Bài viết nổi bật

Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Thị trường bất động sản (TTBĐS) mới hình thành nhưng TTBĐS đã từng bước góp phần tăng cường hiệu quả đầu tư kinh doanh và sử dụng đất đai, nhà xưởng và cải thiện điều kiện sống của nhân dân,...Bài viết chia sẻ tổng quan về Quản Lý Nhà Nước Đối Với Thị Trường Bất Động Sản trong cơ chế thị trường.  Tham khảo thêm các bài viết tương tự khác: + Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương + Lý luận chung về quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài   Mục lục  [Ẩn]   1. Bất Động Sản Và Thị Trường Bất Động Sản 1.1. Bất động sản, hàng hóa bất động sản - đặc trưng cơ bản 1.2. Khái quát về thị trường bất

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Quản lý là gì? Quản lý nhà nước có những đặc điểm gì?

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Quản lý hành chính nhà nước là gì? Các hình thức quản lý hành chính nhà nước

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Quản lý nhà nước hay còn gọi là quản lý hành chính nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu và quan trọng của con người.

Những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Theo cách hiểu chung nhất, cải cách là những thay đổi có tính hệ thống và có mục đích nhằm làm cho một hệ thống hoạt động tốt hơn. Điều đó làm phân biệt cải cách với những hoạt động khác cũng chỉ sự biến đổi như sáng kiến, thay đổi,...

Lý luận chung về quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Bài viết sẽ lần lượt làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý Nhà nước và khái niệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đô thị thành phố trực thuộc trung ương

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Với những tác động đất đai ngày càng phức tạp, càng đòi hỏi tăng cường QLNN đối với đất đai đô thị. Bài viết chia sẻ về quản lý nhà nước đối với đất đô thị.

Một số vấn đề Lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý nhà nước

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tôn giáo. Bài viết xin chia sẻ với bạn đọc về Quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Zalo: 096.999.1080