3 (bắt đầu từ năm 2006 đến nay): Là giai đoạn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Thị trường chứng khoán và sau đó là sự giảm giá kéo dài trên thị trường do tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn thế giới. Sự ra đời của TTCK Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa vào vận hành TTGDCK tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000, và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000. Xem chi tiết các cột mốc chính đánh dấu sự phát triển của TTCK ở Việt Nam: 

 Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?

 Bài viết này đã giúp bạn giải đáp câu hỏi: “Thị trường chứng khoán việt nam ra đời khi nào?”, hy vọng những kiến thức trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập và làm việc tốt!

Bài viết nổi bật
Bình luận đánh giá
Đánh giá